2015-28_13_Vennootschappen links (Medium)U herinnert zich ongetwijfeld de heisa over de vennootschap van Elio di Rupo, Patrimons. De bvba werd in 2000 opgericht door Elio di Rupo, Alberta Sugia, David di Rupo en Marie-France di Rupo. Op 5 juli 2013 werd de vennootschap ontbonden. Herlinde Martens, woordvoerster van de toenmalige premier, benadrukte in de pers dat het geen managementvennootschap was: ‘De premier heeft er zeker geen winst aan overgehouden.’

Uit de informatie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad blijkt dat er wel degelijk een positief saldo was. Wie de rekeningen van de vennootschap wil inkijken, kan tot in 2018 terecht bij Elio di Rupo zelf. De verslagen worden immers bewaard op het thuisadres van de PS-voorzitter in Bergen.

Verboden mandaat

Het was niet de eerste keer dat Di Rupo in het oog van de storm terechtkwam. In 2006 kwam uit dat de toenmalige kabinetschef van Di Rupo (Nicolas Martin) een ‘verboden mandaat’ uitoefende. De kabinetschef was immers voorzitter van een Waals ziekenhuis (CHU Ambroise Paré), wat bij decreet verboden is.

Enkele maanden geleden was er opnieuw een rel met een vertrouweling van Di Rupo. Luc Joris legde toen al zijn mandaten neer. Zijn financieel adviesbureau met hoofdzetel in Luxemburg deed hem de das om. Joris oefende verschillende mandaten uit voor de PS. Hij vertegenwoordigde de partij onder meer bij de NMBS, de Waalse regionale investeringsmaatschappij SRIW en FN Herstal. Joris deed met zijn financieel consultancybedrijfje Bremco Management, met hoofdzetel in Luxemburg, aan fiscale optimalisatie. ‘Hij zou zo fors minder hebben betaald aan de Belgische schatkist. Het bedrijfje is gevestigd in een klein woonhuis in het Groothertogdom. Een andere groep die dan weer vanuit Hongkong opereert, heeft er ook zijn officieel adres’, lezen we.

Bremco Management Sarl

De laatste akte van Bremco Management in de Luxemburgse gegevensbank Legilux dateert van 10 februari 2015. We lezen dat in 2012 honderd aandelen naar Luc Joris gingen. Joris houdt overigens adres in Wezembeek-Oppem (Vlaamse Rand rond Brussel.) Op dat adres in Vlaanderen vinden we een andere vennootschap van Joris: ALJ Consulting. Begin 2015 werd Annie Loossens als bijkomende zaakvoerder van de firma benoemd. De totale activa van deze Belgische firma overstijgen de 100.000 euro.

Vreemd

Dat socialistische politici, hun medewerkers en socialistische vakbondsbonzen vennootschappen oprichten, is een beetje merkwaardig. Volgens de socialistische leer moeten ze immers een eeuwige strijd uitvechten met het kapitaal. En zijn vennootschappen niet net de ultieme emanatie van de kapitalistische gedachte?

André Gilles

Onze linkse politici – boven en onder de taalgrens – komen geregeld in het nieuws met dergelijke onthullingen. Enkele jaren geleden was er heisa omdat de Waalse politicus André Gilles (PS) zich in een onderneming liet vertegenwoordigen door zijn persoonlijke vennootschap S.G.M. De firma werd opgericht in 2007. De man verdedigde zich toen (zwakjes) door te stellen dat dat specifieke mandaat niets te maken had met zijn mandaten als politicus. In 2008 ging Gilles langs bij de notaris om zijn nog jonge firma stop te zetten. Vandaag zien we in de balanscentrale dat S.G.M. sinds 2009 effectief vereffend is. Ook dat verhaal lijkt een beetje op dat van Di Rupo, die zijn vennootschap Patrimons onder druk van de media moest stopzetten. Als er niets aan de hand is, dan gebeurt dat toch niet?

Michel Daerden

Een andere bekende Waalse politicus was Michel Daerden (PS). Hij overleed in 2012. Volgens persgroep Sudpresse liet hij een vermogen achter van minstens 15 miljoen euro. Eén van de centrale vennootschappen hierbij is de bvba IMMODA uit Ans. De laatste jaarrekening maakt gewag van een balanstotaal van ruim 3 miljoen euro.

Willy Claes

Wie een beetje snuffelt in de gegevensbanken van de Nationale Bank, het Belgisch Staatsblad en de kruispuntbank, botst al snel op bekende linkse gezichten.

Zo heeft voormalig socialistisch kopstuk Willy Claes een vennootschap: Cleuterpe. Overigens, Claes is volgens een intern document van de sp.a van 5 september 2014 nog steeds ‘raadgevend lid partijbureau’.

Claes is tegelijk ook zaakvoerder van zijn firma Cleuterpe. De bvba werd opgericht in 2000. ‘Het verrichten van studiewerk voor derden’ is de eerste opdracht van de vennootschap volgens de statuten. De totale activa bedroegen eind 2013 iets meer dan 80.000 euro. In dat jaar werd een winst na belastingen geboekt van 23.582 euro. In 2013 werd 13.333 euro van die winst uitgekeerd als ‘vergoeding voor het kapitaal’. Het klinkt een beetje vreemd voor een socialist.

2015-28_13_Vennootschappen links 2 (Medium)Freddy Willockx

Freddy Willockx is net als Claes raadgevend lid van het partijbureau van de sp.a. We vinden Willockx terug in de raad van bestuur van diverse ondernemingen.

Zo stelt de raad van bestuur van CRELAN FUND in 2012 de benoeming voor, onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), van ‘het mandaat als onafhankelijke bestuurder van de BVBA Sotelcu, met als vaste vertegenwoordiger de heer Freddy Willockx voor een duur van 6 jaar’. Zijn opdracht zal, behalve in geval van hernieuwing, eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2018. Dit mandaat wordt bezoldigd (!) uitgeoefend. Willockx krijgt dus een vergoeding via zijn vennootschap. De vennootschap Sotelcu werd al opgericht in 2007. Op de site bizbook.be vinden we Sotelcu terug onder de rubriek ‘management consulting’.

De totale activa bedroegen eind 2014 ruim 120.000 euro. Dat jaar werd een nettowinst van net geen 30.000 euro opgetekend. In 2014 werd 30.000 euro uitgekeerd, als vergoeding voor het kapitaal. Ook hier dezelfde opmerking als bij Claes. De laatste akte in het Belgisch Staatsblad is een verplaatsing van de maatschappelijke zetel, van Sint-Niklaas naar Belsele. De akte is ondertekend door zaakvoerder Freddy Willockx.

De vennootschap vinden we overigens terug in andere firma’s. Op de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van 1 juli 2011 van Centea bijvoorbeeld, werd de bvba Sotelcu, met als vaste vertegenwoordiger de heer Freddy Willockx, tot onafhankelijk bestuurder benoemd. Vreemd: op de site cumuleo.be zien we midden juni 2015 geen melding van die vennootschap Sotelcu.

Jogan

De socialist die het meest met de creatie (en ontbinding) van vennootschappen in verband gebracht wordt, is uiteraard Johan vande Lanotte. (De kans bestaat dat u al een weerlegging van onze bevindingen leest nog voor u dit artikel in de handen heeft.)  Maar zelfs voor ervaren speurders die thuis zijn in de gegevensbanken van de Nationale Bank, het Staatsblad en de kruispuntbank is de zoektocht in dit geval niet altijd even gemakkelijk. Naamsveranderingen, wijzigingen, ontbindingen, vereffeningen, adresverplaatsingen; we hebben het allemaal gezien. Voor een overzicht kan u in andere publicaties grasduinen. Eén detail viel ons evenwel op. Op de officiële webstek van de stad Oostende (oostende.be) zien we bij Johan vande Lanotte als adres Sergeant De Bruynestraat 32. Ook op de adressenlijst van de Kamer van eind 2014 zien we dat adres. Op dat adres is volgens de kruispuntbank ook de vennootschap Flexible Piloting Services (FPS) gevestigd. Zaakvoerster is de Servische Danijela Miletic. De vennootschap werd door haar opgericht in 2013. Er is volgens documenten van de vennootschap geen enkele link naar Vande Lanotte. Maar het is frappant dat het adres van de vennootschap identiek is aan het adres van de politicus. Misschien zijn ze gewoon samen op dat adres gedomicilieerd?

Steve Stevaert

Over de doden uiteraard niets dan goeds. En zelfs voor Stevaert hanteren we deze regel. Enkel dit: Stevaert had zich sinds 27 februari 2012 gevestigd als zelfstandige. Hoofdactiviteit was het ‘verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.’ Nevenactiviteiten waren ‘overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en overige zakelijke dienstverlening.’ Er is daarover verder geen financiële informatie beschikbaar.

Miranda Maes

Miranda Maes was de spin doctor van de sp.a. In mei stapte ze op. Sinds 18 mei 2011 is ze als zelfstandige ingeschreven in de kruispuntbank. Hoofdactiviteit: ‘Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.’ Ook hier is er geen financiële informatie.

Luc van den Bossche

Luc van den Bossche stapte jaren geleden al over van de politiek naar het bedrijfsleven. Sinds begin 2015 is hij bestuurder van Optima Global Estate. Op zijn thuisadres vinden we de bvba LUC VAN DEN BOSSCHE MANAGEMENT. De bvba werd al opgericht in 2003. De totale activa bedroegen eind 2013 al meer dan 400.000 euro. Dat jaar werd een nettowinst van ruim 66.000 euro geboekt.

In 2011 werd 225.000 euro winst uitgekeerd als ‘vergoeding van het kapitaal.’

Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke, vandaag hoogleraar, vinden we terug op de gespecialiseerde Britse webstek companycheck.co.uk. Hij stond er geboekstaafd als ‘director’ (bestuurder). Hij ‘nam ontslag uit 1 onderneming’. Zijn ‘director ID’ daar was Director ID: 909974803. We konden achterhalen dat het ging om de vennootschap POLICY NETWORK AND COMMUNICATIONS LTD. Vandenbroucke was er actief van 26/03/2004 tot 24/04/2008.

Hij is volgens de informatie van 5 september 2014 eveneens raadgevend lid van het partijbureau sp.a.

Op dat document van de sp.a vinden we ook de naam terug van vakbondstopman Rudy de Leeuw. De Leeuw kwam in de problemen toen uitkwam dat hij de notionele intrestaftrek gebruikte (misbruikte?) voor een vennootschap waarvan hij één van de aandeelhouders was: Immo DL.

Bert Anciaux

Bert Anciaux is nog steeds advocaat. Ban Law and Consult – Advocatenkantoor Bert Anciaux is de officiële naam van zijn kantoor. De vennootschap werd opgericht in 2010 door Anciaux. Interessant detail: de vennootschap staat ingeschreven bij de balanscentrale van de Nationale Bank op het Franstalige adres ‘Petit chemin vert’ in Neder-over-Heembeek (Brussel). De vennootschap behaalde in 2013 een nettowinst van 23.511 euro. De totale activa bedragen eind 2013 ruim 100.000 euro.

Chokri Mahassine

Tot slot kunnen we niet om de rode Chokri Mahassine heen. We hebben al regelmatig gepubliceerd over de diverse vennootschappen rond Mahassine. Dat waren dan telkens ‘lasterlijke aanvallen’. Enkel dit: de vennootschap Que pasa? vinden we op het thuisadres van Mahassine. De zaakvoerder is mevrouw Mahassine. De activa bedragen bijna 2 miljoen euro. In het laatste boekjaar werd een nettowinst van ruim 300.000 euro geboekt. ‘Goed geboerd’ zouden ze in West-Vlaanderen zeggen. En dat voor een socialist.

Thierry Debels