2015-10_13_Liefde. Een onmogelijk verlangen (Medium)Liefde. Een onmogelijk verlangen?

Dirk de Wachter is voor veel Vlamingen geen onbekende. De aan de KU Leuven verbonden psychiater kwam de jongste jaren geregeld op televisie, om commentaar te leveren op gebeurtenissen binnen zijn vakgebied, of als deskundige in de Canvas-serie ‘De Bijl van Cupido’. Ook in Nederland raakte hij bekend, na het verschijnen van zijn boek Borderline Times (2012), waarin hij onze consumptiemaatschappij aan een gedurfde diagnose onderwerpt en vergelijkt met de aandoening ‘borderline’.

e Wachter ontpopte zich met dat boek tot een spraakmakende cultuurcriticus. Een criticus die met mildheid oordeelt, maar toch duidelijk de leegte en de zinledigheid van onze consumptiemaatschappij aan de kaak stelt.

Meandering

Het boekje “Liefde. Een onmogelijk verlangen?” is als het ware een spin-off van Borderline Times. Zijn ideeën over de liefde zijn uitgekristalliseerd in een bevattelijk betoog dat tot nadenken stemt. Ook dit werk ademt kritiek op onze samenleving die onderhevig is aan een ‘voortdurende leuk-dwang’, waar de beeldcultuur overheerst en het woord, en nog meer de stilte, in de verdrukking is geraakt. Een samenleving waarin de liefde wellicht moeilijker dan vroeger kan gedijen omdat ze niet beantwoordt aan de drang naar kicks, de ‘wauwcultuur’, onze obsessie voor geluk en onze hang naar maakbaarheid en meetbaarheid. Ook het materialistische therapiemodel met zijn onnavolgbare kwantificeringsdrang biedt geen oplossingen voor mensen die met de liefde worstelen.

De Wachters ‘hoogst persoonlijke meandering’ door het thema voert hem langs citaten van filosofen, dichters en schrijvers. De Wachter heeft hen nodig, omdat praten en schrijven over liefde noodzakelijk ‘worstelend en moeizaam’ is, ook voor hem. Die citaten vangen het onvatbare dat de liefde kenmerkt beter dan de auteur het zelf zou kunnen.

Gewoon doen

Centraal in het boek staat de vraag hoe het komt dat duurzame liefde tussen twee mensen zo moeilijk is, en in deze tijden zelfs een haast onmogelijk ideaal, waar we met z’n allen nochtans hevig naar verlangen. De Wachter heeft geen pasklaar antwoord, en dat is op zich al niet modern. Er is geen stappenplan, geen sessie van tien weken, en er is al helemaal geen pilletje dat alle liefdesproblemen oplost. De liefde is geen zaak van conventies. Ook de voorzichtige aanwijzingen van De Wachter zijn niet zaligmakend. Tegenvoorbeelden genoeg, paradoxen te over. Maar de kernboodschap blijft: ‘laat ons allemaal maar wat vaker gewoon doen’. Het is iets waarmee de hedendaagse mens het bijzonder moeilijk heeft: het gewone is voor velen een beproeving. Angst voor saaiheid, sleur en ‘gewonigheid’ drijft ons voort, maar is vaak ook dodelijk voor de liefde. Voor De Wachter draait duurzame liefde evenwel ‘om het vinden van het bijzondere in het gewone’. Dat betekent voor hem ook het loslaten van een onmogelijke ‘hollywoodiaanse paradijselijkheid’ en de verwerping van een dwingend geluksverlangen. Leren ‘van tijd tot tijd een beetje ongelukkig’ te zijn. Zin halen uit het ‘kleine genieten’ en uit de ontmoeting met de ander. Daar haalt De Wachter de mosterd bij Emmanuel Levinas.

Het is een verademend boek. Geen ‘therapeutisch handboek, filosofisch traktaat of sociologische analyse’, zoals de auteur terecht aanstipt. Toch een heilzaam werkje, in deze hectische tijden. De ‘verdrietdokter’ is niet te beroerd te zeggen dat hij het allemaal ook niet zo goed weet, maar hij doet nadenken. Het lezen van zijn boek is een moment van contemplatie, een stilstaan bij een wezenskenmerk van het menselijk bestaan. Dat op zich is al bijna een daad van tegencultuur. Een zinvolle daad bovendien en zeer aan te bevelen, zeker voor jonge mensen. Tenminste, als ze hun smartphone even willen opzijleggen.

WEJ


Titel: “Liefde. Een onmogelijk verlangen?”
Auteur: Dirk De Wachter
Uitgeverij: Lannoo Campus
Jaar: 2014
Bladzijden: 111
Prijs: 19,99 euro
ISBN 978 94 014 2133 1