Charlie Hebdo: gedaan met Mohammed-cartoons

Cartoonist Renald Luzier liet in april al weten dat hij geen Mohammed-cartoons meer ging tekenen, zogezegd omdat hij er «genoeg van had». We denken dat de lezer er geen tekening – of cartoon – bij nodig heeft om te raden wat volgens ons de échte reden kan geweest zijn om met Mohammed-cartoons op te houden.

Verleden week liet redacteur en uitgever Laurent Sourisseau van Charlie Hebdo weten dat het tijdschrift ermee stopt cartoons van Mohammed af te drukken. Reden van dienst is dat ze «niet langer “bezeten” willen worden door kritiek op de islam». Tja… Dat je ook Mohammed-cartoons kan afdrukken zonder «bezeten» te zijn door kritiek op de islam, is blijkbaar geen optie meer. Of de krant wel nog «bezeten» wil zijn door kritiek op bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk, konden we niet helemaal achterhalen, maar we hebben zo’n stil vermoeden dat dat iets minder problematisch ligt. Opnieuw: we denken dat de lezer geen tekening nodig zal hebben om te kunnen raden wat hier werkelijk gaande is.

We kunnen alleen maar concluderen dat de aanslag van begin januari over de hele lijn geslaagd is: Charlie Hebdo zal zich voortaan onthouden van elke kritiek op de islam, en er werd een duidelijk voorbeeld gesteld voor andere bladen.

O ja, het geld dat na de aanslag werd ingezameld om het blad overeind te houden, en aanleiding gaf tot nogal wat ruzie op de redactie? Charlie Hebdo gaat dat gewoon bijhouden. Laurent Sourisseau: «Het belangrijkste is dat we de wil vasthouden om elke week dit blad te maken. Het feit dat de hele wereld ons volgt, spoort ons aan om door te gaan en helpt ons om niet bang te zijn.» Verboden vooral met dat laatste (groen) te lachen!

«Tieners» en «boefjes»

Verleden week kon de Franse politie plannen verijdelen voor een aanslag op een militair opleidingscentrum in de Pyreneeën. Bedoeling zou geweest zijn een militair te ontvoeren en te onthoofden, en beeldmateriaal van de onthoofding achteraf op internet te zetten.

In de berichtgeving daarover viel ons op dat het volgens De Standaard om «tieners» ging, kwestie van het weer niet over «jongeren» te moeten hebben. Opvallend: bij de VRT hadden ze het dan weer over «boefjes». Blijkbaar heerst er tegenwoordig een zekere «jongeren»-moeheid bij sommige media, en is men op zoek naar een nieuw codewoord wanneer het gaat over islamitische immigranten die in het Westen aanslagen beramen.

Of de «tieners»/«boefjes» er met een oorvijg of een pak voor de broek van afkwamen, was op het ogenblik dat we dit artikel schreven nog onduidelijk.

Frankrijk brandt

Niet alleen tijdens de nacht van oudjaar op Nieuwjaar, maar ook op de vooravond van «14 juillet» wordt Frankrijk door nogal wat haatvuren geteisterd. We zouden bijna durven schrijven: traditionele haatvuren. Dit jaar bleef de teller op 721 uitgebrande voertuigen staan, een stijging met bijna een kwart tegenover verleden jaar.

Al even traditioneel proberen de media die haatvuren stil te houden. Voor zover er al berichtgeving over is, wordt die zeer summier gehouden. Buiten Frankrijk kom je er amper iets over te weten. En over het antwoord op de vraag hoeveel van die 721 haatvuren dit jaar door «jongeren», «tieners», «boefjes» of gewoon tuig van de richel aangestoken werden, is het al helemaal tasten in het duister.

Frans-socialistische lijn troef

Peter de Roover wees erop, in De Standaard Avond, dat het overgrote deel van de media in Vlaanderen in de berichtgeving over de Griekse financiële crisis stelling genomen heeft tegen Duitsland. De krantenberichten stonden inderdaad vol met termen als «afpersing», «vernedering», «gekruisigd» en «mental waterboarding», maar naar de vermeldingen over de gebroken beloften van Angela Merkel en Mark Rutte was het zoeken met een vergrootglas.

We hebben er eerder ook al op gewezen dat «onze» pers sedert januari onvoorwaardelijk de kant van de marxisten van Syriza gekozen heeft. Of is het correcter te stellen dat de Vlaamse media de Frans-socialistische lijn volgen? Die wil namelijk wel solidair zijn met Griekenland, maar dan met Duits en Nederlands geld.

In die stijl past het ook Duitsland als volkomen geïsoleerd voor te stellen. De vijftien landen die toch een klein beetje orde op zaken zouden willen stellen in Griekenland, en niet zomaar opnieuw een blanco cheque willen tekenen, vormen dan een kleine minderheid tegenover de overweldigende meerderheid van de vier landen Griekenland, Cyprus, Italië en Frankrijk. Na de Hollandse rekenkunde nu ook de Franse.

Etno-jacht gestaakt

In de Nederlandse Volkskrant ontstond geharrewar nadat de ombudsvrouw aankondigde dat ze vond dat de krant, in navolging van de Vlaamse collega’s van De Morgen, het woord allochtoon moest vermijden. De “etno-jacht” moet worden gestaakt. In plaats daarvan stelde zij voor te spreken over ‘Marokkaans-Nederlandse jongeren’, ‘Turks-Nederlandse ouderen’ en andere ‘streepjes-Nederlanders’. In de Volkskrant zelf en op internet werd er heftig gereageerd op het voorstel. Plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Klok koos dan toch voor het verstand.  “We zullen nooit doen wat (…) De Morgen deed: aankondigen dat we een bepaald woord niet meer gaan gebruiken. Het werken aan precies en nauwkeurig taalgebruik is een continu proces van kleine stapjes.” Het was toenmalig hoofdredacteur Wouter Verschelden die in 2012 in De Morgen aankondigde het woord ‘allochtoon’ nooit meer in die krant te zullen gebruiken. We keken het even na op GoPress: het jongste jaar zondigde de krant 22 keer tegen de wet op het woord allochtoon en 39 keer op het woord allochtonen. Voor wat het enkelvoud van dat “scheldwoord” betreft, blijkt De Morgen het iets beter te doen dan Het Laatste Nieuws (60) en Gazet van Antwerpen (39), nauwelijks beter dan De Standaard (26), en slechter dan De Tijd (10) en Het Belang van Limburg (16). Waar zitten nu de racisten? Blijven oefenen, Yves en co!

Guy en de lachspieren 

Topnieuws in de superserieuze gazet Het Laatste Nieuws. Op Facebook werd het filmpje met de groteske uitval van Europese marionet Verhofstadt tegen de Griekse premier Tsipras zes miljoen keer bekeken. Dat was vier miljoen keer meer dan de “views” die Barack Obama verzamelde voor zijn best bekeken speech over de gezondheidszorg in de Verenigde Staten. De krant liet wel na er bij te vertellen waarom Guy de Onvergelijkbare de Amerikaanse president zo afgetekend kon kloppen. Nochtans is algemeen bekend dat Facebooksurfers zich suf zoeken naar filmpjes die zelfs de lachspieren van de grootste zuurpruimen niet onberoerd laten.