2015-14_06_Nieuwsfeit van de week (Medium)Ama al Amazigh

De uitspraken van De Wever over de Berbers, en de vele reacties daarop, zijn een binnenlands thema. Maar o ironie! De Berbers – zelf noemen ze zich Amaḍal Amazigh of Tamazgha – zijn inderdaad het slachtoffer van bruut racisme en van hardnekkige pogingen hun taal en cultuur te vernietigen. Alleen zijn de daders daarvan niet De Wever of de Vlamingen, maar de islamitische Arabieren. In Tunesië zijn de Berbers volledig gearabiseerd. Hun taal en hun identiteit zijn bijna helemaal verloren gegaan. In Libië is het gebruik van Berbertalen verboden. Tot voor kort mochten dichters en zangers die Berbertalen gebruikten nergens in Noord-Afrika optreden of publiceren. Velen namen de wijk naar Frankrijk. In Marokko werd na eeuwen volledige onderdrukking pas in 2003 (!) opnieuw onderwijs in Berbertalen toegelaten. Ondanks dat worden die talen in grote gebieden van Marokko nog steeds door een meerderheid van de bevolking gebruikt, maar bijna uitsluitend in de gesproken vorm, niet meer als schrijftaal. Het Institut Royal de la Culture Amazighe tracht de taal te standaardiseren en een culturele renaissance te bewerken, overigens met steun van de monarchie. Ja, echt waar! In Algerije werden de instituten voor de studie van Berbertalen uit de Franse tijd na de onafhankelijkheid gesloten, in het kader van de volledige arabisering. Sinds 2002 wordt de plaatselijke Berbertaal als nationale taal erkend, maar ze heeft niet hetzelfde officiële statuut als het Arabisch of het Frans. Om de bittere ironie helemaal rond te maken: waarschijnlijk stamt zo’n 90 procent van de inwoners van Marokko, Algerije en Tunesië minstens gedeeltelijk af van Berbers. Net zoals de meeste Brusselse franskiljons eigenlijk verfranste Vlamingen zijn. Maar zulke mensen spuwen dikwijls nog het hardst op de taal en de cultuur van hun voorvaderen.