Voorwoord

Mijn eerste herinnering aan ‘t Pallieterke? Met zekerheid weet ik nog dat ‘t Pallieterke bij de kapper lag waar ik mijn kinderkopje liet knippen. Dat was in Borgerhout op ’t Laar en het moet ergens rond 1971 geweest zijn. Maak

Read More

Pallieter werkt bij Katoen Natie

Fernand Huts is de belichaming van leuzen van ‘t Pallieterke: vrank en vrij, én, wat niet lachend kan gezegd worden is de waarheid niet. ‘t Is geen toeval dat Katoen Natie, dertig jaar geleden een Antwerpse kmo, vandaag groeit en

Read More

Bruno De Winter: een vuile tong, maar niet van het zolen likken

Eind juli jl. is één van de bekendste Vlaamse filmregisseurs, Roland Verhavert, overleden. Wat die man allemaal gerealiseerd heeft, als filmrecensent, animator van filmclubs, realisator en presentator van ‘Première’ op de BRT-TV (van 1953 tot 1961), samensteller van filmanthologieën, auteur

Read More

De Zwijger

Satire voor blijmoedige lezers Op 13 januari 1982, zowat veertig jaar na het eerste nummer van ‘t Pallieterke, verschijnt een tweede Vlaams satirisch blad, De Zwijger. Het slaat gensters gedurende tweeënhalf jaar. Ik verlaat de Mosdijk in Lier met een

Read More

Getuigenis Bart Maddens

Meer dan ooit verplichte lectuur voor Vlaamsgezinden Het moet begin de jaren tachtig geweest zijn. De VVB van Kortrijk organiseerde een infoavond over ’t Pallieterke. Ik ging er samen met mijn vader naar toe. In een achterzaaltje van een café,

Read More

Getuigenis Lawrence Urbain

Tegendraadsheid als houvast Mijn studentenjaren, die eigenlijk nog maar pas achter mij liggen, bracht ik door aan de Universiteit Antwerpen. Aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen werd je al vlug meewarig bekeken wanneer je niet links en politiek correct

Read More

Satire in Groot-Brittannië

Statler en Waldorf Uitstekende satire bedrijven, het is een kunst die voor weinigen is weggelegd. Hoe zit dat met de humorvolle media in het Verenigd Koninkrijk? De Britten zitten al geruime tijd geprangd tussen enerzijds de serieuze, zelfs emotieloze, “stiff

Read More

Satire in Duitsland

De buldog ontmoet Uilenspiegel Welke Vlaming kent de Duitse lach, de Duitse anarchie en de Duitse spottende pen? Het spotblad “Simplicissimus” was van 1896 tot 1967 de kampioen van de Duitse satire. Zijn satirische gazetten consequent? Neen. “Simplicissimus” begon artistiekerig

Read More

Satire in Frankrijk

Veel meer dan Charlie Hebdo Frankrijk beschouwt zichzelf als het land van de mensenrechten en individuele vrijheid. Dus zou satire er geen probleem mogen zijn. De geschiedenis leert echter iets anders. Satire werd vaak gecensureerd. Het is pas na de

Read More

Welkom in het elektronische koffiehuis

In 1800 reisde nieuws van mond tot mond of per brief. Koffiehuizen waren de wiegen van pamfletten, nieuwsbrieven en gazetjes. Met de bloggers, het internet, Twitter, Google en het verwasemen van de industrieel geproduceerde dagbladen openen duizenden nieuwe koffiehuizen, ditmaal

Read More