Oeps! Rekenfoutje…

De rekenfout van 600 miljoen euro en de gevolgen ervan voor de bijzondere financieringswet waren ‘gefundeness Fressen’ om vanuit de oppositie de meerderheid te jennen. Enkele maanden geleden ontstond ophef toen bleek dat de fiscale inkomsten voor de regio’s 750 miljoen euro lager lagen dan verwacht. Vorige week echter kwam minister van Johan van Overtveldt doodleuk meedelen dat het maar 157 miljoen was. Die “rekenfout” van 600 miljoen is uitstekend nieuws voor de regio’s, maar veel minder voor de federale overheid, want die mag dus op zoek naar extra middelen om haar begroting recht te trekken. Er vielen harde woorden en er werd op de regering gebeukt. Karin Temmerman van de Vlaamse socialisten ging heel ver in haar kritiek, door minister van Financiën Van Overtveldt voor de voeten te gooien dat hij het parlement heeft voorgelogen. Want zij meende te weten dat de diensten van de minister eind april, begin mei, al wisten dat er een vergissing was gebeurd en dat er een probleem was. Dat was lang voor men in de Kamer begon met de begrotingsbespreking. Nog veel erger, vond ze, is dat het parlement vorige week de begroting heeft goedgekeurd. Op dat moment wist hij al dat de eerste cijfers niet klopten. Zij zei dat hij dat toen had moeten zeggen. Natuurlijk ontkende de minister alles, maar hij gaf wel toe dat de communicatie misschien op ‘een meer verfijnde manier’ had kunnen verlopen. Tja, zo kan men het ook uitleggen…

Moeilijk

De zeden worden ruwer, ook in de Kamer. Er waren tijden dat men zich strikt aan zijn spreektijd hield en dat woorden als ‘liegen’ en ‘leugenaar’ steevast uit de notulen werden geschrapt. Herinner u Herman de Croo… Vandaag doet men zowat zijn goesting en worden er geen woorden meer geschrapt. Bracke moet als voorzitter werkelijk knokken om de sprekers min of meer hun spreektijd te doen respecteren. Een moeilijke opdracht bijwijlen, die hem niet altijd even vlot afgaat.

Sneer

Naar aanleiding van 11 juli is het een traditie de regering op haar communautaire flank te pakken. En aangezien Vlaams Belang de enige Vlaams-nationale oppositiepartij is, pakte fractievoorzitter Barbara Pas uit met een reeks vragen aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon, die afwezig was. Steven Vandeput van Defensie – ook N-VA’er – verving hem. Pas wilde weten wat Jan Jambon had bedoeld, in een interview met Le Soir, met de uitspraak dat de uitvoering van de zesde staatsmisvorming problemen zou opleveren. Zij vroeg over welke problemen de minister het in dat interview had en of er in het kernkabinet al overleg is geweest om die problemen zo snel mogelijk op te lossen. Vandeput bevestigde kurkdroog dat Jambon dit inderdaad had gezegd, net zoals zijn partij al eerder. Maar daarmee werd natuurlijk niks gezegd, en dat was klaarblijkelijk de bedoeling. Want de defensieminister beloofde opnieuw de communautaire dossiers te laten rusten… omdat zijn partij een consequente en loyale partner van deze regering blijft. De conclusie van Pas was dan ook dat N-VA op 11 juli, flamingantisch voor één dag, zal pogen haar geweten te sussen, en dat zij moest vaststellen dat de enige kracht van verandering in de praktijk erin bestaat dat de Franstaligen het communautaire niet meer afwijzen, gewoonweg omdat de N-VA het zelfs niet meer op tafel legt. Het is ver gekomen dat Vlaams-nationalisten aan andere Vlaams-nationalisten dat moeten komen zeggen. Er waren tijden dat alleen de traditionele partijen kop van Jut waren in dit soort zaken. Vandaag liggen die in een deuk als ze dit allemaal horen. En de N-VA? Die zit erbij en kijkt ernaar, trouw aan het gegeven woord aan de Belgitude… Jammer, toch?!

Veeg teken

Dat België een aantal naturalisatiewetten heeft waarbij tal van burgers zich behoorlijk wat vragen stellen, is geweten. Wijzigingen en aanpassingen aan die wetten worden klakkeloos door meerderheid en oppositie gestemd. Alleen de VB-oppositieleden stemmen tegen. Het is een veeg teken dat de rode partijen die vroeger in de regering zaten maar nu tegen alles en nog wat fulmineren, die wetten vandaag nog steeds vlot mee goedkeuren. En het is een even veeg teken dat andere partijen die vroeger in de oppositie zaten en toen tegen alles en nog wat fulmineerden, deze wetten vandaag probleemloos mee goedkeuren…

Vakantiewerk?

De oppositie heeft de voorbije weken alles uit de kast gehaald om het wetsontwerp over de pensioenhervorming te bestoken. Vertragingen, filibusters, urenlange ‘debatten’ en dies meer. Nu, in de laatste rechte lijn, dienen zij nog een pak amendementen in, die men nog eerst ter beoordeling naar de Raad van State wil sturen. Daardoor zal pas na 21 juli over het ontwerp gestemd kunnen worden. En misschien vindt de Raad van State in de amendementen nog iets waarmee de regering rekening moet houden in het uiteindelijke ontwerp. Tot de laatste snik heet dat… Wie weet moeten de praatbarakkers uit vakantie terugkeren om te komen stemmen. Eens benieuwd of de meerderheid daar dan nog voldoende leden voor kan optrommelen.