Vooruitstrevende kernenergie krijgt opnieuw een staat van genade van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). Zij heeft belangstelling voor kernreactoren van de vierde generatie, meldde zij vrijdag, en daar wordt stoer aan gewerkt in Mol, op het Studiecentrum voor Kernenergie. Het SCK koestert Myrrha, een proefreactor van de vierde generatie.

Het project Myrrha werd jarenlang fors gesteund door parlementair Bart Laeremans (VB), zeker in de tijd toen hij voorzitter was van de commissie bedrijfsleven, maar ontving bijna geen steun van de politieke vijg onder de vijgen, de Kempense CD&V-volksvertegenwoordiger (o glorie, hij is er nog barstensvol van, staatssecretaris Staatshervorming in de vorige regering) Servais Verherstraeten. Mol ligt in zijn politieke achtertuin.

Minder uranium, veiliger afval en een nieuwe bron van radio-isotopen, dat is wat Myrrha zal meebrengen. Myrrha is de naam van de nieuwe proefreactor, het geesteskind van Hamid Abderrahim en Peter Baeten en hun ploegen. De vijftigers zijn beiden doctor en professor. De Algerijn Abderrahim is perfect Nederlandstalig en verrichtte jarenlang onderzoekswerk in Mol. De Vlaming Baeten is docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij bepleiten bij politici, ondernemers en wetenschappers, in België en Europa, hun type van proefreactor. Mol heeft een internationale reputatie, met zijn proefreactoren BR1 en BR2. BR3, die het dichtst aanleunde bij een commerciële centrale, is gesloten.

Kortere opslagtermijn

Myrrha is nieuwe technologie en moet de vervanger worden van de BR2. De komst van Myrrha betekent tientallen jaren werk voor wetenschappers in de Kempen, voor bouwvakkers, techneuten en toeleveranciers. Myrrha leidt naar zuiniger energie, door minder uranium en door spectaculair kortere opslagtermijnen voor het afval, van honderdduizend naar duizend jaar. Duizend jaar is psychologisch te behappen en technisch controleerbaar. Denk aan de historische gebouwen die ons omringen en soms nog ouder zijn.

Het SCK is een federale instelling met zeshonderd medewerkers, waarvan 60 procent Vlamingen, en werd tijdens de vorige regeringen stelselmatig geboycot door PS’ers, waaronder toenmalig minister van Energie Paul Magnette. Het SCK ontstond met en kreeg grote Amerikaanse steun, uit dankbaarheid om de rol van ons land in de uraniumlevering aan de VSA voor de eerste atoombom. Het SCK is geen seniorie. De gemiddelde leeftijd van de onderzoekers daalt. Het scholingsprogramma lokt jonge Belgen en buitenlanders. Na jarenlang een paria te zijn geweest, herleeft de trots op wat men doet om duurzame energie te produceren.

Europees

Myrrha is een Europees project, maar gezien de ligging van het SCK wordt door de overige partners geëist dat ons land geld aanbrengt. Myrrha is een testplek voor reactoren van de vierde generatie – zes concepten zijn geselecteerd en dienen tegen 2030 hun nut te bewijzen. Myrrha is een ADS (Accelerator Driven System) en het woord versneller is een bruggetje naar de reusachtige deeltjesversnellers van het CERN (Centre Européen de Recherches Nucléaires) in Genève, waar diep onder de grond, in kilometerslange tunnels, gezocht wordt naar de bouwstenen van de kosmos. De proefreactor in Mol is een fundament van Eurotrans, een internationale samenwerking voor de vermindering van de langetermijntoxiciteit van radioactief afval, door scheiding en omzetting. Kernafval wordt voor 95 procent hergebruikt. Eén nieuwe kerncentrale is twee mandjes afval. De bouw van Myrrha neemt twee jaar in beslag. In 2020 starten de proeven. Myrrha beoogt dezelfde aantrekkingskracht te hebben op researchers als het CERN in Genève.

F.C.