Adonis

Het gedoe rond de fotoreportage van Zuhal Demir van N-VA heeft in de wandelgangen en de salons van de Kamer voorbije week nog een poos nagezinderd. In de Conferentie van de Voorzitters (van de fracties) is er nog een hartig woordje over gesproken, nadat Cathérine Fonck van de Franstalige humanisten (cdH) de kat de bel had aangebonden. Normaal had de conferentie de toelating moeten geven, meende ze, en heeft Bracke welwillend toelating gegeven omdat het een partijgenote betrof. Dus: fout. Bracke heeft zijn staart inmiddels ingetrokken. Hij beloofde de zaak beter te reglementeren, zodat dergelijke fratsen niet meer zomaar kunnen. Ondertussen heeft Peter de Roover de zaak willen banaliseren, door zelf in een pose en met de onvermijdelijke sjaal rond de hals op een lange Kamerzetel te gaan liggen, er een foto van te laten maken en die te twitteren, met als bijschrift: “Parlement weer in opspraak! Andermaal een sexy fotoshoot met N-VA-adonis.” Heeft Peter het echt niet kunnen verkroppen dat zijn goede ‘running mate’ Zuhal zoveel kritiek over zich kreeg?

Omerta

Als gevolg van een interpellatie hadden Jan Penris en Barbara Pas een motie van aanbeveling ingediend waarin werd opgeroepen de transfers van Vlaanderen naar Wallonië door de diensten van de overheid in kaart te laten brengen, teneinde voortaan alle discussies en interpretaties op basis van correctie gegevens te voeren. In de commissie Financiën had minister Van Overtveldt daar zijn schouders al voor opgehaald. Daarom de stemming in de plenaire vergadering over een eenvoudige motie die voorrang heeft en die oproept om ‘over te gaan tot de orde van de dag’, met andere woorden: de motie van aanbeveling verticaal te doen klasseren. En wie ondertekende mee die eenvoudige motie? Veerle Wouters van N-VA! Gaat men nu ook vijf jaar over de transfers zwijgen? Na overtuigende acties en brochures van N-VA daarover ‘in tempore non suspecto’, nu de Belgische omerta?

Potsierlijk

Laurette O ratelt al een tijd niet meer als een mitraillette. Dat was haar niet goed bekomen, want ze kreeg zowat iedereen over zich heen. Dat was geen stijl en ze heeft dat ingezien. Ze tapt nu uit een ander vaatje. Ze probeert haar tegenstrevers belachelijk te maken. Dat doet ze door als een harlekijn op te treden, breed gesticulerend, grote smoelen trekkend en declamerend met grote intonatieverschillen. Het is potsierlijk. Ze slaagt er waarlijk niet in op een gedegen manier oppositie te voeren. Ze moet, na vijfentwintig jaar regeringsdeelname, echt nog veel leren. Op deze manier maakt ze een nog grotere karikatuur van zichzelf dan ze al was.

FDW bij de pinken

Filip Dewinter wilde van justitieminister Koen Geens weten hoe het zat met de 90.000 euro ‘schadevergoeding’ die ons land – op basis van een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – aan Trabelsi, die door ons land als terrorist werd uitgeleverd aan de VS, moet betalen. Dewinter meent dat het er in de praktijk op neerkomt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Al-Qaida subsidieert. Dewinter meende bovendien te weten dat Trabelsi, ingevolge boetes en aanverwante zaken, een openstaande schuld heeft van 125.000 euro bij de Belgische Staat. Hij stelde voor dat de schadevergoeding van 90.000 euro wordt bevroren in functie van die openstaande schulden. Geens schetste dan de gevolgde procedures, maar erkende dat Dewinter hem attent had gemaakt op een mogelijke compensatie met een bedrag dat Trabelsi nog verschuldigd zou zijn. Hij beloofde dat te laten verifiëren én liet verstaan er wel iets voor te voelen. Dewinter was redelijk tevreden, maar drukte de minister toch op het hart er alles aan te doen om te verhinderen dat die terrorist van Al-Qaida ook maar één eurocent van ons land zou krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Pausen van het antiracisme

Woensdag waren er de hele dag hoorzittingen in de commissie Sociale Zaken, wegens de discussie over discriminaties op de arbeidsmarkt. Aanleiding was een ‘onderzoek’ waaruit was gebleken dat veel mensen aan de diensten, zoals de dienstencheques, die poetshulp aanbieden, vragen om ‘eigen volk’ te sturen. Waar vrij gewillig wordt op ingegaan. Wouter van Bellingen van het Minderhedenforum was de obligate eerste spreker. Hij werd gevolgd door vertegenwoordigers van de vakbonden en overheidsdiensten, en natuurlijk de onvermijdelijke Jozef de Witte van het antiracismecentrum. Het was voor de pausen van het dogmatische antiracisme en de multiculturele heilsleer een hoogdag, om de al dan niet vermeende discriminaties nog eens in het lang en het breed te komen belichten. Het was al discriminatie wat de klok sloeg. De politiek-correcten vielen elkaar slag op keer in de armen. Het leek er meer dan eens op dat Vlaanderen een goor racistisch land is, waarin de autochtone Vlaming maar één levensmotto heeft: discrimineren! Geeuw! Jammer dat er niemand in de zaal was om eens te vragen hoe het dan zit als een ‘vreemde’ arbeidskracht weigert bij een VB’er te gaan poetsen …