Multi-gepensioneerde

Mijnheer de hervormer,

Gij gaat niets tekort komen als gij ooit met pensioen zult zijn. Gij hebt immers al een volledige pensioenloopbaan opgebouwd als parlementair. Daarbovenop komt nog een bonus omdat gij nu minister zijt, maar ook pensioenrechten als burgemeester van Chaudfontaine, als docent aan de universiteit en ook nog als arts. Gewone burgers die dit lezen, zullen omver vallen, zeker degenen die een gans leven hun bult krom gewerkt hebben en het moeten doen met een fractie van wat gij gaat opstrijken. Uw schaapjes zijn alvast op het droge. En die van de praatbarakkers die uw pensioenhervormingen mee goedkeuren ook.

Want inderdaad, de snode rode rakkers van de PvdA zijn eens gaan uitvlooien hoe het met de pensioenregeling voor de parlementairen zit. Daaruit is gebleken dat een flink deel nog vrij vroeg met pensioen kan gaan, daarbij voorzien van een fooi van een dikke duizend tot enkele duizenden euro per maand, afhankelijk van de duur van het mandaat, en vaak is dat zelfs helemaal geen volledige beroepscarrière… Astemblieft!

Dezer dagen is men zich in de Kamer aan het beijveren om de pensioenleeftijd van de werkende burgers op te trekken naar liefst 67 jaar en is men het mes aan het zetten in de voorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. In een volgende fase gaan wij zien dat ook aan de berekening van de loopbaanduur en het pensioenbedrag – via de tantième-regeling – nog flink gaat gemorreld worden. En goed weten dat uw partij in haar verkiezingsprogramma niets had geschreven over een verlaging van de pensioenleeftijd. Evenmin al uw coalitiepartners. Gij krijgt zelfs de zegen van de Vlaamse tsjeven en van de N-VA. Het is opvallend hoe Peter de Roover van N-VA – uw Vlaamse copiloot in dit dossier – zich beijvert om de pensioenhervormingen te verdedigen. Hij lijkt wel de enige die enthousiast is om dat te doen. Hij heeft natuurlijk gemakkelijk praten, want zijn lerarenloopbaan, gekoppeld aan zijn parlementair mandaat, biedt hem een leuk pensioenperspectief. Bovendien bolt hij rustig, op eigen tempo, uit naar zijn pensioen in een job waarin hij voortaan zelf zijn bezigheden, zijn uren en zijn werkdagen kan bepalen. Er zijn lange rijen wachtenden die dat ook wel zien zitten…

Gij peroreert geregeld dat de ingrepen noodzakelijk zijn om de vergrijzing te kunnen betalen. Dat is maar gedeeltelijk juist en gij weet dat. Gij weet maar al te goed dat er een groot leger aan werklozen en andere steuntrekkers is wier situatie voor het eerst niet zal veranderen. Dat daaronder heel wat nieuwkomers zijn die wellicht nooit aan het werk zullen geraken, is een publiek geheim. En daar is een massa geld voor nodig. Onze mensen die dus langer zullen moeten werken, zullen bijgevolg niet alleen voor hun eigen oude dag zorgen tijdens hun werkjaren, maar ook voor echte pechvogels en sukkelaars, én de aanzwellende groep hangmatliggers in de sociale zekerheid.

Investeren om de jeugdwerkloosheid terug te drijven en de ‘beroepswerklozen’ eindelijk aan het werk te zetten, dàt zou een prioriteit moeten zijn. Neen, integendeel, gij straft met uw kompanen degenen die al zo lang hebben gewerkt en die ernaar uitkijken om het wat kalmer aan te gaan doen.

Versta mij niet verkeerd, excellentie! Voor mij mag iedereen aangespoord worden om langer te werken, maar niet met dwangmatige regels en angstaanjagende pensioenhervormingen die mensen die al heel hun leven werken en afdokken alleen maar ontgoochelen, demotiveren en het hoofd doen zakken. Hebt u er in die zin een idee van hoe het ziekteverzuim zal stijgen?! Mensen aan het werk houden, kan men doen door een motiverende bonus te geven of door arbeidsverdelende maatregelen te nemen, al dan niet in uitgroeibanen of andere afbouwsystemen.

Nu de eerste grote hervorming rond is, kunt gij met Peter en co gaan samenzitten om de collega’s in de Kamer warm te maken om hun eigen pensioenregeling eens op een billijker niveau te brengen waarvoor de burger begrip kan opbrengen. De pensioenspecialist van de N-VA zegt daar alvast voorstander van te zijn. En dat pleit voor hem, jawel. Alleen vrees ik dat gij daar in de Kamer geen meerderheid voor zult krijgen. Niemand snijdt graag in de eigen beurs, maar des te liever in die van een ander.

‘t Pallieterke