Hypocriet

Natuurlijk werd er een potje gepalaverd over Griekenland. Alle partijen kwamen binnen een strak gelimiteerde spreektijd hun ding nog eens doen over het Europese akkoord met Griekenland. Kristof Calvo van Groen had eerder al meermaals laten verstaan dat hij over het akkoord een stemming wenste, net als sp.a’er Dirk van der Maelen. Redelijk hypocriet, bleek toen Barbara Pas van het VB kwam zeggen dat ook zij een stemming wilde. Zij herinnerde Calvo er evenwel aan dat in juni 2013 de ‘fiscal compact’ werd goedgekeurd in de Kamer. Zij noemde het een wurgverdrag dat hoort bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, waarmee aan de Europese Unie juist de soevereiniteit werd gegeven alles te regelen zonder dat de nationale parlementen er voortaan nog toestemming voor moeten geven. Alleen het VB had toen tegengestemd en heeft nu dus recht van spreken. Zij vond dan ook dat Calvo en co niet meer in elke commissie en voor elke camera als grote superdemocraten moeten komen zagen dat zij een stemming willen. Ze hebben dat gewoon zelf mee onmogelijk gemaakt.

Wierook

Het is een vast gegeven van elke regering dat zij pluimen op haar hoed wil steken en er alles aan doet om dat in de verf te zetten. Daartoe worden er soms nummertjes opgevoerd die bijwijlen iets te doorzichtig zijn. Zo kwam de welbespraakte en minzame ‘politiedienstenspecialist’ Koenraad Degroote van N-VA aan zijn partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken vertellen over de positieve evolutie in de criminaliteitsstatistieken aangaande diefstallen en inbraken. Maar hij wilde Jan de gelegenheid geven zich ter profileren inzake de aanpak van een aantal aandachtspunten waarop nog werk aan de winkel is, zoals drugsbestrijding, racisme en cybercriminaliteit. Hij vroeg hoe dat planmatig zou aangepakt worden. Jambon kon bijgevolg even zijn gang gaan. Uiteraard kon Koenraad dan besluiten met te stellen er alle vertrouwen in te hebben: “U hebt in de voorbije acht maanden immers al een mooi parcours gereden. Ik gebruik de term parcours, omdat wij in de periode van de Tour de France zijn. Als u het parcours verder op die manier afwerkt, kunt u een trui verdienen. U zult waarschijnlijk niet kwaad zijn als het voor u de gele trui zou zijn.” Niet overdrijven, Koenraad. Er is nog veel werk aan de winkel. Vraag dat maar eens aan de burgers. Om het in uw beeldspraak te zeggen: de prijzen worden aan de meet uitgedeeld. En die meet ligt ergens in 2019. We zullen zien, en nog even wachten met gele truien uit te delen. Te veel wierook creëert ook rookgordijnen.

Nog een weekje extra

Het deed zeer bij een aantal Kamerleden te moeten vernemen dat zij hun vakantie wat moeten uitstellen of even moeten terugkeren om te komen stemmen deze week. Normaal gaat de parlementaire keet dicht op 21 juli, maar omwille van volle agenda’s en vertragingsmanoeuvres vanuit de oppositie bij de behandeling van wetsontwerpen, was voorzitter Bracke genoodzaakt nog na 21 juli de Kamerleden bij de les te houden. Vrolijk werd men er niet van, maar het kon blijkbaar niet anders. Het is een hondenstiel!

Stapels  vragen

De werkgroep over suiker, het onderzoek naar de praktijken van de ‘ONE’, eHealth, de terugbetaling van senologische onderzoeken, de erkenning van de denturisten, de bevindingen van het burgerlabo van de Koning Boudewijnstichting, scans in privépraktijken, de Nederlandstalige wachtpost vzw Terranova, het budget voor middelen tegen kanker. Het waren allemaal onderwerpen waarover ‘juffrouw’ Yoleen van Camp van N-VA in één en dezelfde vergadering van de commissie Volksgezondheid minister Maggie de Block ondervroeg. De hinde van de Kabouterkensberg in Kasterlee overstelpt de minister geregeld met vragen uit haar vakgebied. Wij kunnen ons voorstellen dat de kabinetsmedewerkers hun handen vol hebben met het voorbereiden van de antwoorden daarop. Waar is de tijd dat de stapels vragen voor het grootste deel vooral uit de oppositie kwamen? Maar het dient gezegd, minister Maggie brengt voortreffelijk en met kennis van zaken haar antwoorden, want ze gaat het verder leidende gesprek niet uit de weg. Er waren ooit meerdere ministers die, na het aflezen van hun antwoord, van toeten of blazen wisten en geen enkele bijkomende vraag meer konden beantwoorden.

Leve België?!

Op 21 juli was het weer Belgische kermis in het parlement. Het blijft een hoogdag voor het regime, dat steviger dan ooit in het zadel lijkt te zitten. Het Paleis der Natie is dan vrij toegankelijk en bezoekers kunnen er zelfs aan de hand van een quiz een rondleiding doen. Voor N-VA-Kamervoorzitter Bracke is het een bijzondere dag. Niet alleen stelt hij zichzelf dan graag tricoloor in het zonnetje, hij is ook de gastheer voor de fine-fleur van het Belgische establishment. En na zijn lovende verklaringen vorig jaar, kan hij in die kringen echt niks meer verkeerd doen. Het is alleen nog wachten tot hij het nummertje van wijlen Hugo Schiltz overdoet en luid kwelend ‘Leve België!’ ten gehore brengt.

Asielrecord in juni

Vorige maand zijn in België 2.289 asielaanvragen ingediend, 34 procent meer dan in mei, en 63 procent meer dan in juni 2014. Het gaat om een recordaantal aanvragen sinds de asielcrisis van 2011 en begin 2012. Dat bleek dinsdag uit de cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Begin juli trok staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) al aan de alarmbel. “De internationale context zorgt voor enorme druk op onze Europese buitengrenzen. Met meer dan 60 miljoen vluchtelingen wereldwijd zitten we op het hoogste niveau sinds WO II. Dit voelen we nu ook in ons land. We moeten vermijden dat er een nieuwe asielcrisis uitbreekt”, zei Francken toen. De meeste vluchtelingen in juni kwamen uit Syrië, met 390 aanvragen – 17 procent van het aantal aanvragen -, op de voet gevolgd door Irakezen, met 381 aanvragen (16,6 procent). Op de derde en vierde plaats staan respectievelijk Somalië (276 aanvragen, 12,1 procent) en Afghanistan (269 aanvragen, 11,8 procent). Samen zijn die 4 herkomstlanden goed voor meer dan de helft van het totale aantal asielaanvragen in juni.