– In deze winterachtige zomer lijkt de problematiek van de aangetaste ozonlaag weer volop in te zijn, want heb ik niet menig mens deze dagen horen verzuchten: “O zon…”

– Veel Vlamingen die met ontroering de aangrijpende film Treurgrond hebben gezien, schijnen niet goed te beseffen dat wij onze eigen treurgrond hebben: de Wetstraat.

– Een trouwe lezer wist ons te melden dat de Vlaamsgezinde dichter Anton van Wilderode zich zou hebben omgekeerd in zijn graf. Omdat Nelly Maes als gastspreekster bij zijn herdenking was gevraagd.

– Nelly is gevraagd in haar hoedanigheid als voorzitster van het Algemeen Nederlands Verbond. Haar voorzitterschap van het ANV is ondertussen zowat te vergelijken met de doortocht van de orkaan Katrina in New Orleans. Rampzalig!

hvo