2015-31_Mad Man - Stemkwijt (Medium)Vlaanderen kan niet blij zijn met een fiscale koterij
Een “fiscale koterij” noemde journaliste An Goovaerts de tax shift waarmee de federale regering ons liet kennismaken. Het pakket maatregelen deed ook ons denken aan wat we al regelmatig zien door het raampje van onze trein. Achtertuintjes vol onrust. In veel gevallen een rommeltje, waar zelfs geoefende katten hun weg niet in vinden.

Europese beschaving versus nationalistische holbewoners?
Je vraagt je af wat CD&V bezielt om een Belgische fossiel zoals Mark Eyskens in de schijnwerpers te blijven plaatsen. De Leuvense oud-professor en oud-premier is altijd hautain en arrogant geweest, maar de jongste jaren ging het van kwaad naar erger. Toch blijft de CD&V deze onverbeterlijke betweter handhaven in haar nationale partijbestuur. Ze doen maar. Iedere keer dat de man op TV verschijnt bij het binnengaan van zijn partijhoofdkwartier verliest de partij weer honderden stemmen.

Hoogmoed komt voor de val (Mark Grammens)
Wordt deze regering geadviseerd door lieden die haar ondergang wensen? Het zou kunnen, hoor, want wie haalt het in zijn hoofd om na een verhoging van de prijs van de elektriciteit in Vlaanderen met 8 procent, de Belgische BTW op de elektriciteitsfactuur te verhogen van 6 naar 21 procent? Dit wordt voortaan de “regering van de dure elektriciteit”, en van die naam geraakt zij niet meer af. Had dat niet anders gekund? Of ligt hoogmoed, onverschilligheid voor de reactie van volk en kiezer, aan de basis van dit bewijs van ongeloofwaardigheid?

Asiel en migratie: Francken staat voor lastige strijd tussen willen en kunnen
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken waarschuwt voor een nieuwe asielcrisis. De instroom wordt groter en de uitstroom van uitgewezen asielzoekers krijgt hij niet onder controle. Je kunt een asielbeleid beoordelen op korte termijn (maand, halfjaar), of je kunt het op langere termijn en structureel proberen bijsturen. Dat eerste is wat N-VA’er Francken met veel goede wil, maar met een twijfelachtig resultaat, probeert te doen (zie elders op deze bladzijde). Het tweede lijkt al helemaal een “berg in de weg”, waar Francken moeilijk overheen zal geraken.

Praten met Martin Bosma (2): “Skiet de Boer, skiet de blanke in Europa?”
Het debacle van de blanken van Zuid-Afrika voorspiegelt het lot van Europeanen als de massa-immigratie blijft doordenderen. Afrikaners zijn de kanaries in de kolenmijn. De minderheid in eigen land ontstaat in grote steden in de Lage Landen. De Afrikaners zijn het eerste westerse volk dat ondergaat wat multiculturalisten voorstaan, een minderheid worden en dan de macht afstaan.

Jaarlijkse klimaatconferentie enkel lucratief voor horeca
Ook dit jaar komen de klimaatexperts samen. Van 30 november tot en met 11 december vindt in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats: COP21. COP staat voor Conference of Parties. Hierbij komen alle partijen bijeen die deel uitmaken van het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), het klimaatverdrag van de Verenigde Naties.