Neemt de Moslimbroederschap geruisloos, langs Maghrebijnen in nette kostuums en met intellectuele en culturele adelbrieven, machtsposities in België in? Dat is de thesis van het Franstalige weekblad Le Vif in het omslagververhaal “Comment les Frères Musulmans ont pris la Belgique en otage” (Hoe de Moslimbroeders België gijzelen). Daarop volgde een woedende reactie op de opiniebladzijde van De Standaard, geschreven door Rachida Aziz, een Vlaams-Marokkaanse modeontwerpster en activiste.

Is het een ruzie tussen moslims, of is er een Joods-Marokkaans kantje aan de boksmatch? Daarom, een rondje ‘Wie is Wie’. Amid Faljaoui is de diplomatieke, glimlachende en aalgladde nummer één van Roularta Media Group (Knack, Trends, Le Vif, Streekkranten, enzovoort) bij zijn Franstalige bladen Le Vif en Trends-Tendances. Hij draagt twee petten: die van journalist en van gedelegeerde (van Roeselare) uitgever. Faljaoui is belgo-Marokkaan en twintig jaar journalist, radioman, debater, moderator, netwerker en societyman. In de hogere Brusselse en Franstalige kringen is hij een heel baasje. Daar fietst hij graag rond met aan zijn zijde een echtgenote met de looks van een mannequin. Prins Laurent drukt hem amicaal de hand. Bij de Country Club B 19 is hij een gewaardeerde moderator bij debatten van die kring voor de betere Bruxellois. Amid Faljaoui is Joods-Marokkaans, en hij huwde de dochter van Clara Salik, de zus van Pierre Salik, de Joods-Brusselse confectie- en jeansfabrikant uit de “Triangle” bij het Brusselse Zuidstation, de wijk met open en verdoken textielateliers. Salik is een man van zaken en zaakjes, met relaties in de hoogste kringen van het land, inbegrepen het Paleis. Hij is vandaag actief in de hernieuwbare energie. Joods-Marokkaanse inwijkelingen in Frankrijk zitten daar op hoge posities in het zakenleven, de media en intellectuele kringen. Bernard Henry Levy, de meer dan bizarre, ijdele en ongrijpbare Parijse polemist, schrijver en brokkenmaker is een Joodse Marokkaan.

Amid Faljaoui heeft het vertrouwen van Katrien de Nolf, dochter van Rik de Nolf, en de “coming woman” van de mediagroep van Roeselare. Trends-Tendances en Le Vif misten jarenlang het strijdlustige van de omslagen van Knack en Trends. Amid Faljaoui betreurde dat ten zeerste, omdat het uiteraard de verkoop drukte. Wie wil een saai blad, een gazet zonder punch? Hij had een afkeer van de brave communautaire houding van de beide magazines en hij beoogde een duidelijker pro-francofone houding, dus meer anti-Vlaams, in de verslaggeving en de commentaren. Vanaf 2006 mocht hij op Le Vif en Trends-Tendances zijn stempel drukken en hij installeerde en leidde een “Comité Covers” (waar over de titel van de voorplaat wordt beslist) dat het laatste woord heeft over de verpakking, over wat de losse koper, die van de kiosk, te zien krijgt. Islamo-ambras prikkelt de belangstelling en brengt geld in het laatje. Vandaag zijn het de Moslimbroeders op de voorplaat van Le Vif, gisteren (29 augustus 2008) was het “Comment l’Islam menace l’Ecole” en daarvoor kreeg het magazine de wind van voren van de antiracistische vereniging MRAX, van de officiële journalistenvereniging (geen veroordeling volgde, wel een knorrende berisping) en het Centrum voor Gelijke Kansen.

J.R.