Zonder sleur verder

Mevrouw de bevrijde,

Gij zijt met uw partij eens gaan klappen over uw job. Want gij voelde u daar al een tijdje niet goed in. Gij zijt immers van oordeel dat het ‘geen optimale beslissing’ geweest is dat men u de bevoegdheid ‘Fiscale Fraudebestrijding’ in de schoot had geworpen tijdens de bikkelharde onderhandelingen over de invulling van de posten bij de start van deze regering. Gij stuurde dus aan op een herschikking van de bevoegdheden, want gij kondt één en ander niet af. Dat is natuurlijk niet simpel. Het is niet echt aangewezen een ganse regering overhoop te halen. Uw partij kreeg dan ook de opdracht dat ‘onder elkaar te regelen’. En zo gebeurde. Fiscale Fraudebestrijding gaat naar de minister van Financiën, Van Overtveldt, en in ruil krijgt gij Grootstedenbeleid van minister van Binnenlandse Zaken Jambon erbij. Daarmee lijkt de zaak geregeld en kunt gij verder functioneren. Uw resterende bevoegdheden, zeg maar de minder harde, zijn Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid.

Wij kennen u allemaal als een verstandige en minzame dame. Als gynaecologe en wetenschapper lag een politieke carrière niet meteen voor de hand, maar in de vaart der volkeren werdt gij met de stroom meegezogen en kwaamt gij vorige legislatuur in de Senaat terecht. Gij speelde daar een rol als commissievoorzitter toen onder meer het moeilijke thema van de euthanasie bij minderjarigen werd behandeld. Iedereen zag toen dat gij vanuit uw professionele achtergrond flink wat bagage hadt die nuttig was. Bovendien zijt gij van Gent, wat in het strategische spel niet onbelangrijk was. Het stond in de sterren geschreven dat gij willens nillens mee in het bad van de regering-Michel-De Wever moest.

Gij moest dus het wetenschappelijk-beschouwende toneel verlaten om in de spits van de bikkelharde politiek mee te draaien. En dat is u niet op het lijf geschreven, zeker niet toen gij de niet te onderschatten ‘Fiscale Fraudebestrijding’ – en niet ‘Sociale Fraudebestrijding’, die ging naar Bartje Tommelein – in uw takenpakket kreegt. Vóór u was dat overigens een volwaardig staatssecretariaat dat beide luiken van de fraudebestrijding als actieterrein had en waar uw voorganger fors werk van maakte. Gij zijt daar nu door de barmhartigheid van uw partijtop van verlost, waardoor gij voortaan met veel zachtere thema’s een tweede kans krijgt, en tegelijk de opdracht om uw partij met een wat milder sociaal gelaat in beeld te brengen. Armoedebestrijding bijvoorbeeld. Daar wordt al jaren op alle niveaus over gepalaverd in commissies en werkgroepen – dikke studies en analyses vullen de boekenrekken – zonder dat daar structurele maatregelen tegenover werden geplaatst. Of Gelijke Kansen en Wetenschapsbeleid. Die thema’s zullen u minder wakker houden dan Fiscale Fraudebestrijding, waar gij echt geen weg mee wist. Komt dan nog de lege doos Grootstedenbeleid bij – want grotendeels gedefederaliseerd – en gij kunt aan de slag met studiewerk en het produceren van ronkende rapporten in de beslotenheid van kantoren en op studiedagen.

Ja, alles wordt handig uitgelegd; dat de bevoegdheidspakketten nu beter geordend zijn. Fiscale Fraudebestrijding bij de minister van Financiën, dat klinkt goed. En Grotestedenbeleid bij Armoedebestrijding, ook dat klinkt leuk. Maar in wezen en achter de schermen ging het om het politiek redden van uzelf, zodat gij politiek kunt overleven zonder dat uw partij daar schade van ondervindt. Ik ben ervan overtuigd dat gij niet zult zetelen in een volgende regering waarvan uw partij deel zal uitmaken. En voor het overige denk ik dat gij tot 2019 uit beeld gaat verdwijnen, zeker nadat gij verlost zijt van een grote sleur, die gij zeer goed inschatte: “Het zijn ten slotte nog ettelijke jaren, en op het einde van de rit tellen de resultaten.” En die kondt gij niet leveren, zoveel is duidelijk. Gij moogt uw pollen kussen dat uw partij u niet de deur heeft gewezen, en mild is geweest voor u, door u, op termijn, op een propere manier naar de uitgang te begeleiden.

Ben ik er ver naast, als ik zeg dat gij heimwee hebt naar uw biotoop in de medische wereld, waar gij u wél als een vis in het water voelde?!

‘t Pallieterke