2015-30_16_Huts sticht vrijstaat (Medium)Topondernemer Fernand Huts, grote baas van Katoen Natie en 15de rijkste Belg, is de administratieve en andere moeilijkheden met de Belgische overheid meer dan beu. Geheel in zijn eigen stijl kiest hij daarom voor een non-conformistische oplossing: een onafhankelijke vrijstaat.

De Vrijstaat Katoenland zal zich uitstrekken van het schiereiland op de Schelde in Kallo tot aan de Nederlandse grens. Een deel van de gemeente Beveren, waaronder Doel, zal in de toekomst daardoor deel gaan uitmaken van de vrijstaat. Burgemeester Marc van de Vijver (CD&V) van Beveren is niet opgezet met wat op til staat, maar spreekt van een strijd van David tegen Goliath. Toch laat hij weten blij te zijn, omdat hij “nu eindelijk van dat gezever met Doel af zal zijn”. Beveren, dat tot de vijf Vlaamse gemeenten met de zwaarste schuldenlast hoort, zal een vergoeding van 65 miljoen euro ontvangen, goed voor de helft van de 133 miljoen euro openstaande schulden.

Daarnaast betaalt Huts zo’n 200 miljoen euro aan de Vlaamse en Belgische overheden en 85 miljoen euro aan de eigenaars van gronden, huizen en bedrijven binnen zijn nieuwe grondgebied. In totaal gaat het om een bedrag van om en bij 350 miljoen euro. De kerncentrale van Doel zal een Belgische enclave vormen binnen Vrijstaat Katoenland.

Hopeloos Belgisch kader

De laatste weken en maanden liepen de spanningen tussen Fernand Huts en de Belgische overheden meer en meer op, omwille van de starre houding van de wetgever tegenover de veranderende economie. De wet-Major, die alle arbeid in het havengebied als zware arbeid beschouwt, is hopeloos verouderd. Zo wordt het klaarmaken van pakketjes voor een webwinkel als zware arbeid beschouwd. Daarnaast is er de wetgeving die nachtwerk, essentieel in de e-commerce, regelt. Een oplossing zit er niet meteen aan te komen, aangezien volgens Huts minister Kris Peeters actief lobbyt bij Europa en Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen om e-commerce en logistiek onder havenarbeid te doen vallen.

Veel werk dat nodig is om de Belgische e-commercemarkt te bedienen, gaat hierdoor naar Nederland, dat wel een hedendaags wettelijk kader in het leven riep. Pas vorige week nam Katoen Natie om die reden het Nederlandse transportbedrijf A.L. Langen over. De Vrijstaat zal in de toekomst om evidente redenen de Nederlandse wetgeving overnemen.

Doel gered?

Bovenop de problemen met de Belgische wetgeving, vreesde Huts voor een verkeersinfarct in Antwerpen ten gevolge van de aanleg van het Saeftinghedok in Doel. “Vlaanderen heeft dit dok niet nodig en zal het bijkomende verkeer niet aankunnen”, stelt Huts.

Aangezien Doel volledig binnen de grenzen van de Vrijstaat komt te liggen, lijkt het erop dat het polderdorp met de komst van Huts van de ondergang wordt gered. Dat 160 jaar Katoen Natie in juni dit jaar in Doel werd gevierd, kan op dat vlak als een sterk signaal in die richting worden beschouwd.

Geen problemen verwacht

Over de vraag of een Vlaams of Belgisch veto geen roet in het eten zal gooien, is Huts gerust. Er zijn in de recente Belgische geschiedenis voorbeelden genoeg van vergelijkbare “transacties”. “Uiteindelijk gebeurt er niets anders dan wat met het nieuwe nationaal stadion op Parking C in Grimbergen en Wemmel gebeurt: de Vlaamse regering die met instemming van de betrokken gemeenten een deel van haar grondgebied afstaat.” Met een totale oppervlakte van 160 km² wordt Vrijstaat Katoenland even groot als de dwergstaat Liechtenstein. Huts zal zijn administratie onderbrengen op de historische plek in Beveren, de “Singelberg”. Vandaag is dat een modern kantorencomplex, waarvan de naam verwijst naar het kasteel Singelberg, waar in 1585 Antwerps burgemeester Marnix van Sint-Aldegonde de overgave van Antwerpen aan de Spanjaarden ondertekende.

Het is duidelijk dat Fernand Huts al jaren bezig is – achter de schermen en in het grootste geheim – met de voorbereiding van zijn plannen. Jaren geleden kocht hij een blauw kanon, volgens hem een kunstwerk, maar volgens ingewijden de eerste aanzet van een gewapende militie. Eén van zijn zonen is niet voor niets een getraind paracommando die weet hoe een kanon te richten. Dat kan nog van pas komen bij de verdediging van de Vrijstaat.

Alles draait immers om macht. Enkel daarom kocht hij de firma Indaver. Deze firma zorgt voor de afvalverwerking van heel Antwerpen en ver daarbuiten. Wie de afvalstromen beheerst, die heeft alles te zeggen. Eén vingerknip van Huts kan de afvalverwerking doen stoppen, en dan lopen een week later bruine en zwarte ratten over de Meir. Dat geeft het Havenbestuur van Antwerpen, waar Huts een zeer moeilijke relatie mee heeft, een slechte uitgangspositie als het op onderhandelen aankomt. De vraag waar iedereen mee zit: zal Huts zich beperken tot Vrijstaat Kantoenland. Dat Marc van Peel maar begint te sidderen en beven. De schandpaal staat klaar op de “Singelberg”.

PINO