2015-31_08_Buitenlands spervuur (Medium)Wat is Erdogans agenda?

Tot nu toe had Turkije een officieus non-agressiepact met Islamitische Staat. Hoewel het Turkse leger grondtroepen had ontplooid langs de grens van het IS-gebied, hielden die zich volkomen afzijdig. Erger, hoewel Turkije formeel gezien nog steeds lid is van de NAVO, mochten Amerikaanse vliegtuigen geen gebruik maken van Turkse luchtmachtbases, wat hun slagkracht ernstig beperkte. En de Turkse luchtmacht deed niets. Die voerde alleen enkele luchtaanvallen uit op Koerdische doelwitten. Eigenlijk was dat allemaal logisch. De AK van Erdogan en de IS delen dezelfde soennitisch-fundamentalistische ideologie. De Turken en IS hebben ook een gemeenschappelijke vijand, de Koerden, en dat schept altijd een hechte band. IS-strijders konden tot voor kort ongehinderd in Turkije op restaurant gaan, voorraden inslaan of zich in een hospitaal laten behandelen. IS-rekruten uit andere landen konden ongehinderd door Turkije naar IS-gebied reizen. Maar met de bloedige zelfmoordaanslag in de Turkse grensstad Suruc – waar overigens meer Koerden dan Turken wonen – heeft IS klaarblijkelijk de eigen ruiten ingegooid. Zoals fanatici dikwijls doen. De Turkse luchtmacht bombardeert nu ook IS-doelwitten in Syrië en de Amerikanen krijgen eindelijk toegang tot bases op Turks grondgebied. De inzet van Turkse grondtroepen is nakend, maar enige achterdocht blijft gewettigd: Turkije heeft tegelijk luchtaanvallen uitgevoerd tegen de PKK in Noord-Irak. Slechts het zoveelste “incident”? Of blaast Turkije daarmee de feitelijke wapenstilstand met de Koerden op, die sinds 2013 min of meer werd nageleefd? Het blijft raden naar de échte bedoelingen van Erdogan. Wie zal de zwaarste Turkse klappen moeten incasseren? IS of de Koerden?

Nationalisme mag iets kosten

Men zou kunnen denken dat de Franse boeren met hun harde acties, zoals het blokkeren van wegen en snelwegen, en dat midden in de vakantie, hun eigen ruiten hebben ingegooid. Maar dat valt best mee. Uit een opiniepeiling blijkt dat bijna 90 procent van de Fransen deze acties goedkeurt en de eisen van de landbouwers steunt. Sterker nog, meer dan 80 procent van de ondervraagden is zelfs bereid meer te betalen voor vlees en melk in Frankrijk geproduceerd. Het Franse chauvinisme heeft dikwijls zijn kleine, arrogante en soms zelfs gevaarlijke kanten,  maar dit is nationale solidariteit in de positieve betekenis van het woord. Met alle terechte kritiek op de transfers en het parasitisme van de Walen dreigt de Vlaamse Beweging soms te vergeten dat echt nationalisme niet mag afhangen van financiële voordelen. Een echte nationalist is vóór onafhankelijkheid, ook als hem dat geld kost. Hij steunt boeren, middenstanders en bedrijven van het eigen volk, ook als hij daar meer voor moet betalen. De Fransen hebben het goede voorbeeld gegeven.

Mooie Franse primeur

De eerste iPods van Apple hadden batterijen die al na achttien maanden defect raakten. Vermits die batterijen niet vervangen konden worden, moesten gebruikers wel een nieuw toestel kopen. Het is slechts één van vele voorbeelden van bedrijven die aan «geprogrammeerde veroudering» doen. Toestellen worden zo gemaakt dat ze niet hersteld kunnen worden, zelfs niet bij een klein defect. Reserveonderdelen, opladers, inktpatronen of batterijen voor een ouder type worden niet meer verkocht, zodat de consument gedwongen wordt een nieuw toestel te kopen, zelfs als het oude helemaal niet defect is. De Franse Assemblé nationale, te vergelijken met onze Kamer, heeft nu een wet goedgekeurd die zulke opzettelijk geprogrammeerde veroudering strafbaar maakt. Voor zover wij weten, is Frankrijk het eerste land dat zo’n maatregel neemt. Die wet zal niet gemakkelijk toe te passen zijn, want kwaad opzet is soms moeilijk te bewijzen. Het probleem is ook niet zo universeel als sommige complotdenkers beweren. Heel dikwijls is er geen kwaad opzet in het spel. Ieder product heeft zijn zwakke schakels, en soms is het herstellen van een toestel gewoon veel te duur in verhouding tot de aankoopprijs. Maar er zijn inderdaad wel degelijk ernstige misbruiken.

Ongezouten

Donald Trump, één van de Republikeinse presidentskandidaten, had eens ongezouten de waarheid gezegd over… nee, niet over àlle Latijns-Amerikanen, maar wel over de vele drughandelaars, verkrachters en andere criminelen die, meestal illegaal, de VS zijn binnengekomen. Hij kreeg heel de politiek correcte meute over zich heen: kranten, radio en televisie, antiracistische organisaties en lobby’s, belangengroepen van zwarten en Latijns-Amerikanen… Grote bedrijven weigerden nog langer zijn campagne te sponsoren. Beroemdheden zegden uit protest hun medewerking aan televisieprogramma’s op. Kortom, heel het multiculturele establishment probeerde hem te boycotten en te belasteren. Alleen de gewone blanke Republikeinse kiezer niet. Die vond het prachtig dat er eindelijk eens iemand recht voor de raap de waarheid durfde zeggen. Een waarheid die iedereen ziet, maar die niet benoemd mag worden: de voorbije decennia heeft de instroom van miljoenen illegalen uit Latijns-Amerika voor een ongekende golf van criminaliteit gezorgd. Om maar één voorbeeld te noemen: de grootste en brutaalste “street gang” in de VS is zonder enige concurrentie Mara Salvatrucha, die voornamelijk uit immigranten uit Midden-Amerika bestaat. Van de naar schatting 50.000 leden wonen er zo’n 10.000 in de VS. De primaire oorzaak daarvan? Het sentimentele immigratiebeleid waardoor tijdens de burgeroorlog in El Salvador duizenden “vluchtelingen” uit El Salvador asiel kregen in de VS. Dat zette een kettingreactie van massale legale en illegale immigratie uit Midden-Amerika in gang.

Zoals thuis

Latijns-Amerika scoort al heel slecht inzake criminaliteit, maar binnen Latijns-Amerika springen enkele landen er nog eens in negatieve zin uit. Per 100.000 inwoners worden in Honduras 90 moorden gepleegd, in Venezuela 54, in El Salvador en Guatemala ongeveer 40. Ter vergelijking: in Zuid-Afrika is het moordcijfer 31, in Afrika als geheel bijna 13, in de VS minder dan 5. In Europa is het gemiddelde 3. Maar wie dan luidop zegt dat immigranten uit pakweg Honduras, El Salvador en Guatemala het moordgedrag uit hun vaderland ook in de VS verderzetten, die krijgt plots een racistisch stigma. Het tegendeel zou toch verbazend zijn? Het gaat overigens niet alleen om moord- en misdaadcijfers. Mensen veranderen niet ten gronde als ze immigreren en een andere nationaliteit aannemen. Ze blijven zich meestal gedragen zoals thuis. Ze worden niet vreedzamer, beschaafder of verdraagzamer. Een land, een provincie, Vlaams-Brabant bijvoorbeeld, een stad of een organisatie verfransen als er meer Franstaligen binnengelaten worden. Ze islamiseren als er meer moslims binnenkomen. Ze Afrikaniseren als men meer Afrikanen toelaat. Universiteiten verengelsen als men te veel buitenlandse studenten wil aantrekken. De VS zijn in ijltempo aan het “latinoseren”. Het woord bestaat officieel niet. Maar het gebeurt wel.