2015-17_06_Dwars door Vlaanderen (Medium)Het wachten is beloond

Tot hun opperste verbazing stelden de Antwerpse studenten Hannan Challouki en Taha Riani vast dat de goegemeente nog niet over een “website voor westerse moslims” beschikte. Ze hebben daar met bekwame spoed aan verholpen. Hun geestesproduct heet “Mvslim.com”. Doelstellingen zijn een stem voor moslims te laten horen, westerse moslimrolmodellen creëren en onwetendheid over de islam uit de wereld helpen. Zo zal men kunnen vernemen hoe het voelt om als moslim in een niet-halal-restaurant te gaan eten. Ons aller wachten op alleen al dat intense gevoel wordt straks beloond. Voertaal van de website is het Engels. Geef toe, sterker bewijs van “westerse moslimintegratie” in een Antwerpse en Vlaamse leefwereld is nauwelijks denkbaar. Of Hannan en Taha ook plannen om in islamlanden een website op te richten om de onwetendheid over de westerse cultuur uit de wereld te helpen, viel niet te achterhalen. Maar u mag altijd raden.

Schepen contra De Wever

De Hasseltse schepen Habib El Ouakili vindt de uitspraken van Bart de Wever als burgemeester ‘op zijn minst moreel verwerpelijk en zelfs gevaarlijk’. El Ouakili: “Het is overduidelijk dat De Wever moeite heeft om te balanceren tussen zijn positie als voorzitter van een rechtse partij en tegelijk als burgemeester van een multiculturele stad. Enerzijds wil hij in zijn partij via plat populisme de Vlaams Belang-kiezers betonneren door al zijn inwoners van Marokkaanse afkomst openlijk te stigmatiseren terwijl een burgemeester juist zijn inwoners moet verbinden.” Dezelfde schepen vindt dan ook “dat de samenleving is wat ze vandaag is: divers en gekleurd.” Eén ding weten wij alvast: schepen El Ouakili is echt blij dat hij kan dienen onder burgemeester Hilde Claes en niet onder Bart De Wever.

Oppositie niet uitgenodigd

In Sint-Truiden draait de politiek ook niet altijd in de juiste richting.  Nu was voor de gemeenteraad van  april de oppositie niet uitgenodigd. Sp.a-fractieleider  Filip Moers: “Tot onze grote ontstentenis moeten wij vaststellen dat wij niet uitgenodigd zijn.  Hieruit blijkt een totaal gebrek aan respect voor ons mandaat als raadsleden.” Een uitnodiging voor elke gemeenteraad moet minstens acht dagen voor de zitting verstuurd worden.  Moers dringt aan op een onderhoud met raadsvoorzitter Jef Cleeren (CD&V) om dit uit te klaren.  Blijkt dat N-VA ook al geen uitnodiging heeft ontvangen. Jelle Engelbosch (N-VA): “Maar wij willen geen oppositie voeren op de kap van een ambtenaar die een administratieve fout heeft gemaakt.”  Voorzitter Cleeren is zich van geen kwaad bewust: “Ik heb vrijdag de twee documenten na het schepencollege getekend  en ga ervan uit dat het via de normale weg gelopen is.  Indien er een fout gemaakt is, zal ik maatregelen nemen.” Zo is iedereen weer tevreden in de Trudostad.

Spoorlijn 18 heropenen

De spoorlijn Hasselt-Neerpelt is het onderwerp van een persbericht van midden maart van N-VA-Kamerlid Wouter Raskin. Hieruit bleek dat de heropening van deze, voor Limburg belangrijke spoorlijn, die opnieuw op tafel kwam na de sluiting van Ford Genk, 185 miljoen euro zou kosten. Federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant liet al onmiddellijk horen in een interview “dat Vlaanderen de volledige kost ervan zou moeten dragen.”  Bilzenaar Raskin meent echter dat hiervoor een aparte (federale) investeringsenveloppe bestaat.  Hij betoogt tevens dat spoorvervoer geen gewestelijke materie is en dus de kosten op het federale niveau liggen.  Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kreeg in een commissievergadering al een heleboel vragen hierover.  Hij is duidelijk: “Galants verklaringen druisen in tegen wat voorheen is overeengekomen.”  Beleefd als hij is, spreekt hij van een misverstand van Galant. Benieuwd naar het vervolg.

Monument voor Armenië

Veel schoon volk op de inhuldiging van een monument in Mechelen, ter herinnering aan de genocide op de Armeniërs zo’n honderd jaar geleden. Mechelen kent een grote gemeenschap van Armeniërs. Dat er een standbeeld (een Armeense Kruissteen) in Mechelen komt te staan, is echter niet naar de zin van de Turkse gemeenschap. Een honderdtal boze Turken protesteerde vorige zaterdagnamiddag. Ze probeerden zo het stadsbestuur onder druk te zetten om de inhuldiging op zondag af te gelasten. En al waren er maar honderd Turken komen opdagen, ook de Turkse staatstelevisie was aanwezig. De genocide wordt in Turkije ontkend. De voorbije weken werden de Mechelse schepenen bestookt met mails vanuit de Turkse gemeenschap, ook door Turkse gemeenteraadsleden uit andere steden. Ook kwam er grote druk vanuit het Turks consulaat en de Turkse ambassade. Opmerkelijk toch dat de Turkse gemeenteraadsleden de Turkse versie volgen, en niet de Belgische. Want die genocide wordt in België wel erkend. We zijn benieuwd hoelang het monument van vandalisme gevrijwaard zal blijven. Camera’s genoeg in Mechelen, waarom niet eentje op het monument gericht?

Terug naar de stadsstaten?

Burgemeester Termont is dan wel een vrijzinnige, hij waant zichzelf een god in het diepst van zijn gedachten. In verschillende vraaggesprekken dit weekend, onder andere met Guy Polspoel en de gratis krant De Zondag, liet hij gewone stervelingen delen in zijn oneindige socialistische wijsheid. Hij denkt bijvoorbeeld dat steden de rol van lidstaten zullen overnemen. Wij geloven er geen snars van. Maar zelfs als het waar is…Wie vertegenwoordigt dan de mensen die niet in steden wonen? Of zijn dat toch maar domme boeren en dorpelingen die blij mogen zijn dat zij onder curatele worden gesteld door verlichte linkse despoten als Termont?

Folteringen en knokploegen

Op 20 maart organiseerde de stad Gent in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme de “Gentse Lente”. Bij de sprekers was Abou Jahjah, berucht om zijn oproep tot het vermoorden van Israëlische burgers, en ook een zekere Yassine Channouf, die beweerde dat de Hasseltse politie gevangenen folterde en dat de Antwerpse politie geüniformeerde knokploegen heeft ingezet in Borgerhout. Dat gebeurde allemaal in het bijzijn van de Gentse schepen Resul Tapmaz, die zelfs geen poging deed die onzinnige beweringen tegen te spreken. Ook nadien kwam er geen officieel protest van het Gentse stadhuis. Hoe moeten we dat interpreteren? Wie zwijgt, stemt toe? Johan Dekcmyn van het Vlaams Belang had de voorbije weken gehoopt op een rechtzetting of een reactie van het Gentse stadsbestuur. Maar toen dat uitbleef, stuurde hij een mail naar de politiekorpsen van Antwerpen en Gent, met daarin een opsomming van de feiten en de terechte toevoeging: “Ik vind het een botte schande dat op een evenement, georganiseerd door de stad Gent én in het bijzijn van een Gentse schepen, de Antwerpse en de Hasseltse politie door het slijk worden gehaald. Dit zonder maar een officieel woord van protest vanuit de stad Gent.”

Brussel als lichtend voorbeeld?

De Brusselse mobiliteitsminister Pascal Smet was op bezoek in Ramallah, de hoofdstad van de Palestijnse Entiteit. Hij ontmoette er de gebruikelijke hofhouding van ministers, burgemeesters, professoren en zakenlui en hij stelde in alle ernst voor dat zij inzake de aanpak van het autoverkeer een voorbeeld zouden nemen aan Brussel. “Zo kan Brussel een voorbeeld worden voor de Palestijnse steden, die volledig focussen op het autoverkeer.” Tiens, zouden die steden in de betwiste gebieden op de Westelijke Jordaanoever ook problemen hebben met tienduizenden forenzen die per auto naar het werk komen? Smet stelde in één adem voor de oude Brusselse autobussen als cadeau over te dragen aan de Palestijnen. Met bomauto’s hebben ze niet zo’n beste resultaten geboekt. Maar misschien kunnen ze beter scoren met bomautobussen.

Veel F, weinig N

Sinds eind vorig jaar heeft Sint-Lambrechts-Woluwe twee gemeentebladen: één in het Frans en één in het Nederlands. De Franstalige versie is echter veel uitgebreider dan de Nederlandstalige. Dat is in strijd met de taalwet, maar het is niet echt verbazend, want de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe is de anti-Vlaamse racist Olivier Maingain. De oppositieleden De Smul van CD&V, Geelhand – ondanks zijn naam een blauwe – en Brussels parlementslid Lootens-Stael van Vlaams Belang begonnen een procedure bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en ze kregen daar zelfs gelijk. “Ons advies is niet bindend”, zei de voorzitter van de VCT, “maar als de gemeente het naast zich neerlegt, kan een belanghebbende nu naar de rechtbank stappen.”

Rode verdraagzaamheid treft hotel Basiliek

Hotel Basiliek in Edegem is voor veel van onze lezers niet onbekend. De uitbater verhuurt zijn zalen ook aan Vlaams-nationalisten: de ruime Vlaamse beweging kan er geregeld terecht. Ook dus de NSV, die er een colloquium wilde organiseren over de toenemende toenadering tussen (West-)Europa en Rusland. Maar dat was buiten extreemlinks gerekend, dat moord en brand begon te schreeuwen. Daarover ondervraagd, legde de baas van De Basiliek aan Gazet van Antwerpen een juiste verklaring af: ‘Ik verhuur zalen, een politieke bijeenkomst is voor mij hetzelfde als een communiefeest of een bingoavond.’ Zeer juist, en in deze tijden zéér moedig. Dat bleek toen de gevel en de inkomhal van het hotel de dag voor de bijeenkomst door extreemlinks met verf besmeurd werden. De NSV besloot daarop de bijeenkomst naar een andere locatie te verplaatsen, maar het colloquium ging door. Wij zitten nu te wachten op Terzake, Het Journaal en Reyers Laat: als het in krijt geschreven woord ‘ neger’ daartoe leidt, dan zal politieke discriminatie, geweld en vernieling ook wel wat aandacht waard zijn, zeker? Alleszins roepen we iedereen op uit sympathie in hotel Basiliek een pint te gaan drinken. En u weet waar uw feesten en bijeenkomsten moeten doorgaan.