2015-21_14_Lezersbrieven 1 (Medium)Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Zoals je ziet, hebben we geklonken op de verjaardag van ’t Pallieterke. Met zelfs meer dan één glaasje. Het is het dan ook waard. Wij vieren nog wat verder, op de toekomst.

Familie Karel Driessens


Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Van harte gefeliciteerd met de 70ste verjaardag van ’t Pallieterke. Ik ben 62 jaar jong en al van mijn 10de levensjaar ben ik een wekelijkse lezer. Vlaams-nationaal, niet-politiekcorrect en heerlijk dweers tegen al wat belgicistisch is. Elke week ook nieuws dat we in de gestroomlijnde media niet (mogen) lezen. Kortom, een ongekende bron van geestelijk voedsel waar ik elke week weer naar uitkijk. Ik wens jullie dan ook van harte nog vele vele jaren toe.

Leo van Rillaer – Deurne


Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Ons ’t Pallieterke 70 jaar. Na zoveel jaren, geabonneerd sedert 1956, maar reeds vroeger lezer, kunnen we ons blad niet missen. Pallieterke, doe zo voort en hou vol. Wij en Vlaanderen hebben u nodig.

J. Vandenbosssche – Zellik


2015-21_14_Lezersbrieven 2 (Medium)Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Wij hebben vandaag getoost op 70 jaar ‘t Pallieterke. Hierbij vindt u onze ‘selfies’. Veel succes en tot binnenkort langs Vlaamse wegen.

Rita en Guido Alaerts-Harnie – Sint-Agatha-Berchem


Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Ik wens u en alle medewerkers van harte proficiat met de 70ste verjaardag van ’t Pallieterke. Mijn moeder zaliger heeft het gelezen van de eerste uitgave in ’45 tot ze is gestorven in 1964. Ik heb nu zelf een abonnement  en ik hoop er nog vele jaren van te kunnen genieten. De mooiste cartoon die er deze week in staat is die van Paola en Albert van Laken, die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

Robert de Mol – Ninove


Pallieterke 70 jaarSONY DSC

Pallieterke,

Ik heb ‘t Pallieterke leren kennen begin jaren tachtig. Ik was destijds radarspecialist bij de Nike-raketten te Xanten. Tijdens een TacEval-oefening zat ik samen met enkele medestrijders in de schuilkelder te wachten tot de zoveelste gasaanval voorbij was. Eén van hen was een gazetteke aan ‘t lezen. Omdat ik hem regelmatig zag lachen, vroeg ik welk blad dat was en of ik mocht mee lachen. Later bracht hij regelmatig voor mij vanuit belgië ‘t Pallieterke mee. (Mijn eeuwige dank voor “de Pill uit Bree”!!)

Jaren later, terug in belgië, kocht ik elke week ‘t Pallieterke om op de trein te lezen. Als ik het uitgelezen had, liet ik het liggen voor andere reizigers. Zo konden die ook kennismaken met uw blad. Tegenwoordig reis ik niet meer met de NMBS (godzijdank), en ben ik geabonneerd. Ik laat nu ‘t Pallieterke elke week achter in de rookruimte van m’n stamcafé. En ‘t wordt er gelezen.

Nog vele jaren voor ‘t Pallieterke!

Paul Helsen – Geel


Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Van harte proficiat met het 70-jarige bestaan van ‘t Pallieterke. We hopen dat we nog vele jaren kunnen genieten van ons onmisbaar weekblad. Ad multos annos.

Edgard Adriaens


2015-21_14_Lezersbrieven 4 (Medium)Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

We lazen de oproep van de hoofdredacteur in ‘t Pallieterke van vorige week en maakten bijgevoegde foto. We klinken met onze kleinzoon Kyento (2 jaar en nu reeds lezer) op de dag dat ‘t Pallieterke 70 werd!

Proficiat met het 70-jarige bestaan, Jullie zijn heel goed bezig!

Hartelijke, Vlaamse groet

Dirk en Winnie Brentjes-Van den Broeck – Mortsel


Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Proficiat aan jullie allen en dank voor het wekelijkse leesplezier. Doe zo voort.

Hilde D.M. – Antwerpen


Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Ik wil u proficiat wensen met uw 70e verjaardag. Blijf alstublieft ijveren voor een rechtvaardige behandeling van ons volk. Dank voor uw wekelijkse steun, ik kijk er telkens weer naar uit. Vlaanderen boven!

M. Berghmans – Zwijndrecht


2015-21_14_Lezersbrieven 5 (Medium)Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Hartelijke gelukwensen met uw verjaardag, dewelke met de nodige ingrediënten gevierd wordt. Beste wensen en nog vele jaren van geestelijke bijstand voor de Vlaamse zaak.

Anita & Norbert Callaert


’t Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Ik herinner me nog vaag 17 mei 1945. Wij zaten aan de keukentafel. Vake kwam binnen en hij deed nogal geheimzinnig. Hij had een nieuw gazetteke gekocht. Hij toonde het aan ons Moeke, die angstig vroeg: “’t Pallieterke? ‘t Kan toch geen kwaad zeker?…” Ja, zo’n bedenkelijke sfeer heerste er toen nog in Beigem, mijn geboortedorp. Ik herinner me ook nog de discussie of het niet beter was “Rommelpot” te kopen. Maar neen, het bleef ons ‘t Pallieterke, 70 jaar lang! Op 17 mei ontsteek ik dankbaar een kaarsje bij een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, om met u en al de Vlaamse vrienden mee te vieren. Een dikke proficiat aan heel de Pallieterploeg, die zoveel ernst en leute in ons landje bracht.

Pallieter er maar op los!  En… ad multos annos!

Kris Lauwers – Sint-Joris-Weert


70 jaar ‘t Pallieterke

Pallieterke,

Een kwarteeuw geleden schreef hoofdredacteur Jan Nuyts ‘t Pallieterke nog altijd vol met lint en Tippex, hoewel computer en fax reeds waren uitgevonden. Aangezien ik geen postduiven meer bezat, diende ik de kopij van de televisierubriek die ik wekelijks verzorgde onder mijn alias ‘Telemacho’, eigenhandig van Brussel naar Antwerpen te brengen. Ik deed dat graag, omdat we dan samen op een terrasje in de schaduw van de weelderige kantoren van menig glaasje jenever genoten. Terwijl ik wat aangebrande moppen vertelde, nam de heer Nuyts mijn bijdragen door. Wanneer hij enige schuttingtaal in mijn teksten ontwaarde, sloeg hij de ogen ten hemel, en zei met een diepe zucht: “Jef, ik kan daarmee lachen, maar ik moet ook rekening houden met mijn ‘katholiek’ lezerspubliek…” Waarna hij het bewuste woord met één streep van zijn rood potlood schrapte. Ik vond dat plezant, en daarom stoffeerde ik mijn schrijfsels geregeld met woorden en zinnen die zelfs een Brusselmans zouden doen blozen. Toch ontsnapte soms zo een pornografisch tussendoortje aan het rode potlood van die goede Jan. Zo bedacht ik ooit, in een bijdrage over Eurosong, de Limburgse deelneemster Lisa Del Bo met het koosnaampje Lisa Dildo. Mijn hoofdredacteur heeft het niet geweten, tot hij een boze lezersbrief ontving van een ‘katholiek’. Hij heeft het me echter nooit kwalijk genomen, de brave man, want hij zag er de humor van in. Want de leuze van ‘t Pallieterke luidde toen al: “Wat niet lachend kan gezegd worden, is de waarheid niet.” Helaas valt er in deze chagrijnige tijden van langsom minder te lachen. En dat heeft ook zijn weerslag op de waarheid, zapperloot!

Telemacho


ANV eindigt in schoonheid?

Pallieterke,

Betreffende “Eindigen in schoonheid”. Uw artikel doet de indruk ontstaan dat het ANV (Algemeen-Nederlands Verbond) na 120 jaar ophoudt te bestaan. Niets is minder waar. Wat wel ophoudt te bestaan, is de Brusselse vzw die zich ANV noemt, dus onze naam usurpeert, zich beroept op de hele ontstaansgeschiedenis van het in 1895 door Hyppoliet Meert in Brussel gestichte ANV, vroegere logo’s van de vereniging hanteert en ANV-lidgelden blijft innen. ANV-Vlaanderen had decennia geleden de juridische vorm van een vzw aangenomen om overheidssubsidies te kunnen krijgen, maar daar moest in 2008 op last van hogerhand na vaststelling van malversaties een eind aan worden gemaakt. We verheugen ons dat de vzw nu een einde maakt aan een lange periode van verwarring, die velen heeft doen afhaken die de Vlaams-Nederlandse samenwerking een warm hart toedragen.

Het ANV zelf, met haar afdelingen in Nederland en Zuid-Afrika en bekend van het tijdschrift Neerlandia en de Visser-Neerlandiaprijzen, blijft voortbestaan en -bloeien. We hebben vorige zaterdag met tientallen belangstellenden een fijne Oranjewandeling door Antwerpen gehouden. Ga gerust eens op de webstek www.anv-vlaanderen.eu kijken.

Guido Naets – voorzitter ANV-Vlaanderen


Binnen of buiten de EU

Pallieterke,

Zoals gezegd, er is leven binnen en buiten de EU. De voordelen om na het komende referendum uit de EU te treden, lijken voor de Engelse burgers niet groter dan de nadelen. Maar het biedt de Britse staat de formidabele kans zijn grenzen te sluiten voor de steeds groeiende toevloed aan gelukzoekers. (Het woord vluchtelingen is voor 99 procent misplaatst. Overigens, waarom gaan die ‘vluchtelingen’ zo ver? Saudi-Arabië ligt meestal veel dichter.) Maar ja, de put wordt pas gevuld als het kalf verdronken is: de Britse regering zal die nieuwe mogelijkheid uiteraard pas benutten wanneer het al te laat is. Dus, binnen of buiten de EU, Joegoslavische taferelen staan hen net zo goed als ons te wachten.

Maeyens F. – Kalmthout


Tous ensemble

Pallieterke,

Toch ongelooflijk dat niemand protesteert tegen de nieuwe campagne van de Rode Duivels. De Vlaamse meerderheid laat opnieuw gewoon begaan. De Belgische voetbalbond bestaat dankzij de Vlaamse centen. En toch krijgen wij opnieuw een ééntalig Franse campagne door de strot geramd. Alsof Wilmots en Kompany het hier alleen voor het zeggen hebben. Ook de Vlaamse minister van Sport zwijgt als vermoord. Onvoorstelbaar. Dat kan alleen in dit apenland.

Jos Arren – Mortsel


Hoofddoeken en sp.a

Pallieterke,

Het is uitgelekt hoe ooit op het partijbestuur van de socialisten de discussie over het hoofddoekenprobleem afgesloten werd. Voorzitter Bruno Tobback besloot letterlijk: “Allez, ’t is goed, we zullen maar aanvaarden dat die pipo’s met hun hoofddoek blijven rondlopen, zeker?”

Annemarie Snelders – Antwerpen