Was het slim van Dewinter om een tentoonstelling te organiseren met Mohammedcartoons? Ja, hij kreeg aandacht in de media, al was dat in de kranten eerder beperkt en zijn verschijning op de regionale en nationale zenders was kortstondig. Wat hoopt Dewinter te bereiken met deze tentoonstelling? Aandacht vragen voor de persvrijheid? Of de aandacht vestigen op het geweldadige karakter van de islam, verwoord in de cartoons?

Dat niet iedereen binnen het Vlaams Belang gelukkig is met het initiatief, bewijst het totaal ontbreken van enige informatie over de tentoonstelling op de nationale én op de Antwerpse website van de partij.  Enkel op de website van “Steden tegen Islamisering” vonden we informatie terug over de tentoonstelling. Op de websites van het Vlaams Belang geen woord. Dat is veelbetekend, zeker als je Dewinter kent als ervaren propagandist.

Het feit dat hij de tentoonstelling juist deze week organiseerde, in de rand van de 11-julivieringen, zet bij menig traditioneel Vlaams beweger kwaad bloed.  Al vermoeden we eerder dat de timing met de Ramadan te maken heeft. Zelf werden we meerdere keren door vlaamsnationalisten aangesproken, met de vraag “moet dat nu echt?” En neen, dat waren echt geen N-VA-ers die me daarop aanspraken, maar wel militanten van het Vlaams Belang (!) of mensen die ik al jeran ken en waarvan ik weet dat ze veel sympathie hebben of hadden voor die partij. Als zelfs zijn eigen achterban twijfelt aan het initiatief, dan zit de man met een groot probleem. Maar dat is een interne zaak voor het Vlaams Belang.

Even veelzeggend is het feit dat geen enkele officiële instantie het aandurft zo’n tentoonstelling te organiseren. Uit pure angst legt men zich zelfcensuur op. Ooit, tijdens en na mei ’68, mochten er geen heilige huisjes meer blijven staan. De progressieve volgelingen van toen, en hun nazaten vandaag, zwijgen echter als vermoord. Mei-68’stigers kwamen in opstand tegen het zogezegde verstikkende en enggeestige katholieke Vlaanderen. Nu dwepen diezelfden met de geneugten van de islam. Het kan verkeren, zei Bredero.

KvC

De tentoonstelling met een zeventigtal cartoons is enkel deze week nog te bezichtigen, op woensdag, donderdag en vrijdag, telkens van 11 tot 17uur; Plaats: Van Maerlantstraat. U ziet van ver waar het te doen is.