2015-18_14_Mad Man - BleekscheetAls de motor van Vooruitgang maar wil aanslaan
Voor de N-VA is het blijkbaar tijd om het imago van oppositiepartij (de ‘Kracht van Verandering’) aan te vullen met het beeld van een warme partij die bestuurt en scoort (‘Motor van vooruitgang’). Klein probleem: zowel sociaal als communautair zit er een kink in de kabel.

Einde van het olietijdperk in zicht?
De technologie staat niet stil. Zowel wat betreft zonnepanelen als batterijen wordt er voortdurend vooruitgang geboekt, en de combinatie van die twee zou wel eens het einde van het olietijdperk kunnen inluiden. Maar wat zouden daar concreet de gevolgen van kunnen zijn?

Naar een belastingverhoging
De belastingverschuiving of “tax shift” die de federale plant, dreigt een “tax lift” te worden: een belastingverhoging. Dat zal komen door het vele lobbywerk. Niet door de vakbonden, maar verbazend genoeg door de druk van de werkgevers.

Vakbonden, Morel en De Wever: naar vrije sociale verkiezingen in 2016?
Politiek is een spel van snel wisselende brandpunten, maar soms loont het toch de moeite bij sommige ervan wat langer stil te staan. De overdreven almacht van de drie traditionele vakbonden in dit land, ABVV, ACV en ACLVB, is er zeker één. Of het nu gaat om de communautaire blokkeringen, het ontspoorde immigratiebeleid, de sanering van de staatsfinanciën of de bestrijding van corruptie en gesjoemel, wie dat ernstig wil aanpakken, kan niet om de nefaste invloed van de drie ondemocratische
machtsbastions heen, waarvan het monopolie op het ‘sociale overleg’ in stokoude naoorlogse wetten verankerd is.

Verschil vluchteling-migrant misnoegt links
Volgens een schatting van de Verenigde Naties zouden er dit jaar alleen al zo’n 500.000 bootmigranten via de Middellandse Zee de oversteek naar Europa wagen. Dat is onze verrekte eigen schuld en we moeten de grenzen maar eens goed openzetten, zo reageert links. Links heeft maar één probleem: almaar meer Europese burgers zien dat enigszins anders.

Praten met Dries Goethals: “Lieven Boeve van het katholiek onderwijs is zo slap”
Op 16 mei trekt de “Mars voor het Gezin” door Antwerpen. Organisator Dries Goethals van Pro Familia verzet zich tegen de verzieking van de samenleving, de lauwheid van de katholieke Kerk en de islamisering van Europa. Hij ziet een band tussen de katholieke waarden en het Vlaams-nationalisme.