Hoe zit het met de genderkloof? 29 procent van de Belgische vrouwen is ervan overtuigd dat de lonen voor mannen en vrouwen niét gelijk zijn. Amper zeven procent van de Belgische mannen gelooft dat mannen en vrouwen niet gelijk worden betaald. Dat blijkt uit cijfers van een internationale studie die rekruteringsspecialist Hays uitvoerde naar aanleiding van internationale vrouwendag.

In vergelijking met andere Europese landen zoals Polen (33 procent), Nederland (30 procent) en Frankrijk (24 procent) scoort dit land niet goed. De feministen lijken er – in eigen rangen dan toch – in te slagen de perceptie over de “gelijkheid” te beïnvloeden. Worden we vandaag de dag gelijk betaald? In de overheid zeker, in de privé ook, waar niet?

De ongelijkheid situeert zich hooguit in de oververtegenwoordiging van vrouwen in minder goed betaalde jobs. Personeel in de voedingsindustrie bij voorbeeld, of in deeltijdse of flexibele jobs. Dat verklaart waarom Eurostat nog kan uitpakken met een rapport waarin staat dat vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 16% minder verdienen dan hun mannelijke evenknie. België landt met een loonverschil van 9.8% nog net onder de 10%, en doet het daarmee een pak beter dan Oostenrijk (23%) of Duitsland (21.6%). Maar ook hier moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid op de arbeidsmarkt. Waar veel vrouwen ervoor kiezen om deeltijds of niét te gaan werken, is er aan de top “vanzelfsprekend” geen evenwicht.

Toch niet als de selectie en bevorderingsprocedures eerlijk verlopen. Positieve discriminatie, daar mogen we tenminste van mening over verschillen. Hoe lang nog?