2015-21-Mad-PostzegelZesde staatshervorming: de Copernicaanse puinhoop
Kris Peeters herhaalde het vorige week nog maar eens: “De zesde staatshervorming is wel degelijk een Copernicaanse omwenteling. De Vlaamse regering krijgt er veel bevoegdheden en middelen bij. Dit is een uitgelezen moment om in bijna alle domeinen een eigen Vlaams beleid vorm te geven.” We hebben Peeters altijd een vrij verstandige politicus genoemd, maar nu verdedigt hij het onverdedigbare.

IOUs als voorbode van de drachme?
Verleden week heeft Griekenland dan toch een afbetaling van 750 miljoen euro aan het IMF gedaan. Maar de Griekse minister van Economie Yannis Varoufakis liet in de marge wel weten dat de financiele situatie van Griekenland nu echt wel precair begint te worden.

Overlevingskansen van sp.a en De Morgen (Mark Grammens)
Voor De Morgen was de uitslag van de Britse verkiezingen een grote teleurstelling. De krant is geen partijkrant, dat nu ook weer niet, het is erger: de steun die ze de SP toezegt is een vrijwillige keuze van de redactie, die hiervoor de instemming krijgt van de uitgever, Christian van Thillo van Het Laatste Nieuws en zijn Nederlands persimperium. Hoe komt dat?

Deze week met gratis bijlage!
Deze week met gratis bijlage!

Di Rupo, de gevallen monarch
Op 11 mei 2015 heeft PS-voorzitter Di Rupo misschien zelf zijn langzame politieke dood ingeluid. In een interview met de RTBF-radio was een gefrustreerde politicus te horen, die alles en iedereen – behalve zichzelf – de schuld gaf voor de grote moeilijkheden waarin de PS zich bevindt.

Praten met Dorian van der Brempt: “Verstrengel De Standaard en NRC Handelsblad”
Dorian van der Brempt is Mijnheer Vlaanderen in Nederland, en Mijnheer Nederland in Vlaanderen. De directeur van deBuren, het Vlaams-Nederlandse Huis in Brussel, is al decennia bezig met design, boeken, cultuur, debatten en ideeën. Het afscheid wenkt.