Congo volgens de luie leugenaar Jahjah

Mijn Fouché-column vereiste vorige week een 2de deel, zodat ik eerst nu reageer op de baarlijke nonsens die de luie leugenaar Jahjah in De Standaard uitbraakt over “de Congolese balk in het Belgische oog”.

Flauwe reacties

Dat individu klaagt nog maar eens de zogenaamde genocide aan die daar zou gepleegd zijn door mensen die ook, zoals wij, ooit op dit lapje grond woonden. Deze Arabische oplichter heeft nog nooit één origineel historisch document geraadpleegd over dit onderwerp, nog nooit één ernstig boek gelezen en beperkt zich tot het herhalen van de imbeciliteiten die anderen hem voorgekauwd hebben. Kortom, de perfecte mengeling – De Standaard waardig – van een leugenaar die te lui is om meer dan één A4’tje te lezen. Maar het moet me van het hart dat de reacties op zijn prietpraat aan de flauwe kant zijn. In Doorbraak publiceert men bijvoorbeeld een flamingantisch manifest uit de 19de eeuw dat de kolonisatiepolitiek van Leopold II veroordeelt, maar daar blijft het bij. Doorbraak stelt ook dat de foto die deze Arabische zwendelaar over die zaak op zijn webstek publiceert in feite een Duitse en geen leopoldiaanse officier toont. Maar over de grond van de zaak, die zogenaamde genocide, spreekt men hem niet tegen.

20 miljoen slachtoffers

Dat individu schrijft over “het feit dat de Congolese bevolking gehalveerd werd tijdens de bezetting want dan spreken we over 10 à 20 miljoen Congolezen die daardoor zijn gestorven”. Dat idioot cijfer komt uit het brein van de Amerikaan Adam Hochschild; ook iemand die nooit in zijn leven één minuut historisch opzoekingswerk heeft geleverd. Maar die Amerikaanse veelschrijver weet dat het getal 6 miljoen, het aantal Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog, in het Amerikaanse bewustzijn zit. Het heeft geen zin in andere historische dossiers met een lager getal te komen, want dan zijn de Amerikanen niet geïnteresseerd.

Niemand weet hoeveel inwoners Congo telt wanneer koning Leopold II het officieel van de grote mogendheden in 1885 mag inlijven. We weten wel dat tezelfdertijd de Britten Egypte officieel helpen en officieus bezetten. Zij tellen als eersten de bevolking van een land met twee zeer grote steden, Caïro en Alexandrië. Eindresultaat: Egypte heeft 3,5 miljoen inwoners. Congo, met zijn overleveringseconomie, met zijn tropische ziektes en met een ontvolkt oosten (daders zijn gearabiseerde slavenhandelaars) telde volgens Hochschild-Jahjah tien keer meer inwoners dan het toenmalige Egypte. Absolute nonsens. Waarschijnlijk leeft er op dat moment maximum een vijfde van het aantal Congolezen dat volgens die twee genieën vermoord is. Uiteraard komen de rubberoogsten ook ter sprake. Nog altijd denken veel Vlamingen dat Leopolds vertegenwoordigers in heel Congo negers het oerwoud in jagen om rubber te tappen. Ze weten niet dat rubber alleen maar in het Evenaarsgebied te vinden was. Hoeveel blanke uitbuiters houden zich bezig met die oogsten? Jean-Luc Velutte en Ginette Kurgan, serieuze historici en geen rancuneuze randdebielen, ramen het aantal Europese inzamelaars op ongeveer … 100. Die heren beschikken dus over bovennatuurlijke krachten om, in een immens land zonder wegen en zonder communicatiemogelijkheden, miljoenen mensen af te slachten. Maar toch stelt Jahjah: “Wat dacht u van de tienduizenden slaven die geamputeerd worden omdat ze hun rubberproductiequorum niet hadden gehaald?” Die nonsens heeft inmiddels de status van het monster van Loch Ness. Het leger van Leopold II dat geleidelijk Kongo verovert, telt … 3.500 soldaten; voor het grootste deel West-Afrikanen, omdat die bestand zijn tegen Congolese ziektes en immuun zijn voor westerse bacteriën wegens hun contacten met de rest van de wereld. Aangezien er geen wegen zijn, is hun bevoorrading bijzonder moeilijk en duur. Ze moeten zeer spaarzaam zijn met hun munitie. De blanke officieren eisen daarom dat ze bewijzen dat ze niet lukraak schieten. Een Senegalese methode volgend, wordt de hand van een dode afgehakt als bewijs. Waarschijnlijk overleven enkele slachtoffers het. Sommige soldaten aarzelen niet om ook levenden te amputeren omdat ze bij de jacht een kogel verspild hebben. En dat zou dus  “tienduizenden keren” gebeurd zijn. Eigenaardig genoeg zijn er van al die tienduizenden slachtoffers maar een paar en altijd dezelfde foto’s bekend. De rubberinzamelaars hebben, volgens die genocideredenering, in de hoogdagen van de wilde rubber, van 1890 tot 1910 (uitvinding van synthetisch rubber), vrijwillig en opzettelijk tienduizenden werkkrachten in een dunbevolkt gebied zodanig verminkt dat ze zelfs geen rubber konden oogsten. Natuurlijk zijn de eerste Europeanen er met de vuile voeten doorgegaan. Op papier vraagt Leopold relatief lage hoeveelheden rubber per dorp. Maar wat in Brussel door de beugel kan, wordt in het Evenaarsgebied een drama. De Europeanen werken op commissie en dat is een aansporing om meer te eisen dan Leopold vraagt. Het moet vlug gaan, want iedere Europeaan weet dat een verblijf langer dan een paar jaar een doodsvonnis is, bij gebrek aan medicijnen. Koning Leopold kent de misbruiken en laat ze ook onderzoeken, al is hij zeker niet gelukkig wanneer de keiharde bewijzen voor misdaden op tafel komen. Hoeveel mensen sterven door de rubberoogsten? We weten het niet. Maar zelfs als iedere ambtenaar verantwoordelijk is voor duizend doden, komen we nog maar aan 1 procent van de cijfers van Hochschild-Jahjah. En die 1 procent is al afschuwelijk genoeg.

Sippenhaftung

De jahjaanse conclusie luidt: “Die misdaden worden door Belgische politici, en door de bevolking, gebagatelliseerd, of zelfs ontkend. Het genocidale karakter ervan wordt vaak weggewuifd.” En: “Daarom zolang die ontkenning blijft duren, heeft ieder van ons als Belg geen enkele morele grond om de anderen met de vinger te wijzen.” (Bedoeld zijn de Osmaanse slagers van de Armeniërs.)

U, lieve lezer(es), is dus immoreel. Jahjah heeft van zijn inspiratiebronnen uit de jaren dertig in Berlijn en Moskou geleerd dat mensen niet alleen schuldig zijn om wat ze zelf doen. U is ook schuldig omdat uw overgrootvader of iemand die 150 jaar geleden in uw gemeente woonde naar Congo vertrok. “Sippenhaftung” heette dat begrip bij de nazi’s. Wie dat vandaag nog durft impliceren, is volgens mij een racistische neonazi. Zelfs op het hoogtepunt van de kolonisatie van Congo, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, verblijven nauwelijks 80.000 landgenoten (1 procent van de toenmalige Belgische bevolking) in de kolonie.  Waarschijnlijk kon 99 procent van die 8.000.000 Belgen op een wereldkaart Congo niet eens aanwijzen, en hun afstammelingen kunnen het zeker niet. Maar volgens de Arabier Jahjah mogen zij geen door mohammedanen gepleegde (want daarom is die boef boos) echte genocide veroordelen.

Tot besluit iets over het soort krant die wetens en willens die leugens publiceert. “Dit is de mening van de columnist die de redactie niet bindt”, is meestal de schijnheilige uitleg. Klinkklare nonsens. Zal het leugenvod uit Groot-Bijgaarden een column in de opiniebijlage publiceren van iemand die schrijft dat Hitler ongeveer 100.000 Joden over de kling joeg, dat het Belgische leger in de oorlog in Korea 50.000 doden telde, of dat de atoombom op Hiroshima slechts 8.000 mensen doodde? Natuurlijk niet, want dan neemt de redactrice haar verantwoordelijkheid en weigert abjecte leugens te publiceren. Maar als een idioot gelijkaardige imbeciliteiten schrijft over Congo, kan het wel. We zijn immers progressief en multikullig, en de woorden van een allochtoon zijn per definitie correcter dan de levenslange research van echte autochtone historici.

Jan Neckers