2015-18_03_Nieuwsfeit van de week (Medium)ACV vecht indexsprong aan

Niet alleen gijzelen de vakbonden om de zoveel weken honderdduizenden hardwerkende Vlamingen met hun stakingen, nu trachten ze ook, via een juridische procedure voor het Grondwettelijk Hof, de regeringsbeslissing over de indexsprong te counteren. Die merkwaardige stap verleidde econoom Geert Noels tot een pittige tweet: “De vakbonden stappen naar de rechtbank omwille van regeringsbeslissing. Goed moment om vakbonden ook rechtspersoonlijkheid te geven?” Goed gezien van den arbiter!

Rechtspersoonlijkheid: waarom niet?

Tegen die rechtspersoonlijkheid hebben de bonden zich steeds verzet, en dat zullen ze ongetwijfeld tot hun laatste snik blijven doen. Eigenlijk hebben de bonden, die ‘feitelijke verenigingen’ zijn, wel rechtspersoonlijkheid, zij het ‘met beperkte rechtsbekwaamheid’. De discussie draait om de vraag of ze volledige rechtsbekwaamheid moeten krijgen, met inbegrip van ‘aansprakelijkheidsbekwaamheid’. Precies dat is een doorn in het oog van veel mensen: de bonden kunnen nooit juridisch ter verantwoording worden geroepen voor door hen georganiseerde baldadigheden. In het buitenland (Groot-Brittannië, Duitsland, Italië,…) is dat wél zo: daar hebben vakverenigingen ook geen volledige rechtspersoonlijkheid, maar kunnen ze wel aansprakelijk worden gesteld. Het heeft ertoe geleid dat de bonden zich daar veel verantwoordelijker gedragen. Maar dat willen rooie Rudi en groene Marc natuurlijk niet. Volledige rechtsbekwaamheid zou ook nog iets anders impliceren. Als de bonden bijvoorbeeld een vzw zouden (moeten) worden, zijn ze verplicht open kaart te spelen wat hun financiën betreft. En dáár zijn ze helemaal als de dood voor. Aan dat soort democratische geplogenheden kan men de vakbonden toch onmogelijk onderwerpen, nietwaar? Quelle horreur!