Keuzevrijheid beknot

Pallieterke,

De meerderheidspartijen hebben in hun politiek-correcte verkramptheid destijds wetten gestemd die een dam moesten opwerpen tegen discriminaties op de arbeids- en de huurmarkt. Zowel de werkgever als de verhuurder van onroerend goed mochten geen rekening meer houden met de afkomst van de kandidaat-werknemer of kandidaat-huurder.

Men heeft bij dit alles echter één fundamentele zaak uit het oog verloren: de keuzevrijheid van de werkgever en verhuurder. Als zij met bepaalde delen van de bevolking al slechte ervaringen hebben gehad, zouden zij daar blind moeten voor zijn, en met hun negatieve ervaring(en) geen rekening mogen houden. Anders uitgedrukt: wij mogen geen lessen meer trekken uit slechte ervaringen. Het oude en wijze spreekwoord “een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen” moeten wij tegen beter weten in bij het groot vuil zetten…

Dit betekent zonder meer een beknotting van onze persoonlijke vrijheid. Dat belet ons beslissingen te nemen gebaseerd op opgedane ervaringen. Vooral van de liberalen, die bijna steevast in één of meer regeringen zetelen, is dit totaal inconsequent en onbegrijpelijk.

Leo Schruers – Hasselt


Blindheid bij De Standaard

Pallieterke,

Er zijn momenten waarop ik er ernstig aan denk mijn abonnement van De Standaard op te zeggen. Zo’n moment kwam er op maandag 9 maart. De dag ervoor zongen vijfduizend geestdriftige Vlamingen in de Lotto Arena Vlaanderen vrij. De Standaard overtrof de Vlaamsvijandige Rode Televisie betreffende linkse, Belgische verblinding. In Groot-Bijgaarden besteedde men geen woord aan dit hoogstaand cultureel evenement.

Het motief om niet naar een andere krant over te stappen, is dat de Gazet van Janssens, Van Thillo Magazine (HLN) en de bloedrode De Morgen een op journalistiek gebied nog lager peil hebben dan De Standaard. Door de andere media varen die kranten een belgicistische en linkse koers, die door vele Vlamingen allerminst wordt geapprecieerd. In mijn ogen is er geen enkel argument dat deze onvergeeflijke tekortkoming kan rechtvaardigen.

A.B. – Leuven


Koeienmagen en paardendarmen

Pallieterke,

“Stof tot Nadenken”, schrijft Sam Steverlynck zwaarwichtig in Cultuur & Media van De Standaard op 11 maart 2015, over de tentoonstelling van Peter Buggenhout in museum M in Leuven. De kunstenaar krijgt soms de opmerking dat er tristesse in zijn werk zit, maar persoonlijk vindt hij van niet. Ha, ha! En wat maakt de kunstenaar? Samenraapsels van afval overtrokken met koeienmagen en paardendarmen! De westerse cultuur op haar best.

Hugo Verstraele – Gent


Napoleon

Pallieterke,

Ook weer belgisch-dom om de Franse “Grandeur” te kwetsen, door Napoleons nederlaag te willen herdenken. Is Napoleon – als een nieuwbakken Jules César – Hitler trouwens niet voorgegaan om Europa te verenigen? Laat ons liever die 2 euro gebruiken om de Vereniging der Nederlanden (1815-1830) te herdenken. Ondertussen blijven wij de dappersten der Galliërs… Omdat we het verst wonen van de beschaving der Romeinse provincie.

Albert Leenaerts – Schoten


Pediga-betoging

Pallieterke,

Natuurlijk hebben de lieden van Pediga geen toelating gekregen om te betogen, en een GAS-boete gekregen. Zij hebben geen winkels geplunderd, geen molotovcocktails gegooid, geen politiecombi ‘s in brand gestoken en geen politiemensen zwaar verwond. Doe die lieden dat volgende keer, krijgen ze misschien zelfs straathoekwerkers, betaald door een gesubsidieerde vzw, om hun betogingen te organiseren.

Ghislain Briers – Zichem


Laurent en de islam

Pallieterke,

Laurent leest Arabisch en verstaat er geen bal van, maar hij vindt het een wondermooie taal, waardoor hij de Arabieren zo goed kan verstaan. Hij dwingt zijn kinderen, die nog volop bezig zijn het Vlaams onder de knie te krijgen, Arabisch en Chinees te leren. Twee aartsmoeilijke talen. Is dat geen vorm  van kindermishandeling? We zien Laurent zienderogen radicaliseren. Binnenkort lopen Claire en dochter in boerka rond!

Radicalisering ontstaat niet alleen bij jongeren in de banlieues, maar ook bij rijkeluiszoontjes (Osama bin Laden!). Meestal ontstaat godsdienstfanatisme op basis van een reeds aanwezige psychische (psychiatrische) stoornis.

Laurent komt uit een gebroken gezin. Hij lag met zijn ouders overhoop en had een ongelukkige jeugd. In het verleden lag hij in coma. Recent had hij een zware depressie en nog daarvoor had hij een manische depressie (lachbuien op de begrafenis van prins Alexander, gekke bekken trekken op een herdenking van de Eerste Wereldoorlog, enzovoort). Hij lijdt aan hallucinaties (hoort stemmen), hetgeen zeer verontrustend is, want wijzend op schizofrenie. Bovendien is hij seksueel geobsedeerd en heeft hij een zware voet. Kortom, Laurent lijdt aan een opeenstapeling van zware psychiatrische stoornissen en is rijp voor het gekkenhuis.

Over luttele jaren (2022) zal niet alleen in Frankrijk, maar ook in België, de Islamitische Partij aan de macht komen (Michel Houellebecq, “Soumission”, pagina 278). Misschien kan die machtswissel voor Laurent voordelig uitvallen. Misschien kan hij Filip naar de kroon steken en wordt hij onze nieuwe (islamitische) koning. Zo zou het koningshuis weer eens gered zijn. Seksueel geobsedeerd als hij is, zal hij echter geen sjaaltjes meer kunnen opheffen om vrouwelijk bloot te zien, maar rondom tegen boerka’s moeten aankijken. Hij zal met een zaklamp onder die boerka’s naar vrouwelijk schoon moeten zoeken, en dat kan dik tegenvallen!

Naam en adres gekend


Begeesterend Zangfeest

Pallieterke,

Ik beleefde een zeer geslaagd en begeesterend nationaal zangfeest. Ons volk was van overal gekomen, trouw zoals altijd. De geestdrift was schitterend! De boodschap was duidelijk. Allen verenigd, over de partijgrenzen heen, zo moet het zijn. Vlaams-Brabantse en Limburgse vendelvlaggen stalen de show. De berichtgeving door onze tv-zenders was, zoals gewoonlijk, heel vluchtig en kort. De sportbeelden waren belangrijker. Dat werd bewust gedaan, om de aandacht af te leiden en het volksbewustzijn te doden. Wij moeten toch enkel maar bevolking zijn zonder verleden of eigenheid. Zonder toekomst.

Den vaderland getrouwe,

Roger Lambrechts – Wechelderzande


Oppositie tegen de oppositie

Palllieterke,

Willy Claes zou gezegd hebben: “Het is momenteel niet nodig veel oppositie te voeren, daar zorgt de meerderheid zelf wel voor…”

Ik kan daar in komen. Dat hij dat maar aan het ABVV zegt. Dan stopt die vakbond misschien met de sp.a verder de grond in te boren. Of zal ik eerder het omgekeerde zeggen? Het “algemeen welzijn” zou daar misschien meer mee gebaat zijn.

Staf van Baelen – Lummen