We ontvingen van onze lezer Kamiel Mertens volgend verzoek en aanbod. Kamiel is voorzitter van de vzw Studium Generale uit Balen en die vereniging heeft de voorbije decennia een omvangrijke bibliotheek opgebouwd over de beide wereldoorlogen. Alles samen gaat het over een 5.000 banden (boeken en jaargangen van oude tijdschriften). Wat de Eerste Wereldoorlog betreft, daarvan zijn heel wat werken uit de oorlogsjaren en post-oorlogsjaren. Bijzonder zeldzame werken.

Nu kampt die vereniging echter met een reusachtig huisvestingprobleem en is men, met de dood in het hart, genoodzaakt die bibliotheek te verkopen. In eerste instantie gaat men op zoek naar een koper voor de ganse bibliotheek. Maar eventueel kan ook over een opsplitsing tussen Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog gesproken worden. Wie geïnteresseerd is, kan een eerste blik werpen op de webstek: www.studiumgeneralevzw.be waar de boekenlijst kan geraadpleegd worden.

U kan Kamiel Mertens bereiken op telefoonnummer (0032) 014.81.33.75 of via e-post: info@studiumgeneralevzw.be.