Stunt

Onze woorden waren nog niet koud en de inkt van het vorige ‘t Pallieterke was nog niet opgedroogd of de bosnimf uit Kasterlee had weer toegeslagen in de Kamer. Yoleen van Camp (N-VA) is er immers in geslaagd in de leeszaal van het federale parlement voortaan ook ’t Pallieterke te laten leggen tussen alle serieuze gazetten en tijdschriften uit Vlaanderen en Wallonië. Ten bewijze daarvan stuurde ze prompt een foto de wereld in. Wat onder paarse, rooms-rode of rood-blauwe regeringen nooit gelukt is, lukt onder het voorzitterschap van zangfeestzanger en Kamervoorzitter Bracke eindelijk wel. Op naar de volgende stunt, Yoleen!

Goede vraag, goed antwoord

Filip Dewinter (VB) richtte zich tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de Europese Raad rond de migratieproblematiek. Hoewel hij zei het grotendeels eens te zijn met wat Francken antwoordde, vond hij toch dat ons land nog kordater uit de hoek moet komen. Hij vindt dat ons land te veel twijfelt, afwacht en geen duidelijk standpunt inneemt. Als vanouds pleitte hij dan ook voor een strenger standpunt, zeker met de cijfers die voorliggen, waaruit blijkt dat wij meer dan het dubbele van het gemiddelde aantal vluchtelingen opvangen. “De oplossingen situeren zich niet hier”, zei hij, “maar aan de andere kant van de Middellandse Zee.” Bij wijze van boutade voegde hij eraan toe dat we misschien beter een kompas geven aan de vluchtelingen om zo weer de weg naar huis te vinden. Niemand had zich gestoord aan de vraag, noch aan het antwoord. Voorzitter Bracke ging probleemloos over naar de volgende vraag.

Onvervalst

Onmiddellijk erna vroeg Patje Brillantine Dewael het woord voor een zogenaamde ordemotie. Hij wilde namelijk met veel pathos protesteren tegen de boutade van Dewinter, die hij niet kon pruimen. Dewael vond een dergelijke uitspraak een lid van deze Kamer onwaardig. Het is geweten dat hij Dewinter niet kan horen of zien, en hij herhaalde wat hij ooit al eens als Vlaams minister-president naar Dewinter had gesneerd in het Vlaams Parlement, nl. dat dit ‘onvervalst fascisme’ is. Omdat hij de stok had gevonden om de hond te slaan, kreeg hij applaus. Dewael weet ook dat dit debat een lastig debat is en dat Francken vaak heel dicht bij de standpunten van Dewinter staat. Precies daarom wilde hij een wig tussen hen drijven en – wat veel bedenkelijker is – het debat in de kiem smoren. Van een ervaren en ‘fijnzinnig’ politicus zou men kunnen verwachten dat hij precies het debat voortzet en met sterke argumenten zijn opponent aanpakt, in plaats van met een ordinaire scheldpartij. Het is nu wachten tot hij zelf met concrete oplossingen komt aandragen en zijn kop uit het zand zal halen. We zagen met dit theaterstukje een onvervalste Dewael aan het werk.

Niet unaniem

Peter de Roover (N-VA) kaartte opnieuw de Armeense genocide van 1915 aan, gepleegd door de Turken op het Armeense volk. Hij wilde van de regering eindelijk een onbetwistbaar standpunt horen: erkent de regering die gebeurtenissen als een genocide of niet? Het antwoord van Charles Michel was klaar en duidelijk: “De ‘tragische gebeurtenissen’ die tussen 1915 en 1917 hebben plaatsgevonden in het Ottomaanse Rijk moeten als een genocide worden bestempeld en dat is ook het standpunt van de Belgische regering.” Applaus op alle banken voor die klare taal. Neen, excuseer, niet op alle banken. Sommige banken bleven leeg. Die van de parlementsleden met naast de Belgische ook nog de Turkse nationaliteit… Men kan zich afvragen met welke (verborgen) agenda die mensen in het parlement zitten. Kan dat in hun partijen zomaar? CdH was alvast duidelijk door een Brussels parlementslid van Turkse origine, die de Armeense genocide niet wilde erkennen, uit de partij te zetten. Welke partij volgt?

Groene pausen

Vele uren duurde het debat over de kerncentrales in Tihange en Doel. Het wetsvoorstel dat de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar moet verlengen, werd uiteindelijk goedgekeurd in de Kamer. Dat gebeurde met 84 stemmen voor van de meerderheid, aangevuld met Vlaams Belang en de Parti Populaire. Hieraan ging meer dan 70 uur debat vooraf in de bevoegde commissie en in de plenaire vergadering. De boeken werden donderdag in de nacht pas om 01.37 uur gesloten. Groen en Ecolo, maar ook de socialisten maakten er een sport van om minister Marie-Christine Marghem (MR) het vuur aan de schenen te leggen en urenlange palavers te houden. Het was bijwijlen een dogmatisch debat; men verloor alle zin voor redelijkheid en realiteitszin. De groene pausen zwaaiden met hun kromstaf dat het een lieve lust was. Marghem heeft een helse vuurdoop om ‘U’ tegen te zeggen uiteindelijk doorstaan. Hoewel de stormwind nog niet gaan liggen is, want Kristof Calvo van Groen kondigde vlak voor de stemming aan dat als zij tegen maandag (deze week) de convenant over Tihange niet publiek maakt, zijn partij dat dinsdag zelf zal doen. Wordt vervolgd.

Kruipdieren

De media en de politici gaan met een walgelijke kruiperigheid plat op hun buik voor de islam. Open Vld stuurde bijvoorbeeld een sms’je rond dat op het eerste zicht een beetje op een kerstkaart leek. Maar de boodschap was allesbehalve christelijk: “We wensen u een vreugdevolle en inspirerende ramadan.” Dat zijn dan dezelfde antireligieuze fanatici die overal kruisbeelden lieten weghalen… Maar er waren er die nog dieper door het slijk kropen om toch maar bij de moslims in de gunst te komen. Bijvoorbeeld de staatssecretaris die in een sms schreef: “Voor mijn moslimvrienden: ik wens jullie veel doorzettingsvermogen en elke avond een fijne iftar. Laat het een tijd van bezinning zijn.” Let op hoe subtiel die vleierij is, met de islamitische term “iftar”, waarmee de staatssecretaris fijntjes aangeeft dat hij de islamitische gewoonten over het breken van de vasten kent. Deze volleerde dhimmi is geen socialist, christendemocraat, liberaal noch een groene. Het is Theo Francken van N-VA.