In totaal zijn er zo’n 380 Syriëstrijders uit België vertrokken. Het debat over de problematiek van radicaliserende jongeren is de jongste weken weer stilgevallen. Zo gaat dat in de media.

Al even weinig aandacht is er voor een andere werkelijkheid: het groeiend aantal moslims in het Westen, maar dan vooral in België. Volgens de socioloog Jan Hertogen zijn er in ons land 719.620 moslims. Dat aantal zou tegen 2050 verdubbelen.

Die info haalt hij uit eenberekening van het Pewforum. Pew Research Center is een informatietank met onder meer belangstelling voor sociale wetenschappen en de demografie in het bijzonder. De cijfers komen uit de grootste studie over de evolutie van de wereldgodsdiensten die tot vandaag werd uitgevoerd en gepubliceerd.

België tweede

Ook De Standaard besteedde aandacht aan dit grootschalig onderzoek, maar geeft geen exacte cijfers, wel percentages. Iedereen kan die trouwens lezen op www.pewresearch.org. Dat wordt helemaal interessant.

Tegen 2050 zou bijna 12 procent van de Belgen moslim zijn, dat is een verdubbeling van hun aandeel in de bevolking tegenover 2010, toen 5,9 procent van de Belgen moslim was. Hiermee zijn we op Zweden na (12,9 procent) koploper in Europa. Natuurlijk zijn de projecties zijn gemaakt onder voorbehoud. Hier spelen

vooral twee factoren mee. Blijft de fertiliteit van de hier nu al verblijvende moslimvrouwen (aantal kinderen per vrouw) op hetzelfde hoge peil? En vooral: hoeveel moslims komen er via migratie nog bij? Demografie is een exacte wetenschap, maar demografische prognoses zijn complex, dat weten ze bij PEW ook.

België koploper

Hoe dan ook, België kan maar beter even nadenken over die problematiek, want het aantal moslims in België lag in 2010 al een flink stuk boven het Europese gemiddelde. De cijfers van 2010 zijn wat ze zijn: België staat met 5,9 procent moslims in dat jaar aan de top in West-Europa.

Alleen Frankrijk telt er meer (7,5 procent). PEW geeft ook een projectie vanuit de veronderstelling dat het migratiebeleid zou veranderen en er geen “nieuwe” moslims meer zouden komen. “Sluit men nieuwe migranten uit, dan zou België in 2050 maar 9,9 procent moslims tellen”, merkt De Standaard op. Maar in dat geval wordt België hoe dan ook absolute koploper in Europa met 9,9 procent moslims en steekt ons land Frankrijk (9 procent) voorbij. Zou dat niet eens een heel klein beetje tot bezinning mogen leiden?