Op de korrel

  • Vroeger ondertekenden ongeletterden documenten met x omdat zij hun naam niet konden schrijven.
  • … en kijk, kijk, vandaag wordt met die x ondertekend, o.a. bij de Chiro en bij de Karel de Grote Hogeschool, door lieden van het zogenaamde “derde geslacht”, maar daar mogen wij geen verkeerde conclusies uit trekken.
  • Van verkeerde conclusies gesproken. Zeg eens hardop “Ik ben X”, en wat hoor je dan?
  • Juist, dan hoor je “Ik ben niks” en dat lijkt mij een héle vooruitgang, zeker als je je wilt inschrijven als hogeschoolstudent…
  • Moet nu ook het scheppingsverhaal herschreven worden, zo in de trant van “De Schepper schiep m en v en op zijn rustdag begon Hij aan x”?
  • In Antwerpen, las ik, zijn middeleeuwse resten ontdekt. Zij die deze resten hebben achtergelaten, riskeren een GAS-boete.

hvo


Tags assigned to this article:
2015-22Op de korrel

Related Articles

Pagaddertoren (Antwerpen)

Het Handelsblad: biotoop van ’t Pallieterke Het Handelsblad was in 1956 de oudste krant van Vlaanderen. Zij was gesticht in 1844

Tentoonstelling “Brasser, Leven en Werk”

Op 15 maart 2016 zal het 15 jaar geleden zijn dat onze alom gewaardeerde tekenaar, cartoonist én Humbekenaar Paul De

Brief van Flupke

Frontale aanval Pallieterke, Er is de laatste tijd een frontale aanval bezig tegen mij en tegen de instelling die ik