Dank

De kaartjes en brieven met beste wensen blijven toestromen. Te veel om ze allemaal op deze ene bladzijde te plaatsen. Ook volgende week volgen er nog wat gelukwensen. Dank ook voor uw positieve commentaar bij het extra dikke verjaardagsmagazine. Wij hebben ons best gedaan en het resultaat mocht gezien worden. Het smaakt alleszins naar meer….

De redactie


70 prachtige jaren

Pallieterke,

Wat een fantastische geestdrift naar aanleiding van 70 jaar ’t Pallieterke! En terecht, want dit onmisbaar tijdschrift is enorm veel waard voor oprechte Vlamingen, te midden van de middelmatigheid en linkse partijdigheid van de Belgische perswereld die desinformatie cultiveert. La Belgique mag uiteraard barsten, maar ’t Pallieterke moet groeien. Proficiat aan iedereen die daarvoor werkt. Ik voel mij “van de familie” en daar ben ik fier op.

Charly Vanhoof – Borgerhout


Proficiat!

Pallieterke,

Proficiat met uw 70-jarig bestaan. Als trouwe lezer van het eerste nummer tot nu dank ik u voor uw begrip, steun en strijdvaardigheid in ons streven naar recht en zelfbestaan.

Maria Govaerts-Claes – Sint-Truiden


70 jaar jong

Pallieterke,

Hartelijk geluk gewenst door één van uw geboeide en vaste lezers. Zelf ben ik ook mijn 71ste jaargang ingegaan, wel drie maanden eerder, maar toch blijf ik even strijdvaardig voor Vlaanderen. Met veel interesse heb ik de mooie bijlage gelezen. Nogmaals proficiat, vele Vlaamse groeten en nog vele jaren gewenst.

Dirk Callens – Melsele


2015-22_14_Lezersbrieven 1 (Medium)Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Bruno de Winter stelde: “Elke opinie is eerbiedwaardig, maar dan op voorwaarde dat zij in het bezit is van mensen die er zelf voldoende respect voor laten blijken, van mensen die ze niet elke week als een vod weggooien om ze een paar dagen nadien terug als een smetteloos vaandel aan de lichtgelovige kudde voor te houden.”

Werk in die geest “stille voort”. Proficiat. Ad multos annos (zoals BDW altijd komt te zeggen).

Dries Ceuppens – Glabbeek


 

Pallieterke 70 jaarSONY DSC

Pallieterke,

70 jaar Pallieterke. Proficiat, namens alle geuzen.

Fonne Crick – Antwerpen


 

Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Gelukwensen met de 70ste verjaardag en nog vele jaren. Ik ben al 60 jaar lezer en kijk nog iedere dinsdag uit naar je komst. Hoe ouder dat het ‘t Pallieterke wordt, hoe beter.

Monique Hendrickx – Haasrode


 

Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Moge jullie nog vele jaren doorgaan. Een welgemeende dank u wel voor de vele medewerkers.

Guido en Marie-Louise van Hoeck-Ielegems


 

Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Gij waart het enige tijdschrift, en zijt nu nog, dat er de moed heeft ingehouden na de genadeloze antikatholieke en anti-Vlaamse repressie. Gij durfde de problemen benaderen en relativeren. Gij hebt samen met Herman Wagemans en daarna met de Vlaamse Concentratie, Dr. Brouns en de Volksunie tegen de stroom in durven roeien. Gij hebt duizenden Vlamingen troost gebracht en moed ingesproken. Dank u wel. Ik ben al gedurende 60 jaar een trouwe lezer en graag wil ik u van harte gelukwensen met uw 70 jaar op de barricaden. Hou vol.

Tom Verhoeven – Wilrijk


 

 

Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

70 jaren in de Vlaams-nationale strijd, dat mag gevierd worden. Dank voor mijn (ons) wekelijks geestelijk voedsel en doe zo nog vele jaren verder. In houwe trouwe.

Joachim Gerlo – Hoboken


 

 

Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Het is lang geleden, maar ik herinner me alleszins dat ik al naar de prentjes van dat gazetje keek vooraleer ik kon lezen. ‘t Pallieterke is dus meer dan 50 al een metgezel op de weg naar onafhankelijkheid. Succes verder.

Steven Vergauwen – Brugge


 

 

Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

In de zomer van 1945 kochten we, de “Uilenspiegels” aan het Noordstation in Brussel, ‘t Pallieterke dat ons toen veel troost en humor heeft gebracht. Hartelijk dank en doe zo voort. Proficiat.

Betty Vandenbossche – Jette


 

Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Aan alle redacteurs en medewerkers: een hartelijke proficiat voor de 70 jaar moed en uithoudingsvermogen. De uitdagingen waren en blijven zeker groot. Nog vele jaren succes gewenst en… prosit.

Lieve Devogeleer – Evere


 

Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Voor de huidige en gewezen redactieleden van ‘t Pallieterke, de enige nog interessante krant in Vlaanderen, mijn beste wensen en vooral dank voor al die jaren in de bres staan. Dank voor de vele interessante artikels, de spitse pen van Mark Grammens, de vaak ontroerende gedichten van Hector, de historische artikels van Jan Neckers en vooral de binnenlandse en buitenlandse commentaren. Nog heel veel vruchtbare jaartjes, wens ik jullie.  Van harte.

Yvonne Swalens – Oostende


 

Hoe is het mogelijk?

Pallieterke,

Mark Grammens heeft alle lezers weer eens bedrogen met zijn leugenachtige eufemisme dat Soekarno “sympathie” had voor de Japanners. In werkelijkheid leidde hij een marionettenregering onder Japans bestuur en in ruil voor Japanse steun aan de onafhankelijkheid tekende hij een akkoord waardoor de Japanners miljoenen Indonesiërs als dwangarbeiders mochten gebruiken in Indonesië en in andere bezette landen. Bovendien mochten zij krachtens dat akkoord massaal voedsel uit Indonesië weghalen, wat leidde tot een hongersnood die naar schatting één miljoen slachtoffers eiste. En natuurlijk vroegen en kregen de Japanners een groot aantal – zeker duizenden – “confort girls” waaronder ook Nederlandse vrouwen. Na de oorlog braken grootscheepse pogroms uit tegen Europeanen, Chinezen en Indonesische christenen. Vooral islamitische en communistische benden maakten zich daaraan schuldig.  Vele vrouwen die de Jappenkampen hadden overleefd, werden na de oorlog vermoord. De anderen werden in de Jappenkampen gegijzeld gehouden om Nederland te chanteren en de onafhankelijkheid af te dwingen. Soekarno had samen met de Japanse oorlogsmisdadigers opgehangen moeten worden. Maar Grammens vindt dat allemaal een na te volgen voorbeeld en hij vat dat samen met het eufemisme dat Soekarno alleen maar “sympathie” had voor de Jappen. Nee, hij was een marionet en een medeplichtige.

M.J. – Gent


 

 

Grammens en Mandela (2)

Pallieterke,

Wanneer het over Zuid-Afrika ging, was ‘t Pallieterke altijd een rots in de branding. Het was het enige blad dat nog durfde te schrijven dat het ANC een terreurbeweging was die samenwerkte met de communistische partij van Zuid-Afrika en met de Sovjet-Unie. Nu lees ik plots (13 mei 2015) dat Mark Grammens het ANC als een onafhankelijkheidsbeweging beschouwt en die het normaal lijkt te vinden dat Mandela “Sovjetrussische hulp” heeft ontvangen. Vindt hij het ook normaal dat met die Sovjet-Russische hulp bomaanslagen tegen de blanken werd gepleegd? De linkse praat van Grammens in
’t Pallieterke ergert me al heel lang. Een columnist die vindt dat men met de Sovjet-Unie mag samenwerken, hoort in ‘t Pallieterke niet thuis.  Maar echt verbazend is dat allemaal niet. Toen Mark Grammens nog hoofdredacteur was van het blad “De Nieuwe”, was hij ook al tegen de “racistische en fascistische” blanken in Zuid-Afrika. Hij was zelfs voor de Cubanen die tegen Zuid-Afrika vochten en hij noemde het ANC en de terreurgroepen in Angola, Mozambique en Rhodesië allemaal “bevrijdingsbewegingen”.

Karel Elzen – Deurne


Bezorgde moeder

Pallieterke,

Vorige week zaterdag was op televisie een parade van holebi’s met blote mannen op straat te zien. Nu, met Eurosong, overal de valse vrouw met de baard. Ik ben afkomstig van Madagaskar en daar mag dat niet. Wie zo doet, gaat zeker naar de gevangenis. Ik ben beschaamd voor die mensen. Mijn Vlaamse man, die ‘t Pallieterke leest, vindt het ook niet leuk. Gelukkig zien mijn kleine kindjes dat niet op televisie.

Chantal Rakotomalala – Aartselaar


Vlaanderen en Nederland

Pallieterke,

Dorian van der Brempt verklaart in zijn vraaggesprek met Frans Crols (’t Pallieterke van 20 mei 2015, blz. 13): “Ik wacht op één krant die leesbaar is tussen De Panne en Leeuwarden omdat ze niet over De Panne of Leeuwarden gaat, want de culturele grens in Essen-Roosendaal moet verdwijnen uit ons geheugen.” Zeer juist en taal naar mijn hart. Meer dan een culturele grens, loopt daar trouwens een psychologische grens en dit wordt prachtig geïllustreerd door TOM in zijn bijdrage over een tentoonstelling in MAS Antwerpen. De “Nederlandse bezoeker” kan er ontdekken “hoe de vroegste bloeiperiode van zijn natie op Vlaamse kennis is gebaseerd”. Wat een onzin en misplaatst chauvinisme! TOM noemt namen: Ortelius, Mercator (geen Brusselaar, want afkomstig van Rupelmonde), Hondius en Plancius. Welnu, alle vier leefden ze in de 16de eeuw en waren ze al overleden vóór de Vrede van Münster van 1648 toen de Noordelijke van de Zuidelijke Nederlanden gescheiden werden door de toevallige militaire bestandsgrens. Plancius was trouwens afkomstig van Dranouter, maar overleed in 1622 te Amsterdam, en dat is tekenend. De meest Hollandse schilder was Frans Hals, actief in Haarlem, maar wel afkomstig van Antwerpen. Ook Adriaan Brouwer wordt meestal gecatalogeerd als Hollander omdat hij vooral in het Noorden werkte, maar hij zag het levenslicht in Oudenaarde en overleed te Antwerpen. Omgekeerd werd Pieter Bruegel de Oude geboren in Breda of Breugel, maar verhuisde naar Brussel waar hij overleed en in de Kapellekerk begraven ligt; hij wordt meestal als Vlaamse schilder beschouwd, wat hij zeker niet was, Brabander was hij hoe dan ook. En Dirk Bouts draagt het etiket van Vlaamse Primitief, maar is geboren in Haarlem en verkaste naar Leuven. Al in de 14de eeuw bestond er een samenhorigheidsgevoelen tussen Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland en in de wisselwerking in alle kunsten (ook in de muziek zijn de voorbeelden legio) komt dit tot uiting.

Nu we 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden herdenken, is het toch wel een uitstekende gelegenheid om minstens al de grens tussen Noord en Zuid weg te wissen in periodes dat ze hoegenaamd niet bestond. En ook na 1648 bestond die grens niet in de geest van onze voorouders. Ze is eigenlijk pas in de 19de en vooral in de 20e eeuw in onze psyche gecreëerd, in de eerste plaats gevoed door de Belgische staat. Ik neem aan dat ’t Pallieterke het belang van die staat niet wenst te dienen.

Edwin Truyens – Kontich