2015-19_14_Lezersbrieven (Medium)Jeuk achtervolgt Onkelinx
Ere wie ere toekomt, het was het Franstalige satirische blad UbuPan dat in zijn editie van 18 december 2014 het verleden van opa Onkelinx breed op de voorkaft zette. Wie dacht dat deze onthulling door de klassieke media zou opgepikt worden, dwaalt. De redactie van Ubu-Pan vroeg wel om een reactie bij Laurette Onkelinx, maar die wenste toen niet te reageren. Maar het betekent wel dat ze al op de hoogte was van het artikel sinds december 2014.

De sp.a zit in het slop
De socialisten mogen in recente peilingen dan al licht vooruitgaan, de terugkeer van links in de Vlaamse politieke besluitvorming is nog niet voor morgen. Er werd de voorbije dagen driftig gepleit voor progressieve frontvorming. Als de sp.a uit de oppositieput wil kruipen, zal ze water in de linkse wijn moeten doen. Als de N-VA, die op matig verlies staat, niet in een negatieve spiraal wil terechtkomen, schuift ze beter op richting centrum. Vooral daar vallen stemmen te rapen.

Vluchteling tussen links en rechts
In deze hyperkinetische wereld vliegen de wereldproblemen je om de oren. Helaas aan zo’n hitsig tempo, dat er nauwelijks iets ten gronde verandert vooraleer een volgende opwinding ons overvalt. De bootmigranten kwamen en gingen. Even werd het debat gevoerd. En nu?

Luister niet naar Sinardet (Mark Grammens)
Voor de geschiedenis van de Vlaamse strijd bestaan er betere bronnen dan de polemische stukken waarin de Brusselse hoogleraar Dave Sinardet de verdediging opneemt van de zogenaamde belgicistische strekking die er altijd is geweest, ook in kringen die zich vereenzelvigen met de Vlaamse strijd.

Slavernij en haar gevolgen
Juist veertig jaar geleden werd de Nederlandse kolonie Suriname onafhankelijk. Voortdurend liggen bij sommige naar Nederland gemigreerde Surinamers en Antillianen “de gevolgen van de slavernij” en “racisme” op het puntje van de tong, want dat is de oorzaak van alle onheil: van hun steenpuisten tot Zwarte Piet.

Communautair onderzoek van Swyngedouw niet om te lachen
In welke mate was de staatshervorming een stemmotief? Om dat te weten te komen, stopten Leuvense sociologen (ISPO) het begrip ‘staatshervorming’ in een pakket van dertien mogelijke motieven, die aan een staal van Vlamingen werd voorgelegd.