Pallieterke 70 jaar

Pallieterke,

Van harte gelukgewenst met uw 70 jaar beuken voor Vlaamse zelfstandigheid! Van ons vader leerden we het lezen en nu lezen we nog met vier elke week zijn lijfblad.

Ik lees bijna alles en met enkelen proberen we ook telkens het kruiswoordraadsel te ontcijferen. Wat ons meestal ook lukt, soms zonder woordenboek of Google.

Stef van Lier – Sint-Job


Briefje Léonard (1)

Pallieterke,

Hoewel laat, stuur ik u toch mijn allerbeste wensen en dat jullie het nog veel jaren volhouden, zodat we van alles goed op de hoogte blijven, hetgeen geen krant of tv-zender in jullie plaats doet.

Ik was blij met het artikel aan Mgr. Léonard. Ik ben fan van hem.

Onlangs heb ik het boek “En nu zullen ze boeten” gekocht. Als (zwart) kind heb ik ervan genoten. Het is een aanrader voor kinderen die in die tijd met hun moeder naar den bak op bezoek gingen, maar natuurlijk ook voor zij die in den bak zaten.

Dus, beste mensen, hou het nog jaren vol, zodat ik alle dinsdagen mijn “Pallieterkesdag” heb.

Maria – Berchem


Briefje Léonard (2)

Pallieterke,

Ik heb uw briefje aan aartsbisschop Léonard gelezen. Rechtstaande ovatie. Men vindt zelden zulk eerbetoon voor Léonard. ’t Is dan ook daarom dat wij ’t Pallieterke zo nodig hebben.

Helemaal akkoord met uw schrijven, maar door de ene in de armen te sluiten, moogt ge anderen niet in verwarring brengen. Het is een ongeschreven wet, een bijna broos verworven recht, dat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel alternatief een Waal en een Vlaming is. Nou ja, Danneels kwam uit Kanegem, dus West-Vlaanderen, maar was geen Vlaming.

Als nu ’t Pallieterke zo lichtzinnig met dat broos verworven ‘recht’ omspringt, en weer kiest voor een Waal, Jean-Pierre Delville uit Luik, wat moet dan de gewone kerkganger denken? Dat het zo hoort? God bespare het ons. We hebben al zo weinig, neem ons niet af wat we ‘verworven’ (?) hebben. Misschien beter uw kruit gebruiken om de splitsing te eisen: een Vlaamse en Waalse kerkgemeenschap.

Wim van Essche – Asse


Briefje Léonard (3)

Pallieterke,

Heel terecht verscheen in ’t Pallieterke van 10 juni een lovend artikel over Mgr. Léonard, onder de titel ‘Verguisd’. Op zijn beurt wijst Mgr. Léonard erop dat priester Adolf Daens (1839-1907) schandelijk werd “verguisd” door het Belgische establishment.

Ik voeg hierbij een artikel uit het Nederlands “Katholiek Nieuwsblad” van 12 juni 2015, waarin wordt aangetoond dat Mgr. Léonard de beginselvaste Vlamingen zoals wij een warm hart toedraagt, en waarin hij de voorvechter priester Adolf Daens in ere herstelt. De krant baseert zich op een artikel van Johan Velghe in “Het Laatste Nieuws”.

In uw artikel van 10 dezer staat “de zachte en eerder progressieve bisschop Bonny”. Ik noem Bonny een verrader en een antichrist.

George Mergaert – Knokke-Heist


Briefje Léonard (4)

Pallieterke,

In opdracht van mijn moeder (96 jaar) stuur ik jullie deze speciale kaart om jullie van harte en met dankbaarheid te feliciteren voor dat prachtig briefje aan onze aartsbisschop Léonard!

Rita Meireleire en mama


Kent Griekenland zijn oude wijsheden?

Pallieterke,

Zowat 700 jaar voor Christus schreef de Griek Hesodius prachtige verzen, onder meer “De sperwer en de nachtegaal”.

‘Kijk wat de sperwer zegt aan de nachtegaal terwijl hij deze laatste gevangen in zijn hardvochtige kromme klauwen hoog in de wolken meevoert terwijl deze jammert en klaagt.’

‘Ongelukkige, waarom schreeuw jij toch zo? Jij behoort toe aan iemand die veel krachtiger is dan jij. Meenemen zal ik je waar ik wil. Naar mijn believen zal ik je verslinden of vrijlaten. Onzinnig hij die weerstand biedt aan een veel machtigere dan hijzelf. Overwinnen kan je niet’.

Is dit niet een brok brutale wijsheid? Zou heden ten dage een lieve Griekse nachtegaal diezelfde verzen plaatsen bij de relatie van zijn natie met de Europese Unie? De sperwer cirkelt zelfbewust boven Athene.

Richard Celis – Rijkevorsel


Vriendenruzie, geen staatszaak

Pallieterke,

Bart de Wever heeft gelukkig veel vrienden. Dat hij niet altijd zijn mond kan houden, is normaal. Dat vrienden niet alles appreciëren wat hij zegt, ook. Hoewel schepen Marc van Peel, ook een vriend, hem had gezegd dat er ergere dingen zijn dan de vraag wie nu juist de buit van een buitenlandse zending België (of is het Vlaanderen?) heeft binnengebracht.

Wie is bevoegd voor wat? Die bevoegdheidskwestie en het dispuut over wie bevoegd is, dateert al van de jaren tachtig. Recentelijk bleek dat zelfs het Grondwettelijk Hof er niet uit kwam.

In de jaren tachtig hoorde ik wijlen Hugo Schiltz, op een vergadering van het VEV, eens uitroepen dat het allemaal om het even was. De ondernemers die naar het buitenland gaan willen maar één ding: zekerheid.

De rel tussen vrienden is de moeite niet waard. Tenzij… Niet iedereen in de N-VA, ook niet in de Vlaamse Beweging, vindt het een goede zaak het confederaal project voor een hele legislatuur uit te stellen. Wat de christendemocraten daarover denken, is onduidelijk. Maar dat de meningen over het project zelf verdeeld zijn, hoor ik, en ik ben niet alleen, letterlijk links en rechts.

Ondertussen moet men durven toegeven dat deze regering regeert. Ondanks de niet-alledaagse samenstelling. Een meerderheid in het land, zo blijkt, wil dan ook niet dat de regering er de brui aan geeft.

Waar is dan het probleem, naar aanleiding van de rel, komend uit New York? Wie, en dat kan een paradox zijn, in dit land in een grondige omvorming blijft geloven, ontmoet al eens de lachende derde. Niet in de eerste plaats bij politici die niet tot de meerderheid behoren.

Vooral in de media. Wie daarover begint, krijgt onmiddellijk het antwoord: “Wij doen ons werk.” Dat zal wel. Maar vermits in ons land, zoals men al eens zegt, alles communautair is, moet het tijdelijk stilleggen van het confederalisme niet meebrengen dat alles stil ligt.

De politiek in Vlaanderen moet het als een uiting van volwassenheid zien dat ze sociaaleconomisch blijft doen, wat zij is overeengekomen onder leiding van eerste minister Michel. Tegelijk moet Vlaanderen zomaar niet laten begaan. Er zijn nu, om maar dat te zeggen, de zogenaamde bananenschillen, er zijn aanzetten toegelaten i.v.m. de transfers. Vermits het fileprobleem onder meer gekoppeld is aan het openbaar vervoer, is het NMBS-dossier zeker geen materie die moet wachten tot de communautaire stilstand voorbij is. En zo is er nog één en ander.

Belangrijker is misschien nog wel dat de verstandhouding met de Vlaamse Beweging, met het oog op het grote project, Vlaanderen staat in Europa, meer is dan een werk voor de toekomst.

Maak van iedere rel onder vrienden geen staatszaak.

Herman Suykerbuyk – Essen


Stelling: A>3B

Pallieterke,

Gerolf Annemans, u allen bekend als Vlaams vertegenwoordiger in het Europees Parlement en prominent lid van het Vlaams Belang, welnu, die man is zonder het te beseffen een visionair. De heer Annemans heeft in zijn eentje het probleem van de 3 B’s opgelost. Brussel, België en plan B.

Op de “meeting” in Brussel (2014) verklaarde hij, als ik me niet vergis: “Brussel ligt op Vlaams grondgebied en dus zijn de meerderheid van de Brusselaars Franssprekende Vlamingen. Een taalkundige minderheid.” Geniaal! – 1 B.

Vervolgens maak ik gebruik van de ”dichterlijke vrijheid”, trek die redenering door en rek ze nog wat uit. Aangezien de Vlamingen sinds 1830 opdraaien voor het “Belgische” verhaal, zou men kunnen stellen dat in Noord-Vlaanderen Nederlandstalige en in Zuid-Vlaanderen Franstalige Vlamingen wonen. Een taalkundige minderheid. – 1B.

De derde B is dan eigenlijk vrij simpel. Vervang de borden aan de grens met “Welkom in Vlaanderen” (met zijn taalkundige minderheden) A>3B én 1B.

H.E. – Diepenbeek


Echtscheidingspakket

Pallieterke,

Onlangs ging ik een winkel binnen: een verbazingwekkende verzameling van huishoudelijke artikelen, waarvan ik vast de helft nog nooit in mijn leven had gezien, laat staan zou weten waarvoor die spullen allemaal dienen. Me verder wagend in die doolhof, versperde een manshoog bord me halvelings de weg. Een vaardige hand had het voorzien van een opschrift, waarbij ik toch even met de ogen moest knipperen. Maar ik las wel goed: ’Echtscheidingspakket’. Onze al zo rijke Vlaamse taal is buiten mijn weten om verrijkt met een gloednieuw woord! Nam niet weg dat ik niet wist wat ik me bij ’Echtscheidingspakket’ kon voorstellen. Dus ik naar de vriendelijke winkeljuffrouw, die me uit mijn onwetendheid verloste. “Een dergelijk pakket omvat een wasmachine, een kleine koelkast en, meneer, de stofzuiger krijg je er gratis bij. Echt wel de moeite van het aanschaffen waard. En je kunt je niet voorstellen hoeveel succes we met ons ’Echtscheidingspakket’ hebben! Vorige week nog een pakket verkocht aan een man van tachtig jaar oud, dat is natuurlijk ons record.”

‘Tja…’, zuchtte ik, ’maar ik ben de echtscheidingsperiode al een eindje voorbij. Je kunt niet alles hebben in je leven…’

Julien van Remoortere – Oostende


Rusland of Amerika?

Pallieterke,

Wat is de motivatie van de EU om zich met Oekraïne te bemoeien? Miljarden Europees geld werden erin gepompt, terwijl Rusland bereid was het land financieel boven water te houden. In 2014 verkondigden de media dat de afscheuring van de Krim strijdig was met het internationaal recht. Nooit kregen we details. En de afscheuring van de Krim was wel het gevolg van een referendum! Zo ook de Falklandeilanden, die in een referendum kozen voor het VK, onmiddellijk goedgekeurd door de mogendheden. Ook de afscheuring van België van Nederland in 1830 werd door de toenmalige grote mogendheden goedgekeurd. Het ene geval is blijkbaar het andere niet! Een vaststaand feit is dat opgelegde sancties Japan in het nauw dreven, dat daarop de aanval op Pearl Harbour uitvoerde en de oorlog verklaarde. Rusland en Amerika drijven verder uit elkaar en Europa volgt Amerika. Waarom werkt Europa niet samen met Rusland, in plaats van tegen te werken? Zijn er al niet genoeg wederzijdse economische sancties? En nu zenden de VS een legerarsenaal richting Oost-Europa, wat tot een wederzijds opbod leidt. Een nieuwe koude oorlog? En al die wapens kosten geld, enkel goed voor de machtige wapenindustrie. Niet voor het volk, niet om de armoede te bestrijden. Waarom verenigen ze zich niet in de strijd tegen IS? Zijn hun wandaden en het gevaar voor een islamitische overheersing niet groot genoeg? Denkend aan het sprekend voorbeeld van Japan zou het wel eens kunnen dat Poetin, een kat in het nauw, wel eens rare sprongen zou kunnen maken! Al dat gedoe heeft helemaal niets met rechtvaardigheid te maken, enkel met  eigenbelang, de grootste willen zijn. Echt kleuters!

Gustaaf van de Cloot – ’s-Gravenwezel


Ambassadeur van het Nederlands

Pallieterke,

Op mijn beurt wens ik jou en je redactie te feliciteren met je 70e verjaardag. Proficiat! Hopelijk kan ik over enkele maanden ook mijn 70e verjaardag vieren. Het mag en moet gezegd worden dat ’t Pallieterke bij mij mijn Vlaamse reflex en bewustwording fel in de hand heeft gewerkt, en gelukkig maar. Van thuis uit was dat immers anders. Unitarisme, royalisme en een katholieke (nou ja) overheersing werd er met de hamer ingeklopt en er was geen plaats voor andere meningen. Het werd ons allemaal met de paplepel ingegoten en o wee als men er een andere mening op nahield. Alleen al dat ik ’t Pallieterke las (sedert mijn 14e) was voldoende om negatief te doen tegenover alles wat Vlaams was en is. ‘Vlaams’ denken was sowieso staatsgevaarlijk (sic) en dus uit den boze; dit even terzijde, maar als intro niet onbelangrijk.

Dat België in het algemeen en Vlaanderen in het bijzonder momenteel een kantelmoment beleven, komt zeker niet ongelegen. Ook Vlaanderen moet een eigen plaats krijgen in het wereldgebeuren, hier en nu. Dat ’t Pallieterke hierbij een taak te vervullen heeft, is een open deur instampen. Is de redactie zich hiervan echter wel altijd bewust? Wie toekomst zegt, denkt aan de jeugd… Wie jeugd zegt, denkt aan globalisering en snelheid. De snelheid waarmee woord en beeld ons bereiken, heeft voor- maar ook nadelen. Als we niet begaan zijn en blijven met onze eigen cultuur, zal er van een Vlaamse gedachte niet veel meer overblijven. Zo worden we immers steeds meer overspoeld met anderstalige woorden, begrippen en afbeeldingen. Zeg maar een verbastering, c.q. een verarming van onze woordenschat. Op termijn vervangen zij onze rijke Vlaamse woordenschat. Dus ook hier mag de vraag gesteld worden: waar is onze fierheid gebleven? Opvallend is dat deze tendens zich ook voordoet binnen de kolommen van ons dierbaar weekblad: waarom? Iedereen kan vaststellen dat ‘t Pallieterke meer en meer kiest voor niet-Vlaamse, dus Zuid-Nederlandse woorden en zinnen. Ik heb soms zelfs de indruk dat de redactie denkt mee te moeten doen aan het (o.a.) verengelsen van onze woordenschat. Ook dit leidt ons tot een armer Vlaanderen. Daarom Pallieterke, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Heb zelfrespect voor onze taal en gebruik deze keurig; jullie zijn immers ook de ambassadeurs van onze rijke Vlaamse (Zuid-Nederlandse) taal. Willen we de jeugd het goede voorbeeld geven, zullen we hiervan ook de vruchten plukken! Mag ik hopen dat de redactie hieraan meer aandacht zal geven en dus zijn steentje zal bijdragen tot het behoud van onze taal?

Intussen wens ik ’t Pallieterke nog vele gezonde jaren en alle heil!

R.B. – Kessel-Lo


Cordon

Pallieterke,

Het Vlaams Belang in Denderleeuw heeft gisterennamiddag opnieuw deelgenomen aan de vergadering van het schepencollege. Vorige keer was dat slechts voor één agendapunt, deze keer voor alle punten. Wellicht zal het Vlaams Belang ook volgende week het schepencollege bijwonen. Dankzij het Vlaams Belang konden heel wat vergunningen, enzovoort, tijdig goedgekeurd worden. Bij niet-goedkeuring van die punten zouden burgers anders in de problemen kunnen komen.

Ondanks de politieke crisis blijft VB-raadslid Danny Bourgeois onbezoldigd zijn verantwoordelijkheid opnemen. Indien het VB zijn kat zou gestuurd hebben, dan kon het schepencollege geen enkele beslissing nemen. De CD&V-schepenen, die maandelijks een royale schepenwedde ontvangen, bleven wel opzettelijk afwezig en weigeren dus nog steeds om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zij hebben er blijkbaar geen enkel probleem mee dat burgers door hun houding in de problemen kunnen komen.

Kristof Slagmulder – Denderleeuw


Waanzin ten top

Pallieterke,

Gehoord op de Nederlandse radio: de NS en de regering zijn overeengekomen dat treinbestuurders in totaal maximum 133 keer door het rode licht mogen rijden, dit ten gevolge van een betere opleiding van de machinisten. Dus, in de nabije toekomst mogen beter opgeleide automobilisten waarschijnlijk ook door het rode licht rijden? Is dit een gevolg van de enorme import van intellect uit het zuiden?

Roger Slaets – Borgerhout