Minderheid in eigen land (Custom)Skiet de Boer, skiet de blanke in Europa?

Het debacle van de blanken van Zuid-Afrika voorspiegelt het lot van Europeanen als de massa-immigratie blijft doordenderen. Afrikaners zijn de kanaries in de kolenmijn. De minderheid in eigen land ontstaat in grote steden in de Lage Landen. De Afrikaners zijn het eerste westerse volk dat ondergaat wat multiculturalisten voorstaan, een minderheid worden en dan de macht afstaan.

De Afrikaners zijn proefkonijnen in het multiculturele laboratorium. Macht afstaan leidt tot ondergang, toont Martin Bosma aan. Zuid-Afrika valt van zijn economische en politieke troon, aldus “Minderheid in eigen land. Hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-apartheid” (cf. ’t Pallieterke van vorige week). Wie The Economist leest, een blad dat in alle kanselarijen ter wereld de catechismus is, leest dezelfde boodschap: Zuid-Afrika is ziek, en twintig jaar ANC-chaos is de reden. Martin Bosma heeft twee oogmerken. Eén: de neergang van de Afrikaners, stilaan een “lost tribe” in hun historische vaderland, verkennen als mogelijk toekomstscenario voor de Europeanen. Twee: het sullige van linkse “idealisten” met naam en toenaam illustreren. Wie zichzelf niet voor de gek houdt, herkent in de groeiende islamistische agitatie binnen Europa en aan de Europese grenzen, het schijnsel van een komende burgeroorlog. Wie allemaal zei ook weer dat de “Botsing der Beschavingen” een opiumdroom is? Waarschijnlijk de mensen met de kruiperige lof voor het ANC, Frelimo, MPLA en de genocidaire Mengistu in Ethiopië.

‘t Pallieterke: Zuid-Afrika is onder het ANC een mislukte multiculturele samenleving geworden. Wat kan West-Europa daaruit leren?

Martin Bosma: “De Europese fascinatie en buigzaamheid voor het ANC is herkenbaar voor de kijk van de progressieven op de multiculturele samenleving die in rap tempo groeit in West-Europa. Zuid-Afrika was de etalage van het multiculturele geluk dat Europa wachtte. De ineenstorting van alle idealen van de ‘regenboognatie’ en de politieke en vaak letterlijke verminking van de Boeren en de blanken in Zuid-Afrika, moeten tot bezinning leiden. De hartstochtelijke steun van progressieven aan het ANC gaf mij een uniek inkijkje in de reflexen van linkse mensen. En vooral, in hun waardenhiërarchie. Het dossier Zuid-Afrika zou het gelijk van links bevestigen, was het oordeel van de mensen van mei ’68 en hun geestverwanten. Het ging daar om een strijd tussen goed en kwaad. Zo dacht heel progressief Nederland en Vlaanderen erover.”

‘t Pallieterke: wie woont, bepaalt, beweert u?

Martin Bosma: “Tegenwoordig vormen de Afrikaners een “magtelose minderheid” en moeten zij toezien hoe anderen beslissen over hun cultuur, hun veiligheid, hun scholen en hun toekomst. De welvaart van Zuid-Afrika voor de machtsovername van het ANC was de magneet voor een inwijkelingenstroom, waardoor de Afrikaners, in wezen de autochtonen op het Hogeveld, dus noordelijk Zuid-Afrika, een minderheid in eigen land werden. In Nederland en België gaat het zeer waarschijnlijk dezelfde kant op. De scheiding zal dan liggen tussen moslims en niet-moslims. Hoe groot de islamitische aanwezigheid is, weet niemand. Harde cijfers ontbreken. Ook een voorspelling is moeilijk. Diverse steden in Nederland hebben al een allochtone meerderheid: Den Haag en Rotterdam. Van de drie kinderen onder de vijftien jaar in Amsterdam is er nog maar één autochtoon en ik vermoed dat de situatie in Brussel en Antwerpen gelijkaardig is of snel zal worden. Veel Turken en Marokkanen zijn inmiddels autochtoon, van de derde generatie, en zij vallen dus niet onder de definitie allochtoon. De toestroom naar de Lage Landen gaat door, terwijl veel goedopgeleide mensen Nederland en België verlaten of zullen verlaten. Ergens tijdens deze eeuw kunnen niet-westerse immigranten, dat zijn meestal moslims, de meerderheid gaan vormen in onze landen en dan maken zij de dienst uit.”

‘t Pallieterke: onderschat u de politieke weerstand tegen die evolutie van de oorspronkelijke ingezetenen en hun leiders niet?

Martin Bosma: “Hoegenaamd niet. Die weerstand is veel zwakker dan goed is voor de Nederlanders en de Vlamingen. Als ik zie hoe weifelend en praatjesmakend de Europese regeringen en de EU omgaan met de toevloed van gelukzoekers over de Middellandse Zee, bemerk ik weinig verschil. Europa denkt, een woord is een woord, echter, zo denken andere grote culturen niet; zij verhullen hun strategie tot zij binnen de muren zitten. Ik kijk naar Zuid-Afrika, daar heeft de Nasionale Party zich in de onderhandelingen met het ANC in de maling laten nemen door de plechtige beloften te geloven van de zwarte partij over de multiculturele toekomst van hun land. Na 1994 is de machtsdeelname van de blanken stelselmatig verminkt en is de zogenaamde regenboognatie in het beleid een wassen neus. Een brave hendrik als bisschop Desmond Tutu, nog zo iemand die glimlachend en grappend in Europa en bij de meelopers van het ANC populair is, stelde in augustus 2011 een “blankenbelasting” voor (grinnikt) … als bijdrage tot het Nieuwe Zuid-Afrika. Huidskleur als reden om meer te betalen. Overduidelijk een racistisch voorstel. Die man, met dat idee, werd kort nadien benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau. Eng, toch?”

‘t Pallieterke: een moslimmeerderheid? Nou…

Martin Bosma: “Een moslimmeerderheid is zelfs niet nodig voor een islamistische stempel op Europa. Het zwaaien met IS-vlaggen, de betogingen waar geageerd wordt tegen “zionistische honden” of gedreigd dat “Nederland een ruïne” wordt, zoals bij demonstraties in augustus 2014, zijn signalen van de terugtrekking van het traditionele Nederland. Moslims zullen beslissen over onze toekomst. In het Midden-Oosten is dat al gebeurd. Op veel plekken vormden christenen ooit de meerderheid, maar hun demografische overwicht verschrompelde. De verslappende Boerennatie in Zuid-Afrika is geen verschijnsel op zich, het is onderdeel van een kamp tussen de westerse beschaving en de niet-westerse beschavingen, met moslims in de voorhoede.”

‘t Pallieterke: “Skiet de Boer”, als song wild populair, inspirerend tot moorden op witmensen, en mee gepromoot door de door Nederland gefinancierde ANC-omroep Freedom Radio, heeft nog steeds invloed?

Martin Bosma: “Ik vrees dat het antwoord ja is. Ik bezocht de ‘Bloedzusters’ in Pretoria, de zussen Eileen de Jager en Roelien Schutte. Ze leiden het bedrijf Crime Scene Cleanup, gespecialiseerd in het opruimen van de plekken waar juist een moordpartij heeft plaatsgevonden. Het gaat dan om “plaasmoorde”, het vermoorden van mensen op boerderijen, maar ook slachtpartijen in de steden. Ze schreven over hun werk het boek “Bloedsusters”. Crime Scene Cleanup is een bloeiend bedrijf met zestien vestigingen en vijftig werknemers in gans Zuid-Afrika. Het bedrijf kan makkelijk in omvang verdubbelen, vertelde Eileen de Jager mij. De vraag is enorm. De moordcijfers in Zuid-Afrika liggen 3.000 procent boven die in West-Europa en meer bepaald de boeren lopen zeer grote risico’s. Hun kans thuis aangevallen te worden, is dertien keer groter dan bij de gemiddelde Zuid-Afrikaan.”

‘t Pallieterke: de Swart Ekonomiese Bemagtiging is goedbedoeld, om meer zwarten economisch actief te krijgen. Maar u stelt, het is een hefboom voor corruptie, en dergelijke gedwongen onteigening kan Europees worden?

Martin Bosma: “De Swart Ekonomiese Bemagtiging is een onderdeel van de nieuwe apartheid, die tegen de blanken. De SEB heeft veel plundermiljonairs opgeleverd bij de ANC-elite. Men kan het vergelijken met de oligarchen in Rusland die schatrijk werden door voor een appel en een ei ondernemingen en sectoren in te palmen na de perestrojka en de glasnost. Terwijl in heel Afrika de buitenlandse investeringen groeien met 5 procent, dalen die in Zuid-Afrika spectaculair. De eerste helft van 2012 zelfs met 44 procent en de oorzaak is, aldus de Kamer van Koophandel van Zuid-Afrika, de Swart Ekonomiese Bemagtiging. Een SEB-plunderaar van zuiver allooi is Tokyo Sexwale, een late bekeerling tot het kapitalisme, want hij begon zijn loopbaan bij het ANC na een militaire training in de Sovjet-Unie. Op Robbeneiland zat hij gevangen met Nelson Mandela en dat legde hem geen windeieren. Tegenwoordig heeft hij 2 miljoen rand per maand nodig om van te leven, wat blijkt als hij scheidt van zijn vrouw. Hij heeft een vermogen van 200 miljoen dollar en is daarmee de op drie na rijkste man van het land. Heeft hij iets uitgevonden? Heeft hij door hard werken een bedrijf op poten gezet? Is hij de zwarte Steve Jobs? Neen, hij heeft zich met hulp van de SEB overal binnen gewurmd met zijn pigment als verkoopargument. Europa kan zich verwachten aan SEB-achtige constructies en regels om zogenaamd historische achterstellingen van de Nieuwe Europeanen recht te trekken. Niks nieuws onder de zon.”

‘t Pallieterke: makkelijk gezegd, dat laatste…

Martin Bosma: “Neen, een feit. Ik zie wat er gebeurt in Nederland als voorsmaak van de verdere toekomst. Nederlandse progressieven zijn er als de kippen bij om zichzelf in een knechtenrol te duwen. De gemeente Amsterdam wil hogere functies bij de gemeenten reserveren voor allochtonen. Minister Ter Horst dreigde in 2012 met quota’s voor gemeentebestuurders omdat nog “te veel blanke mannen” burgemeester zijn, omgekeerd racisme dus. De eerste poging tot etnische registratie is afkomstig uit progressieve kring, bij de BEAA, Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen, uit 1994 reeds. Drie linkse parlementairen stelden voor elke werknemer etnisch te registreren. Er komt een wettelijke definitie van wat een allochtoon is. Bedrijven moesten dan bij de Kamer van Koophandel hun percentage allochtonen opgeven. Enkele bedrijven, waaronder het warenhuis Bijenkorf, weigerden mee te doen, verwijzend naar de ariërverklaring tijdens de bezetting (nvdr. een verklaring tijdens de Tweede Wereldoorlog dat met geen Jood was, en die was noodzakelijk om bepaalde jobs of functies uit te oefenen). Die bedrijven leggen dus, wat pikant is, een relatie tussen “demografische representativiteit” en het nationaalsocialisme.”

‘t Pallieterke: u noemt het multiculturalisme kromdenken, ook economisch?

Martin Bosma: “Het multiculturalisme is een “weg met ons”-denken. Men kruipt in zijn schulp, want men voelt zich schuldig. James Burnham, de bekende Amerikaanse socioloog, publiceerde de klassieker “Suicide of the West” in 1964. Hij noemt “schuld” de kern van het linkse denken. Burnham ziet een terugtrekkende beweging van het Westen, niet omdat het niet langer technisch of militair superieur is. De enige reden kan zijn dat het zijn wil om te heersen is kwijtgeraakt. Volgens Burnham komt dat door een gebrek aan zelfvertrouwen, de onwil om trots te zijn op de successen en te willen overleven. Burnham ziet de progressieve beweging als de ideologie die het politieke verval van het Westen begeleidt, vergemakkelijkt, er excuses voor verzint en de westerse mens verzoent met zijn verval.”

‘t Pallieterke: de Afrikaners weg, dus ook de straatnamen in Europa die verwijzen naar Kruger, de Wet, Smuts, Pretoria en Transvaal?

Martin Bosma: “Ja, zoiets. Daar ziet het naar uit. Het lot van de Afrikaners maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar Europese samenlevingen zijn. Het werk van 350 jaar langzame opbouw, boerderij voor boerderij, school voor school, nederzetting voor nederzetting, kan zo maar in een halve generatie tenietgedaan worden. Alle openhartoperaties, literaire bloeiperioden, satelliettechnologie, het garandeert niets.”

Frans Crols


Pak de poen

Amy Chua, een Amerikaanse uit een Chinees-Filipijnse familie, schreef de bestseller “World on Fire” in 2004. Zij bedacht het begrip “market dominant minorities”, door Bosma vertaald als Economisch Succesvolle Minderheden: “Over de hele wereld is een groot aantal voorbeelden van dergelijke Economisch Succesvolle Minderheden. Door de globalisering krijgen die de wind in de zeilen en zij worden steeds rijker. De democratie brengt meerderheden aan de macht die met de vinger wijzen naar die succesvolle groep en zeggen: waar zit het geld? Daar! En vervolgens: pak het af. Denk aan de Swart Ekonomiese Bemagtiging en de vlijt van links Nederland om die weg in te slaan. Chua noteert dat dergelijke regels leiden naar een beweging in de samenleving die eist dat “de welvaart gedeeld moet worden”. Het makkelijkst is dan “etnisch gerichte confiscaties”, en volgens professor Chua zijn veel nationalisaties in de twintigste eeuw een wraakoefening, specifiek tegen een dergelijke minderheid. Zal het voor de Europeanen anders zijn als zij omringd worden met een islamitische meerderheid? Van alle nuljarigen in Nederland behoort 34 procent tot een allochtoon huishouden. In Amsterdam woont 71 procent van de kinderen in een allochtoon huishouden, in Rotterdam 69 procent. De Afrikaners lijken mij, door het lot dat hen treft, de voorlopers te zijn onze toekomst. Hoe zullen de Nederlanders het doen als Economisch Succesvolle Minderheid in eigen land?”


Toen en nu

Onder de blanke apartheid, die door Martin Bosma, ter herhaling, wordt veroordeeld, waren Zuid-Afrika’s leiders van internationaal aanzien. Jan Smuts geldt tot op de dag van vandaag als één van de drie slimste studenten in de 500-jarige geschiedenis van de universiteit van Cambridge – naast John Milton en Charles Darwin. Einstein noemde Smuts één van de elf mensen ter wereld die zijn relativiteitstheorie werkelijk begrepen.

Martin Bosma: “Jacob Zuma, president van Zuid-Afrika vandaag, was een totale ramp als bestuurder in KwaZoeloe-Natal. Hij had nog nooit op een kantoor gewerkt. Hem moest verteld worden: dit is een bureau, dat is een kast om dingen in op te bergen en dat is een secretaresse aan wie je brieven kunt dicteren. Zuma heeft nauwelijks onderwijs genoten. Zijn cv’tje bevat niets dan een loopbaan bij SACP en ANC. De opvolger van Jan Smuts heeft een beetje moeite met lezen en schrijven.”