Twee geschenken uit Duitsland

De sterke loonstijgingen en de aantrekkende groei bij onze oosterburen zijn goed nieuws. Ze zullen de tewerkstelling bij ons versterken en bovendien de Vlaamse begroting en de federale begroting gezonder maken.

Aangezien Duitsland de belangrijkste handelspartner van België en Vlaanderen is, heeft alles wat er bij de oosterburen op economisch vlak gebeurt gevolgen voor onze economie.

Het eerste goede nieuws is de stijging van de lonen in de Duitse metaal- en automobielsector. Die zullen het komende jaar met 3,4 procent toenemen. De loonakkoorden die in de Duitse metaalsector zijn afgesloten, gelden steevast als een richtingaanwijzer voor de rest van de economie. Ook in andere sectoren zullen gelijkaardige loonstijgingen, rond 3 procent, worden toegekend. Daarmee gaat Duitsland voort op het ingeslagen pad van de voorbije jaren. Nadat er onder de socialistische kanselier Gerhard Schröder gekozen werd voor loonmatiging, om de Duitse economie opnieuw concurrentieel te maken, heeft men in Berlijn het geweer van schouder veranderd. De loonmatiging heeft ervoor gezorgd dat de Duitse bedrijven zeer competitief werden en dat de werkloosheid weggesmolten is als sneeuw voor de zon.

Sinds een paar jaar vinden de Duitse vakbonden – die akkoord waren met de loonmatiging – dat de werknemers beloond moeten worden. Concreet betekent dit dat er ruimte moet komen voor loonstijgingen bovenop de inflatie. Dus krijgen de Duitse werknemers een loon dat sneller stijgt dan de toename van de levensduurte.

Gevolg is dat de totale Duitse loonkost stijgt, terwijl die in België door de beslissingen van de regering-Michel stabiel blijft. De indexsprong bepaalt dat de lonen dit jaar niet worden aangepast aan de stijgende levensduurte. Er is wel een loonstijging van 0,8 procent mogelijk, maar die komt er pas volgend jaar. Als er dit jaar in België loonstijgingen worden toegekend, is het omwille van baremieke verhogingen (mensen krijgen meer omwille van anciënniteit, of omwille van promotie). Ook hier zal de impact beperkt zijn.

Gevolg is dat de Belgische loonkostenhandicap ten opzichte van Duitsland zal dalen, van 10 naar 7 procent. Anders gezegd: Belgische producten en diensten zullen nog maar 7 procent duurder zijn dan de Duitse. Extra zuurstof voor de bedrijven hier ten lande, die op die manier opnieuw marktaandeel kunnen winnen en jobs zullen creëren.

Een ander economisch geschenk is de groei bij de oosterburen. De Duitse economie zal dit jaar waarschijnlijk aanzienlijk sterker groeien dan werd gedacht.

Volgens de Bundesbank heeft de grootste economie van Europa de zwakke periode veel eerder achter zich gelaten dan gedacht, vooral dankzij meer consumentenbestedingen. Voor dit jaar denkt de Bundesbank dat de economie ook kan profiteren van de goedkope euro. Verder zorgt de gedaalde olieprijs voor meer koopkracht bij consumenten en meer investeringsruimte voor bedrijven. In het vierde kwartaal van 2014 ging de economie van Duitsland met 0,7 procent vooruit, wat aanzienlijk beter is dan economen hadden verwacht. Voor dit jaar wordt in Duitsland gerekend op een groei van 1,5 procent of meer. Dat zal een effect hebben op onze economie. Als de Duitse groei ervoor zorgt dat de Belgische groei pakweg 0,5 procent van het bbp hoger uitkomt dan gepland, dan is dat een geschenk voor de verschillende regeringen die een begrotingscontrole moeten doorvoeren. Meer groei betekent meer inkomsten (uit belastingen, sociale bijdragen en btw via consumptie) en minder uitkeringen. Dat zou onze begrotingen – federaal en Vlaams – 500 miljoen euro extra kunnen opleveren. Zonder dat daarover een politiek gevecht moet worden gevoerd. Want 0,5 procent extra groei van het bbp staat gelijk met 1 miljard euro. Aangezien het overheidsbeslag 50 procent is, komt zo’n 500 miljoen in handen van de staat terecht. Zomaar. Charles Michel en Geert Bourgeois zullen niet moeten klagen.

Angélique Vanderstraeten