2015-19_06_Dwars door Vlaanderen (Medium)Machtsstrijd bij Ethias

Na het overlijden van Steve Stevaert zijn diens drie bestuursmandaten bij de verzekeringsmaatschappij Ethias vacant. N-VA en CD&V willen niet dat de sp.a een vervanger aanduidt. Door de Dexia-affaire moesten de federale staat, Vlaanderen en Wallonië in 2008 samen 1,5 miljard euro (goed gelezen, 1,5 miljard) ophoesten om Ethias, de derde grootste verzekeraar in België, van de ondergang te redden. Ethias maakt sindsdien deel uit van de groep Vitrufin, waar Steve Stevaert bestuurder was. Nu wordt er een politieke strijd gestreden voor zijn opvolging. N-VA noch CD&V willen dat Stevaert vervangen wordt door een socialist.  De socialisten zitten namelijk op Vlaams niveau in de oppositie. Dus zal in de toekomst de raad van bestuur van Ethias het zonder socialist moeten stellen, en waarschijnlijk ook zonder Limburger. Iets wat heel slecht aankomt in de Limburgse vestiging van Ehias in Hasselt. Begrijpelijk.

Geen hoorzitting

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen niet weten van een hoorzitting waarin senator en econoom Lode Vereeck zijn Limburg-studie komt toelichten. Vlaams Parlementslid Ingrid Lieten (sp.a) had daarom gevraagd. Open Vld was wel bereid haar senator te steunen, maar onder druk van N-VA en CD&V liet zij die senator toch maar in de kou staan. Het bureau van het Vlaams Parlement had serieuze vragen bij de methodologie, de cijfers en de resultaten van het fameuze onderzoek. Lieten: “Als er zoveel vragen zijn bij de studie, is het toch beter Lode Vereeck om toelichtingen te vragen?” Voor één keer zijn wij het eens met Ingrid Lieten. Waarom zeggen N-VA en CD&V zo kordaat neen? Wie kan ons dat eens komen uitleggen?

Gedragscode

In Antwerpen wordt de politie bij gebruik van de (a)sociale media een gedragscode opgelegd. Wie er commentaren op toetert of beelden verspreidt die het korps schade kunnen toebrengen, riskeert straks een sanctie. Lijkt geen slechte maatregel voor wie zich als wetsdienaar geroepen voelt zijn of haar ziel bloot te leggen via Facebook en Twitter, waarop niet alleen sportjournalist Carl Huybrechts het label “riolen” kleeft. Op grond van wat die “sociale media” én verbaal én aan beeldmateriaal zoal in de aanbieding hebben, zou die gedragscode voor een belangrijk deel van de “progressieve samenleving” bijzonder nuttig zijn. Helaas is de macht van de wetgever niet onbeperkt.

Triënnale Brugge 2015

Ons “Ruuze in ‘t Stretjie” en “er zullen weldra slachtoffers vallen”, werd al te rap bewaarheid! Schepen van Evenementen Annick Lambrecht (sp.a) heeft op een woelige gemeenteraadszitting ontslag genomen als voorzitter van de raad van bestuur van Brugge Plus. Haar partijgenoot en burgemeester Renaat Landuyt neemt die taak van haar over. Ook komt er op verzoek van oppositiepartij N-VA een doorlichting van de werking van Brugge Plus. Vooral het overtreden van de wet op overheidsopdrachten bij de aanstelling van enkele bevriende personen met een hogere vergoeding dan gangbaar binnen de culturele sector, wordt zwaar aangerekend. Als sluwe advocaat had Landuyt zijn antwoord klaar, met de bewering dat het dagelijks bestuur van Brugge Plus voor specifieke profielen persoonlijk de betrokken kandidaten mag benaderen!

Rode reclame op beschermd monument

“Hart Boven Hard” stelt zichzelf voor als een burgerinitiatief van gewone brave mensen die ongerust zijn over de besparingsplannen van de “rechtse” regering. Maar in werkelijkheid werd die vzw al twee maanden vóór de verkiezingen opgericht, niet door gewone mensen, maar door de potentaten van het ABVV en het ACV. Het adres van de HBH-webstek is hetzelfde als dat van het ACV. Het was dan ook heel vreemd dat op een gebouw van de Bijlokesite in Gent, een beschermd monument nog wel, een muurschildering was aangebracht met reclame voor deze mantelorganisatie van de vakbonden. Johan Deckmyn van het VB stelde daarover een kritische vraag in de gemeenteraad en burgemeester Termont moest toegeven dat die slogan zonder toelating was aangebracht, in strijd met alle afspraken en decretale bepalingen ter zake. Wij hebben zo’n donkerrood vermoeden dat het gemeentebestuur met terugwerkende kracht toch de nodige vergunningen zal afleveren. Die rode broeders gaan elkaar de strot niet afbijten. Het VB zal in alle geval klacht indienen.