2015-13_05_Echo's uit de Koepelzaal (Medium)Onvoorzichtig

Er was al de nodige ophef over: gemeenten zijn niet langer verplicht bibliotheken in te richten en kunnen voortaan naar eigen godsvrucht en vermogen de culturele gelden die hun vanuit Vlaanderen toevloeien besteden. Yamilla Idrissi (sp.a) stak een doemverhaal over sociale ongelijkheid af en zag jongeren en ouderen verstoken van studie- en leesplek. Meer ter zake en beter onderlegd was Bart Caron (Groen) die erkende dat vermindering van Vlaamse regelneverij wenselijk is, maar dat nu geen garantie meer bestaat dat cultuurmiddelen ook echt naar cultuur gaan. Volgens minister Gatz – zelfverklaard boekenliefhebber – zullen niet meteen alle bibliotheken verdwijnen en moet men niet in diep pessimisme vervallen. Uiteraard kwam daarbij een hoeraverhaal over de bibliotheek van de toekomst. Marius Meremans (N-VA) ging daarin mee. Hij stelt alle vertrouwen in de lokale besturen. Idrissi en Caron zijn in zijn ogen onheilsprofeten, “en vroeger werden die het land uitgejaagd”. Dat kan best zijn, maar het is bekend dat de gemeentelijke bibliotheken al jaren in het slop zitten en dat het niet meevalt met de transitie naar de “bibliotheek van de 21ste eeuw”. Het loslaten van de decretale verplichting is misschien toch wat onvoorzichtig.

Hoogwaardige VRT

Er wordt aan een nieuwe beheersovereenkomst met de VRT gewerkt. Voor het eerst met een regering die de omroep niet onvoorwaardelijk zijn zin wil laten doen. Het gaat kennelijk in de richting van een duidelijke afbakening van de taken van de VRT, die zich nog al te veel escapades weet te veroorloven. Wie aan de VRT durft te raken, krijgt natuurlijk heibel met de socialisten. Als door een wesp gestoken, kwam Katia Segers (sp.a) minister Gatz kapittelen. Openbare omroep hier, openbare omroep daar, onvermijdelijk een verwijzing naar de BBC (waar wél een zekere beroepsernst bestaat, maar dat zei Segers er niet bij) en als klap op de vuurpijl een jeremiade over laaggeschoolden en achtergestelden die de weg naar de VRT niet meer zouden kunnen vinden als de plannen worden doorgezet, en die dus ook geen deel meer aan de “hoogwaardige” informatie van de VRT zouden hebben. De stellingenoorlog is begonnen. Overigens, wij zijn, om het met een klassieker te zeggen, de mening toegedaan dat de VRT uit de ether moet verdwijnen.

Quick en Flupke

Tom van Grieken (VB) uitte zijn twijfels over de doelmatigheid van de maatregelen “tegen radicalisering” in het onderwijs. We hebben het dan over “aanspreekpunten”, onderricht in “gematigde” islam en meer van dat geitenwollensokkengedoe. Van Grieken ergert zich eraan dat de indruk wordt gewekt dat we slechts te maken hebben met “kwajongens, een soort islamitische Quicks en Flupkes”. Daarop zwatelde opperschooljuffrouw Crevits een eind weg over werken aan tolerantie, het “vanuit de eigen geloofsovertuiging wegnemen van kiemen van radicalisering” en overleg, véél overleg. De ongetwijfeld zeer boeiende werkzaamheden van de fameuze commissie “radicalisering” blijven intussen in het halfduister gehuld, maar we mochten toch vernemen dat er een resolutie zit aan te komen. De radicaliserende jongeren kunnen maar beter op hun hoede zijn.

Dag van de kleuter

Eerder op de middag was de vergadering al opgeschrikt door een actie van Guido Sauwens, voorzitter van de werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen. Guido, broer van ex-minister Johan Sauwens, was met een aantal ouders en hun kleuters naar het Vlaams Parlement getrokken om meer middelen te vragen. Jan Peumans had er speciaal voor gezorgd dat de kleuters en hun begeleiders op de publiekstribune op de eerste rij konden zitten. Guido Sauwens haalde een fluitje boven, om zijn protest kracht bij te zetten, waarna Peumans hem uit het halfrond liet verwijderen. Een klein intermezzo, waaraan vlug werd verholpen door de immer gedienstige militaire politie.

Inderdaad, het kleuteronderwijs stond op de agenda. Men staat voor veel “uitdagingen”. Met andere woorden: te weinig centen voor te veel noden. De klassen zijn te groot en er is te weinig ruimte voor pedagogisch werk omdat de leerkrachten zich te veel met zorg moeten bezighouden. Koen Daniëls (N-VA) vroeg naar de stand van zaken. Hij wist ook iets over het verscheiden van K3 te melden. Het ongeluk met het thema kleuter- of ander onderwijs is dat het Elisabeth Meuleman (Groen) wakker maakt, die de retorische stijl van de monotone klaagzang tot uiterste verfijning heeft gebracht. Na te hebben vastgesteld dat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs op zijn, kwam ze met een parabel over kleuters die lustig aan het knippen waren, tot de juf één van hen naar het toilet moest begeleiden, waarna de kleuters geen zin in knippen meer hadden. Hierop ontstond een grote discussie over zindelijkheid, waarbij de briljante Jo de Ro (Open Vld) wist op te merken dat zindelijkheid “tijd- en cultuurgebonden” is. We zullen maar onthouden dat minister Crevits aan de problemen in het kleuteronderwijs werkt, en dat er in ieder geval geen betere plek is dan het Vlaams Parlement om de dag van de kleuter waardig te vieren.