2015-28_14_Lezersbrieven (Medium)Schengenzegeningen

Pallieterke,

Ik ben het volkomen eens met uw artikel over het Verdrag van Schengen, de grootste ramp die de binnenlandse veiligheid van de voorheen soevereine Europese deelstaten van de EU trof. Wat stelt een soeverein land immers nog voor zonder grenzen? Een ruimte dus waar iedereen ongeveer naar believen kan in- en uitgaan. Wie bijvoorbeeld in ons Limburg een zware misdaad begaat, is binnen het halfuur twee landen verder (nl. in Duitsland) via de E314 zonder ook maar met één bewaakte grensovergang te worden geconfronteerd. Als dat al een vooruitgang is, dan weet ik wel voor wie: niet voor de lokale bevolking  van de drie landen, maar wel voor misdadigers, terroristen en illegalen die deze faciliteiten weten te appreciëren.

Aan super-Europeaan en Commissielid Thijssen, een vurige voorvechtster van het Schengengedrocht, zou ik willen voorstellen: ga de zegeningen ervan eens uit de doeken doen bij werkloos geworden bouwvakkers en truckbestuurders en hun geplaagde werkgevers. Allemaal getroffen door het vrije verkeer van personen en goederen. Waarschijnlijk gaat ze die kelk wijselijk aan zich laten voorbijgaan. ’t Is immers zo comfortabel toeven in de hoge ivoren torens der Europese halfgoden…

Leo Schruers – Hasselt


Tunesië en IS

Pallieterke,

In Het Laatste Nieuws van 29/6 las ik onder de titel “Ik ben bang” een hartverheffend schrijfsel van de hand van Erna Vansevenant uit Dilbeek. Erna schrijft dat ze niet bang is van IS-aanslagen, want die zijn minder gevaarlijk dan de E40 op een regendag (sic). Ze is wel bang van onze “brave Katholieken”, want ze hoorde die in een winkel en op de markt oreren: “Stuur ze allemaal terug, en er zitten er geen goei tussen.” (resic) Extremisten dus, zegt Erna. “Ze nemen geen Kalasjnikov of granaten in de hand, maar spreken giftige woorden van haat. En ik hoor ze steeds meer. Dààr ben ik bang voor”, zegt Erna. Dus, katholieken, denk eens serieus na over jullie dwalingen en misvattingen en denk aan de wijze woorden van Erna! De dag daarna, ook in HLN, beviel kloothommel Karel de Gucht van een andere wijsheid: “We zullen moeten leren leven met terrorisme.” Ziekelijk individu!

HVG – Antwerpen


Dwaze EU

Pallieterke,

Als ik lees wat Marc Grammens schrijft in zijn “De trek van Afrika naar Europa”, zie ik nog maar eens dat wij bestuurd worden door mensen die niet verder zien dan hun neus lang is. Het is in Amerika al zo erg als in Europa, met zijn dictatuur van reglementen en zijn open grenzen. Herman van Rompuy zegt dat Griekenland zelfmoord pleegt, maar de EU had Griekenland nooit toelating mogen geven om toe te treden. Griekenland had zelf orde op zaken moeten stellen. “Ze” hebben hen toch toegelaten, waardoor zij het zijn die er schuld aan hebben dat het ginder hopeloos is. Als Poetin nu nog met alle middelen Griekenland helpt, krijgt de EU wat het wilde vermijden: loon naar werken. Wij moeten echter wel boeten voor hun dwaze streken.

Nand van Dingenen – Aalst


Griekse tragedie

Pallieterke,

Thom Feeney, een 29-jarige Brit, wil Griekenland helpen. Met crowdfunding, een soort inzamelingsactie via de webstek Indiegogo, wil hij 1,6 miljard euro ophalen. Dat is het bedrag dat de Grieken aan het IMF moeten betalen. De Turken willen ook helpen om hun buurland er bovenop te krijgen. Premier Ahmet Davutoglu denkt de Griekse crisis de baas te kunnen door samenwerking op het punt van handel, energie en vooral toerisme. Zelf heb ik Griekenland geholpen door Griekse kersen te kopen. Zo zie je dat wij, gewone mensen, ook kunnen helpen, hoe klein onze bijdrage ook is.

Thomas Triphon – Antwerpen


Fruts linkse pennen

Pallieterke,

Toevallig las ik het laatste hoofdartikel van Paul Geudens in Gazet van Antwerpen. Hij gaat met pensioen en eindigde met “de krant is in goede handen”, die van Rudy Collier en Wim Daeninck. Beiden bekende linkse pennen… In ’t Pallieterke stond terecht dat de ooit “AVV-VVK”-gazet een “Gazet van Janssens” (sp.a) werd en nu eigenlijk islamgazet als titel kan opeisen. Onlangs hoorde ik in Hove de hoofdredacteur van ’t Pallieterke, Karl van Camp, voorspellen dat Gazet van Antwerpen binnen vijf jaar zal verdwijnen…

Charly Vanhoof – Borgerhout


Gulle Léonard

Pallieterke,

Aan uw opmerkelijke artikels over Mgr. Leonard, nl. “Verguisd” (10 juni) en “Eindelijk… een echt historisch pardon” (16 juni) wil ik graag een kleine anekdote toevoegen. In 2010 vierde Vlaanderen  een dubbeljubileum: 150 jaar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-van-Vlaanderen en 100 jaar het lied “Liefde gaf u duizend namen”. Nadien (op 1 juni) stond op onze rekening plots een milde persoonlijke bijdrage van Mgr. Leonard, met als vermelding “Jubileumviering”. Dat ons Beschermcomité die geste gewaardeerd heeft!

Kris Lauwers – Sint-Joris-Weert


Grieks referendum

Pallieterke,

In plechtige politieke toespraken staat de burger doorgaans centraal.  Achter de schermen worden ze vaak misprezen. Verkiezingen zijn vervelend, want ze geven anti-Europese partijen een platform. Referenda zijn nog erger, want het volk spreekt zich vrij uit. Juncker, voorzitter van de ECB, gaf zijn stemadvies voor zondag: ja. Dat deed hij ook bij de recentste Griekse parlementsverkiezingen, maar die domme Grieken volgden hem niet.

Monetaire unies mislukken vaak omdat de architecten proberen de economische realiteit ondergeschikt te maken aan het politieke wensdenken. De hoofdeconomen van de Duitse Bundesbank waren en bleven sceptisch. Ze voorspelden dat de monetaire unie zou uitlopen op een transferunie, vergelijkbaar met België, omdat de onderliggende economische verschillen van de noordelijke en zuidelijke lidstaten te groot waren. En ze hebben gelijk gekregen.

De Griekse economie, rot tot op het bot, kan nog enkel genezen worden onder zware buitenlandse druk. Hopelijk komen de Grieken zondag tot dat inzicht! Grootste slachtoffers op korte termijn zijn wel de Griekse burgers en de Europese belastingbetalers. Op lange termijn komt het Europese project, dat stabiliteit en welvaart moet garanderen voor 500 miljoen inwoners, in gevaar.

Zo produceert de eurocrisis regimestoornissen in de EU-lidstaten en in de EU zelf. Immers, elk land telt traditioneel een anti-establishmentpartij, maar de eurocrisis voedt nu overal politieke instabiliteit. Het europroject treft elke burger in de portemonnee: zijn werk, inkomen en toekomstkansen. De veelgeprezen en tegelijk misprezen burgers hebben ineens een mening. Griekenland zou nooit zo zwaar hebben kunnen wegen op de Europese politiek mocht de EU haar principes niet zo zwaar verloochend hebben, haar tijd niet verloren hebben en haar tijd besteed hebben om ondernemerschap, onderzoek, ontwikkeling, onderwijs, integratie en immigratie te verbeteren.

Gustaaf van de Cloot – ’s-Gravenwezel


BXL

Pallieterke,

Ik las in ‘t Pallieterke dat het logo van Brussel “geriestaajld” werd en dat daar kritiek op geleverd wordt.

Eigenlijk onterecht. Ziehier waarom:

  1. de Batman-vleermuis is bijzonder goed gekozen als symbool: het verwijst immers naar Gotham City, en dat is toch de stad van de misdaad. Men had niet beter kunnen treffen.
  2. de cirkel is vanbinnen zwart. Ook dit is een prachtige symboliek, met dubbele laag zelfs. Gelaagd, zoals men het graag heeft. Enerzijds een verwijzing naar de bevolking, anderzijds verwijzend naar de mores die hier heersen, de corruptie, de verloedering. Magnifiek. Dit is goed doordacht en artistiek volledig verantwoord.
  3. BXL: ook dit is een betere keus. BRU is immers een merk van water, en dat kan toch niet in een stad met een traditie van zatte burgemeesters, van Brouhon en Demarets tot dikke Thielemans. De huidige is volgens mij meer een azijndrinker. Maar is azijn geen slecht geworden wijn? Dus… Het kan natuurlijk dat in de toekomst de traditie van zatte burgemeesters doorbroken wordt wanneer een mohammedaan hier burgemeester wordt. Hoewel, wanneer men weet dat koning Fahd zaliger van Saudi-Arabië levercirrose had van de sloten whisky die hij achterover kapte…

En voilà, de zwarte cirkel is hiermee rond.

P.B. – Gent


In het zwart

Pallieterke,

Beroepshalve had ik de afgelopen jaren nogal wat contacten met Griekse maritieme klanten. Net zoals héél veel anderen vroegen zij me regelmatig naar “zwarte uitvoering van opdrachten”. Natuurlijk ging ik daar niet op in, want ik wil onze vaderlandse onstaat geen schade berokkenen! Anders dan alle anderen vroegen de Grieken geen 5, 10, 25 of 50 procent in “‘t zwart”  maar de volle 100 procent. Zelfs Griekse firma’s in Vlaanderen maakten daar geen uitzondering op. Met zo’n mentaliteit is het logisch dat de staat (hun minister zegt het zelf) al decennia problemen heeft om belastingen te innen. Raar dat ze wel binnen zeven dagen een referendum op poten kunnen zetten!

D. Cornelis – Stekene


Eenzame wolf

Pallieterke,

In Tunesië heeft één schutter achtendertig mensen doodgeschoten. Ik heb, als ex-militair, zo mijn bedenkingen. Hoeveel kogels gaan er in één lader? Normaal tien. In oorlogstijd zijn de laders wellicht langer, dus twintig. Ge kunt ook twee laders aan mekaar kleven, met de kogels van één lader ondersteboven, dan hoeft ge als de ene leeg is maar te draaien en kunt ge opnieuw schieten. Dat zijn dus veertig kogels, die hij in snelvuur heeft afgevuurd. Dat hoort men op het videofragment. Maar ik heb de moordenaar ook gezien op dat filmpje, en die droeg alleen maar een korte broek en een T-shirt. Dus, meer laders had hij blijkbaar niet. En hoeveel kogels moet men afvuren in een wilde vlaag om één persoon te treffen. Als mensen dicht op elkaar staan of zitten, misschien wel zes of zeven? Ik moet het allemaal niet voorrrekenen, maar men schiet er meer naast dan erop, en dus geloof ik geen bal van het gemekker dat die “killer” helemaal op zijn eentje 35 mensen heeft doodgeschoten. Als ge uw geweer volautomatisch gebruikt, duurt het geen 20 seconden of je lader is leeg. En toch maar beweren dat het een lonely wolf was…

Naam en adres gekend


Overbevolking (1)

Pallieterke,

In ’t Pallieterke van 1 juli staat een prachtig artikel van Jan Neckers, met als titel ‘Overbevolking’. Onmiddellijk na de titel volgt, in drie korte zinnen, de kern van de ramp die op ons afkomt: “Alle binnen- en buitenlandse kranten hebben het gemeld. De dieren sterven massaal uit en als het zo verder gaat, verdwijnt de mens ook. Over de oorzaak van dit alles wordt liever niet gesproken.”

Die oorzaak, waaruit alle ellende op deze wereld voortvloeit, heet “Overbevolking”.  De huidige, nog nooit geziene migratie vanuit o.m. Afrika en de Arabische wereld is daar het rechtstreekse gevolg van. Daar overbevolking een onderwerp is dat nog altijd een taboe is, en dat blijkbaar zal blijven, zullen de catastrofen elkaar sneller opvolgen en nóg dramatischer worden, zonder uitzicht op enig beterschap, en dat leidt onvermijdelijk tot het einde van de menselijke beschaving.

Luc Vandeputte – Boutersem (Kerkom)


Overbevolking (2)

Pallieterke,

Dank aan Jan Neckers voor zijn verhelderende column over de overbevolking. Al veertig jaar schrijf ik lezersbrieven over dat onderwerp, maar meestal werden zij niet gepubliceerd wegens te politiek incorrect. Gij zet dat daar zo prachtig neer, met de beschuldigende vinger in de juiste richtingen: echt heerlijk zo eerlijk! Proficiat!

Zelfs de VN geeft toe dat deze eeuw de wereldbevolking met 50 procent gaat toenemen. Voornamelijk een verdrievoudiging van de islamitische bevolking wereldwijd en in zwart Afrika. Wil het nu zijn dat die twee groepen toch zo graag naar Europa komen én wil het nu zijn dat deze twee groepen het minst aangepast zijn om in Europa te gedijen.

Maar mijnheer Neckers, niet zo pessimistisch, de wereld gaat er niet (helemaal) aan kapot, er zijn maar drie gevolgen aan deze bevolkingsexplosie.

  1. het uitsterven van duizenden plantensoorten.
  2. het uitsterven van honderden zo niet duizenden diersoorten.
  3. het verdwijnen van de Europese beschaving zowel in de geest als fysiek (met een grote moskee op de gebulldozerde resten van de Sixtijnse Kapel).

F. Maeyens – Kalmthout


Chassé

Pallieterke,

Een goed voorstel van Marc Nietvelt om Carnot zijn straatnaam in Antwerpen te ontnemen, maar waarom dan niet gekozen voor Hendrik Chassé, de heldhaftige divisiegeneraal van ons verenigd Nederlands leger in Waterloo en verdediger der Citadel van Antwerpen tegen Belgische oproerkraaiers en een Franse overmacht, waarvoor hij geroemd werd om daarbij de stad te sparen. Dan zouden we met Hendrik Tollens kunnen vieren:

Met feestgedruisch en paukgeschal
Ontvangt en groet U stad en wal,
De kransen en de vanen wappren;
’t Is één gejuich, ’t is ééne kreet,
Nu weêr de keur van Neêrlands dappren
Op Neêrlands vrijen bodem treedt.

Albert Leenaerts – Schoten