2015-30_05_De Belgische graaf (Medium)Op 21 juli werd Herman van Rompuy door koning Philippe aangesteld tot graaf. Graaf is dan wel de hoogste adellijke niet-erfelijke titel die men kan krijgen, ons verbaast het toch een beetje dat Herman van Rompuy hem wilde aanvaarden. In het diepste van zijn gedachten is hij immers al enkele jaren keizer van Europa.

Bij zo’n adellijke titel hoort uiteraard een wapenschild en een wapenspreuk. Dankzij een gunstige wind kwam een voorontwerp in onze kantoren terecht.

Het wapenschild zou bestaan uit drie delen. Bovenaan een oranje mossel op een veld van azuur, verwijzend naar zijn lidmaatschap van CVP en later CD&V. Onderaan rechts een opgeblazen kikker, in sinopel, op een veld van narcissen. Wie hem ooit heeft zien voortschrijden als keizer, pardon, «president van Europa», weet waar dit naar verwijst. Onderaan links een stemurne, achter een schuinkruis in keel, omdat hij nooit echt verkozen is geraakt in zijn functie van Belgisch eerste minister of «president van Europa».

Aan weerszijden van het wapenschild staan als schildhouders gemuilkorfde Vlaamse Leeuwen. De ene leeuw houdt een gouden ei vast, verwijzend naar het buitenissige «Ei van Van Rompuy», de nieuwe hoofdzetel voor de Raad van de Europese Unie, die maar liefst 327 miljoen euro kostte. De andere leeuw houdt een halve maan met ster vast, voor de snelheid waarmee Herman van Rompuy vijf miljard euro gaf aan de leider van het Moslimbroederschap, Mohammed Morsi, vlak na zijn verkiezing tot Egyptisch president. Niemand weet precies wat er nadien met die vijf miljard euro gebeurd is.

Bovenaan het schild prijkt een keizerlijke kroon, met centraal de twaalf sterren van de Europese vlag. Als wapenspreuk zou «Nooit verkozen, zot van glorie» voorgesteld zijn.