2015-22-Andre-vrijgevig (Medium)Geen sprake meer van kamikaze. Voorlopig toch…
Een jaar geleden mochten we nog eens naar de stembus, en jawel, ook wij hebben ons toen vergist. Zoals zowat de hele Vlaamse pers, hadden we geen cent gegeven voor de kansen van een federale regering met de samenstelling zoals we die vandaag kennen.

20 miljard euro Vlaamse schuld: ernstig, maar geen drama
Tegen eind dit jaar loopt de Vlaamse overheidsschuld op tot 20 miljard euro. Een reden tot bezorgdheid is dat niet, op twee voorwaarden: Vlaanderen moet snel opnieuw een begrotingsevenwicht bereiken en de regering moet haar uitgavenbeleid richten op meer en efficiëntere investeringen zoals wegeninfrastructuur.

Wat wil David Cameron? (Mark Grammens)
De belangstelling van de Europese kringen in Brussel gaat op dit moment bijna uitsluitend uit naar de landen die binnen afzienbare tijd wellicht hun lidmaatschap van de Europese Unie zullen dienen op te geven, dat zijn Griekenland en Engeland. Dat zou in beide gevallen een tragedie zijn voor de Unie, en de betrokken landen weten dat zelf wel het best. De Griekse koppigheid in onderhandelingen met hun Europese geldschieters steunt vrijwel uitsluitend op de chantage-achtige vaststelling dat een breuk met Griekenland Europa torenhoge reputatieschade berokkent.

Uplace: kiezen voor de korte pijn
Op 25 februari schreven we hier al hoe ook verdienstelijke politici als Matthias Diependaele en Ben Weyts zich uitsloofden om het megacomplex Uplace te verdedigen. We noemden dat riskant, want Vlaams-Brabant zit niet meteen te wachten op nog maar eens een megawinkelcomplex. Verstedelijking, internationalisering en ontnederlandsing loeren om de hoek. Nu lijkt ook de N-VA wat afstand te nemen van het project. Of niet?

De Oostkantons tegen de PS
De Duitstalige Gemeenschap wil dat er meer Waalse bevoegdheden naar Eupen worden overgedragen. Ze krijgt daarin steun van de liberale MR. Maar de PS, aan het roer van de Waalse regering, ziet dat minder zitten.

Praten met Hugo Weckx: “N-VA, CD&V, Open Vld, samen een vuist maken in Vlaams-Brussel”
In Brussel strijden twee Vlaamse richtingen om het baasschap. Groen en de Vlaamse progressieven willen los van Vlaanderen en verstrengelen met de Franstaligen in een Brusselse Gemeenschap. Hugo Weckx getuigt voor de traditionele keuze: de sterke relatie tussen de hoofdstad en Vlaanderen.

Debat Willem I: “Een kluns van een koning!” versus “Eerherstel voor de beste koning die we ooit hadden”
In 2015 zal het 200 jaar geleden zijn dat Nederland (Noord-Nederland) en Vlaanderen (Zuid-Nederland) voor een korte periode – vijftien jaar – binnen één staatsverband verenigd werden. Al in 1830 kwam een eind aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Die 200ste verjaardag krijgt ook in Vlaanderen uitgebreid aandacht. Maar niet iedereen is even gelukkig met de figuur van koning Willem I. ’t Pallieterke zou ‘t Pallieterke niet zijn, als het niet vrij en vrank twee verschillende meningen aan bod zou laten komen.