Geen misdrijf

Even werd er in de Kamer gehoopt dat Laurette O. de premier zou ondervragen over de aanwezigheid van de ministers Jambon en Vandeput, maar ook van Kamervoorzitter Bracke op het Vlaams Nationaal Zangfeest. Zij had immers de voorbije dagen al veel misbaar gemaakt, want het kon niet dat Belgische ministers naar manifestaties gingen waar ‘België barst!’ wordt geroepen en de Vlaamse onafhankelijkheid als einddoel wordt gesteld. Neen, het werd de brave cdH’er Delpérée, die als goede Belg zijn devoren kwam doen. Ere wie ere toekomt, maar Charles Michel kwam kurkdroog meedelen dat zij daar niet waren als regeringslid en dat zij ook geen verklaringen hadden afgelegd. En: “Nationalisme is een mening, geen misdrijf.” Wie had ooit gedacht dat een Belgische premier dàt zou zeggen?! Terloops merkte hij op dat Hugo Schiltz daar destijds ook naartoe ging, al was hij Belgisch minister in een regering met de PS en de PSC (nu cdH). En dat de aanwezigheid van premier Elio di Rupo in de campagne van François Hollande in Frankrijk ook niet namens de regering was. Daarmee was de storm in een glas water geluwd. Wij wachten op initiatieven van de genoemde ministers, om vanuit de Belgische context de Vlaamse onafhankelijkheid mee in de hand te werken, aangezien het Vlaams-nationalisme nu toch geen misdrijf (meer) is.

Kwalificaties

Waar in de vorige legislatuur Theo Francken niet naliet de minister van Defensie ‘te stalken’ met lastige vragen over het koningshuis, doet dezer dagen Barbara Pas van het VB dat. Zij heeft de fakkel overgenomen. Zij stelde aan minister van Defensie Vandeput (N-VA) de vraag of het in deze tijd nog de normaalste zaak is om aan prinsen ronkende militaire graden en titels toe te kennen, die hoegenaamd niet in overeenstemming zijn met hun kwalificaties en hun militaire geschiktheid. Iedereen is het er volgens haar over eens dat koninklijke familieleden – koning Filip, prins Laurent en prinses Astrid – nooit militaire graden zouden gehad hebben zonder prinselijke status. Er is geen enkele reden om hen zo hoog in de militaire rangorde te laten opklimmen. Barbara Pas stelde dat de toekenning van militaire graden aan personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, een belediging is voor personen die er wel hard voor moeten studeren en die wel zware opleidingen moeten volgen om die graden te verwerven. Kortom, ze wilde van de minister weten welke stappen Vandeput al heeft gezet om aan die praktijken een eind te maken. Het antwoord was hilarisch: “Het regeerakkoord voorziet niet in wetgevende initiatieven ter zake, noch heb ik van mijn coalitiepartners een signaal gekregen dat de urgentie en de noodzaak van een dergelijk initiatief zou onderstrepen.” Barbara Pas zei dat het op dat vlak toch wel tijd is voor ‘verandering’ en ze diende prompt zelf een wetsvoorstel in. Daarnaast vond ze het jammer dat de minister zich, in plaats van met wetgevende initiatieven daaromtrent, alvast moet bezighouden met het creatieve bedenken van ronkende titels om binnen enkele jaren aan prinses Elisabeth en haar broertjes en zusjes – en misschien wel neefjes en nichtjes – toe te kennen, teneinde hen daarmee te ‘bevorderen’. Had destijds Francken die vraag gesteld, ze had de hele pers gehaald.

Opletten Maggie!

‘Juffrouw’ Yoleen van Camp (N-VA) stelde in de plenaire zitting een zinvolle vraag over de hervorming van de ziekenhuissector, die zij vanuit haar opleiding zeer goed kent. Net als ‘mevrouw’ Maggie de Block, overigens. De twee waren aan elkaar gewaagd. Maar Yoleen wil steevast ‘juffrouw’ genoemd worden. In de letterlijke verslagen van de zittingen houdt men daar al rekening mee, maar Maggie sprak haar in haar antwoord herhaaldelijk met ‘mevrouw’ aan. Waaraan Yoleen een bloedhekel heeft. Misschien moet haar medewerker, oud-VB-gemeenteraadslid en ‘superman’ Jeroen van de Water – ook uit Kasterlee -, maar eens een brief schrijven aan alle ministers en staatssecretarissen om te zeggen dat dat moet gedaan zijn. Anders zal Yoleen geen enkel verslag nog goedkeuren. Maggie is gewaarschuwd. Ja, Yoleen is geen gewoon ‘juffrake’…

Fantasten

In de commissie Defensie werd door Olivier Maingain van het FDF en Georges Dallemagne van cdH een vraag gesteld over de budgettaire impact van de vervanging van de F-16’s. Met traditionele Franstalige woordenvloeden gingen zij minister Vandeput te lijf, over allerhande beschouwingen, waaronder het marktonderzoek over de vervanging van die gevechtstoestellen. Toen greep commissievoorzitter Karolien Grosemans (N-VA) in, om haar partijgenoot en minister af te schermen. Zij wees beide heren – steevast in het Nederlands – erop dat één en ander reeds besproken was in de commissie, maar dat beide heren toen niet aanwezig waren. Zowel Maingain als Dallemagne ontkenden dat straal. Ze beweerden bij hoog en bij laag dat zij er wél waren. Ze hielden dat zelfs vol nadat Grosemans dat had laten opzoeken en hen voorstelde het verslag van die bespreking erop na te lezen. Fantasten zijn het. Onbeschaamde fantasten.

Bracke op het Zangfeest

Kamervoorzitter Siegfried Bracke was dus ook aanwezig op het Zangfeest, en dat zullen we geweten hebben. Naar het schijnt zou dat een grove schending van functie van de Eerste Burger van het land geweest zijn, zodanig zelfs dat PS-harpij Laurette Onkelinx het nodig vond om in haar pen te kruipen. Stel je voor.

We willen er toch even op wijzen dat niemand er ooit veel problemen over gemaakt heeft dat André Flahaut tijdens zijn voorzitterschap van de Kamer naar 1 mei-manifestaties ging, en er zelfs vlammende toespraken hield. En wat is het Zangfeest anders dan de 1 mei-manifestatie van de Vlaamse Beweging?

Pas toen André Flahaut zich begon uit te spreken over communautaire zaken zoals de benoeming van de Francofone burgemeesters in de Vlaamse Rand vonden sommigen dat hij over de schreef ging. Terecht overigens. Maar zich als Kamervoorzitter concreet uitspreken over zo’n gevoelig onderwerp is toch nog van een heel andere orde dan het bijwonen van een traditierijk evenement als het Vlaams Nationaal Zangfeest.