• Vroeger ondertekenden ongeletterden documenten met x omdat zij hun naam niet konden schrijven.
  • … en kijk, kijk, vandaag wordt met die x ondertekend, o.a. bij de Chiro en bij de Karel de Grote Hogeschool, door lieden van het zogenaamde “derde geslacht”, maar daar mogen wij geen verkeerde conclusies uit trekken.
  • Van verkeerde conclusies gesproken. Zeg eens hardop “Ik ben X”, en wat hoor je dan?
  • Juist, dan hoor je “Ik ben niks” en dat lijkt mij een héle vooruitgang, zeker als je je wilt inschrijven als hogeschoolstudent…
  • Moet nu ook het scheppingsverhaal herschreven worden, zo in de trant van “De Schepper schiep m en v en op zijn rustdag begon Hij aan x”?
  • In Antwerpen, las ik, zijn middeleeuwse resten ontdekt. Zij die deze resten hebben achtergelaten, riskeren een GAS-boete.

hvo