2015-30_03_Nieuwsfeit van de week (Medium)Staking mislukt

De groots aangekondigde ‘zaterdagstakingen’ van de treinbestuurdersbond ASTB is al van bij de eerste zaterdag uitgedraaid op een flop. De aangekondigde stakingen hadden de voorbije weken terecht tot bijzonder veel ergernis geleid bij de bevolking, die de vakbondsterreur bij het spoor ondertussen grondig beu is. De NMBS stelde dan ook alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Hetgeen lukte, want slechts één trein op tien reed niet uit. Naar de kust was het spoorverkeer zelfs zo goed als normaal, met zelfs minder vertragingen dan op een doordeweekse stakingsvrije dag. Maar blijkbaar is het ASTB er niet in geslaagd de achterban mee te krijgen. ‘Het professionele geweten van bepaalde leden heeft de bovenhand genomen’, aldus de bond. Met andere woorden: de bestuurders wilden niet langer deelgenoot zijn aan de smeerlapperij van hun eigen vakbondsbazen. Een lesje in ethiek, inderdaad. Het ASTB gaat nu bekijken of ze voortgaat met de stakingen, dan wel kiest voor een ‘andere aanpak’. Mogen wij een suggestie doen aan de ASTB-bonzen? Luister naar uw eigen bestuurders en stop met de mensen te pesten tijdens hun vakantie.