2015-16_06_Dwars door Vlaanderen (Medium)Halve eeuw te laat

Gekker moet het echt niet worden. Nochtans kan onder die noemer het voorstel bijgezet worden om van het Bosuilstadion in Deurne een beschermd monument te maken. Een soort Colosseum naar Romeins model, of iets van die strekking. Het moet zijn dat de initiatiefnemers van de heemkundige kring Deurne nooit een voet in de “voetbaltempel” zetten waar Antwerp FC zijn wedstrijden speelt. Anders zouden ze weten dat niets nog herinnert aan de oorspronkelijke kuipstructuur. Of het zouden de met instorten bedreigde betononderdelen moeten zijn die nog niet opgekalefaterd werden. “Dit voorstel komt twintig jaar te laat”, klonk in de media nog als een optimistische benadering. Een halve eeuw te laat klinkt realistischer.

Wil niet zeggen dat…

Volgens cijfers van De Lijn waren er vorig jaar, globaal gezien, een derde meer gevallen van agressie en overlast dan in 2013. Wil niet zeggen, aldus De Lijn, dat er effectief meer agressie of overlast was, wel dat de bereidheid van het personeel groter was om voorvallen te rapporteren. Merkwaardig genoeg werden voor de stad Antwerpen niet meer maar minder voorvallen genoteerd. Wil niet zeggen, aldus daarover bevraagde Antwerpse chauffeurs van bus en tram, dat er effectief minder agressie of overlast was, wel dat het personeel meestal de moeite niet meer doet om voorvallen te rapporteren. Het is maar hoe je de waarheid bekijkt, achter de stelregel dat men met cijfers alles kan bewijzen.

Migranten in Antwerpen: van 6 naar 72 procent

Bart De Wever krijgt ook tegenwind van de extreem-linkse socioloog Jan Hertogen, die met plezier mee de campagne tegen De Wever voert. Hij doet dat op een manier die ook interessant om volgen is voor mensen die zijn ideeën niet lusten. In zijn elektronische nieuwsbrief en op zijn webstek (npdata.be) pakt hij zoveel mogelijk uit met cijfers over de massale migratie. Hoe meer migranten, hoe liever hij het heeft. In zijn jongste bericht vernemen we dat vandaag al 45,8% van de Antwerpenaren van vreemde herkomst zijn. Hij geeft ook cijfers voor 62 buurten in de stad. Wie nog twijfelt aan wat de komende jaren volgt, leest best even dit: vandaag zijn 72% van de 0-6 jarigen in Antwerpen van vreemde herkomst, 64% van de 12-17-jarigen, 37% van 40-64-jarigen en 6% van de 80-plussers.

Huldiging Miel Cools

Herk-de-Stad, de geboorteplaats van Miel Cools, huldigt op zaterdag 18 april onze Vlaamse troubadour zaliger. De gemeenteraad keurde unaniem de toekenning van de titel van ereburger van Herk-de-Stad toe. Schepen van Cultuur Lo Guypen (N-VA) motiveert: “Miel Cools heeft in zijn carrière van 55 jaren een mooi palmares opgebouwd met nummers als “Boer Bavo” en “Houden van”. Monumenten in de Vlaamse muziekcultuur. Niet alleen in Vlaanderen, ook in Nederland  en Duitsland. Naast een groot kunstenaar was hij tevens een warm mens, die zijn kunst altijd graag met iemand deelde. Ook Herk-de-Stad kreeg altijd een warm hart in zijn bindteksten.” Een mooi initiatief van Cools’ geboortestad.

Hasseltse stadsdiensten

De Hasseltse N-VA-afdeling wil dat het stadsbestuur zijn plannen voor een nieuw stadskantoor opbergt. Bert Lambrechts (N-VA): “Het nieuwe stadhuis kost meer dan 50 miljoen euro. Als de kans erin zit om de portemonnee van de Hasselaren te sparen, moeten wij dat doen. Alle stadsdiensten kunnen perfect worden ondergebracht in het provinciehuis. Daar is alles aanwezig: een raadszaal, burelen, parking en het is tevens vlot bereikbaar. Bovendien is het provinciehuis met 14.000 vierkante meter even groot als de ruimte die het stadsbestuur in het nieuwe kantoorgebouw wil betrekken.” Echt geen slecht idee van de Hasseltse N-VA, vinden wij. Van het provinciebestuur of van burgemeester Claes nog helemaal niets gehoord.

Toekijken, maar geen actie

Op een vol caféterras, waar iedereen toekeek, werd in Genk een 17-jarige inwoner in elkaar geslagen omdat hij zijn portefeuille niet wou afgeven. Toen een politiepatrouille toevallig passeerde, gingen de daders op de loop.  Het slachtoffer, dat met verwondingen naar het hospitaal werd gevoerd, vond het verschrikkelijk dat niemand van de toeschouwers iets deed om hem uit de handen van de daders te bevrijden: “Ik vind het verschrikkelijk dat heel veel mensen toekeken en dat niemand reageerde op het agressieve gedrag.” Rond het Genkse station is het onveilig, dat is alom geweten.

Personeelsgebrek

In Brugge is flink gesnoeid in het aantal stadsbeambten. En toch zijn er drie, burgemeester Renaat Landuyt en de schepenen Mieke Hoste en Annick Lambrecht, die voor de culturele sector instaan zolang het geen paasvakantie is! Gedurende de jaarlijkse algemene vergadering van de Sociaal-Culturele Raad wordt aan een verdienstelijke artiest, kunstenaar of ensemble de SCR-prijs uitgereikt alsook een aanmoedigingsprijs voor een beloftevol initiatief. Wat gebeurt er als heel toevallig voormeld drietal er enkele dagen tussenuit knijpt in die periode? Boudewijn van Vlaenderen, voorzitter van de SCR, had nochtans de datum drie maanden vooraf vastgelegd omdat dergelijke plechtigheden afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van stadszalen. Gelukkig is er een schepen van Burgerlijke Stand, namelijk Martine Matthys. De zeer verdienstelijke Nico Blontrock, hij kent zijn Brugse pappenheimers door en door, kreeg uit haar bereidwillige handen zijn prijs en er was zelfs een receptie. Eind goed al goed!

Brugs start-upbedrijf

Frederic van Quickenborne en Stefaan Dauwe zochten en vonden een gat in de markt. Met steun van Securitas ontwierpen ze Amicimi, een mobiele paniekknop, niet groter dan een sleutelhanger die men bij dreigend gevaar kan indrukken, wat meteen een gans systeem (7op 7 en 24 op 24, met Smartphone-gps) in werking stelt. Het toestelletje zorgt voor de persoonlijke veiligheid van de bezitter, een eenzame loper of loopster, een langeafstandwandelaar, of een redacteur (niet van ‘t Pallieterke) die in min of meer benevelde toestand de weg naar vrouw en kinderen is kwijtgeraakt!