In dit jaarboek wordt uitgebreid teruggeblikt op het fel besproken zesde colloquium dat plaatsvond te Wakken op 25 oktober jongstleden. Niet de opgeklopte heisa errond wordt becommentarieerd, maar de sprekers komen opnieuw aan het woord via de integrale teksten van hun referaten.

Joris van Severen in het brede Europese perspectief van Luc Pauwels en Diets en Europees? Een onderzoek naar de Europese gedachte bij het Verdinaso van Tom Cobbaert brengen de wetenschappelijke diepgang van het colloquium weer tot leven; referaten die de basis waren voor een objectief en hoogstaand debat nadien. Verder bevat het jaarboek naast de haast vanzelfsprekende aanvullingen van het dagboek van Van Severen twee bijzondere bijdragen van wijlen Luc Delafortrie, daensist en Dinaso. In het eerste deel vernemen we van Delafortrie welke zijn rol was in de moeilijke oorlogsjaren en in het andere deel waarom hij uiteindelijk ontslag nam uit de Eenheidsbeweging-VNV. Zijn gemotiveerde ontslagbrief wordt integraal opgenomen. Een bijzondere getuigenis, die door betrokkene kort voor zijn dood in 1999 aan een aantal publicaties aangeboden  was, maar telkens weer in een schuif belandde. Uiteindelijk zal Pieter-Jan Verstraete het van Gaston Durnez bekomen en via dit jaarboek doen publiceren. Daarnaast is er nog een zeer uitvoerige studie van de onvermoeibare Romain Vanlandschoot over het ‘lastige verkiezingsjaar 1925’, wat in menig opzicht een omslag betekende in het denken van Van Severen. Ook de brochure ‘Joris van Severen en de Vlaamse Beweging’ uit 2002 van Antoon van Severen werd opgenomen. Die tekst nodigt velen opnieuw uit om te begrijpen welke evolutie Joris van Severen heeft doorgemaakt vanuit het flamingantisme tot zijn Heel-Nederlandse staatkundige visie.

Dit jaarboek is fraai geïllustreerd en het ademt net als de voorgaande jaarboeken  wetenschappelijkheid, ernst en degelijkheid uit. De complexe figuur die Joris van Severen was, wordt vanuit diverse invalshoeken belicht. Aanbevolen aan hen die niet met al te gemakkelijke ‘Hineininterpretierungen’ en gratuite slogans een oordeel willen vellen over een ingewikkelde tijd die veel meer was dan enkel zwart of wit.


 

Titel: Jaarboek Joris van Severen – 19
Uitgeverij: Studiecentrum Joris van Severen
Bladzijden: 208 bladzijden
Jaar: 2015
Prijs 35 euro (verzending inbegrepen)
Overschrijven op BE71000170581469