2015-31_02_Mad Man - Stemkwijt (Medium)Fraudeurs stemrecht ontnemen
Eerste minister Charles Michel benadrukte deze week de strijd tegen de fiscale fraude serieus te nemen. Zo denkt hij eraan fraudeurs strenger aan te pakken en hen desgevallend hun burgerrechten, zijnde stemrecht en het recht om zich verkiesbaar te stellen, af te nemen. Indien de regering deze piste verder wenst te bewandelen, stellen we voor in eerste instantie de parlementaire onschendbaarheid van de betrokkenen af te schaffen. Zo niet dreigen de grootste bedriegers alsnog de dans te ontspringen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Nieuw Schots referendum
De vroegere Schotse premier Alex Salmond (Scottish National Party) zei op de BBC dat een tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid slechts een kwestie van tijd is. Salmond ziet drie kwesties die tot een nieuw referendum kunnen leiden: de regering van David Cameron houdt zich niet aan haar belofte om een reeks nieuwe bevoegdheden over te dragen aan Schotland (1), de Britse houding tegenover de Europese Unie die binnenkort resulteert in een referendum waarbij Schotland stemt om in de EU te blijven, “maar eruit wordt gedwongen door de stemmen in Engeland’’ (2) en de besparingspolitiek (3). De timing ligt volgens hem in handen van Nicola Sturgeon, zijn opvolger aan hoofd van de SNP. Salmond trad vorige herfst af als partijleider en premier nadat de Schotse bevolking zich in een referendum met 55 procent had uitgesproken tegen onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, maar de aanhang van de partij is sindsdien alleen maar gegroeid.

Russen bij IS
Islamitische Staat slaagt er in toenemende mate in jihadisten uit Rusland te rekruteren. Het Russisch is na Arabisch en Engels inmiddels al de derde gebruikte taal bij IS. De meeste ‘Russen’ komen uit Kaukasische republiekjes als Tsjetsjenië, Dagestan en Ossetië, en hebben een islamitische achtergrond. Maar de jongste maanden verlaten ook studenten uit Moskou het moederland om zich aan te sluiten bij IS. Daar zijn zelfs veel meisjes bij. Hun motieven zijn minder duidelijk: het zijn jonge bekeerlingen, die zich op een vreemde manier aangetrokken voelen tot een leven in Syrië of Irak. Hun families zijn radeloos. IS heeft intussen de propaganda in het Russisch opgedreven, en dat blijkt vruchten af te werpen. Het mag duidelijk zijn dat Poetin met een probleem zit, al vermoeden wij dat zijn aanpak daarvan iets doortastender zal zijn dan die in het Westen.

Dietsland
Historicus Bruno de Wever werd in Trouw aan de tand gevoeld over het streven naar Groot-Nederland in Vlaanderen (en Nederland), of liever, het zo goed als ontbreken daarvan. Nochtans wordt aan de idee lippendienst bewezen door de PVV van Wilders en – iets meer en sourdine – door het Vlaams Belang. Maar bij de N-VA is de idee – officieel althans – volledig onbestaande. De Wever duidt het Groot-Nederlandse streven als iets dat door de Duitsers uit strategische overwegingen is uitgevonden in de Eerste Wereldoorlog en daarna voornamelijk werd opgepikt door nieuwe-ordebewegingen en door de collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. Zeer kort door de bocht en een ernstig historicus onwaardig, maar het is De Wever er blijkbaar in de eerste plaats om te doen een mogelijk ‘Dietse’ eenheid als compleet onrealistisch weg te zetten. Hij beklemtoont met graagte dat de mentaliteit tussen Vlamingen en Nederlanders zozeer verschilt dat van eenheid in de toekomst geen sprake meer kan zijn. Als uitsmijter volgt dit: “Toch is onze gemeenschappelijke taal een troef natuurlijk. Dat zie je ook op internationale congressen. Overdag spreken we allemaal hetzelfde steenkolenengels, maar ‘s avonds willen we het over voetbal hebben en dan doen we dat in onze eigen taal, met onze Nederlandstalige buur.” Tja.

Waalse prestatie
België heeft een nieuw record gevestigd: de staatsschuld is gestegen met maar liefst 4,5 procent. Dat is de sterkste toename in heel de EU. De eurolanden hadden afgesproken dat de staatsschuld niet groter mocht zijn dan 60 procent van het bbp, maar behalve Luxemburg voldoet geen enkele “oude” lidstaat aan die norm. Ook enkele landen van het vroegere Oostblok blijven onder die grens van 60 procent, waarschijnlijk omdat ze nog niet lang bij de EU zijn. Het zal niemand verbazen dat Griekenland naar verhouding nog altijd de grootste staatsschuld heeft: liefst 169 procent van het bbp. Minder dan vroeger, maar toch rampzalig veel. De Belgen hebben een staatsschuld van maar liefst 111 procent opgebouwd, vooral dankzij het noeste parasitisme van Wallonië. Inzake bodemloze putten en sociaal profitariaat is dat het Griekenland van het Noorden.

Straffe taal
We schreven het eerder al: Jan Becaus is eerder een stil en bezadigd man. Maar als hij al eens uitpakt in de sociale media, dan is het er ‘boenk’ op. Naar aanleiding van het bezoek van Barack Obama aan Kenia verscheen volgende tweet van Jan: “’Afrika is in beweging,’ zegt Obama. Inderdaad, de richting is noord en het einddoel is Europa.” Dat is een ware en nuchtere vaststelling, maar je moet het durven zeggen, natuurlijk. En Jan durft dat. Waarvoor onze appreciatie.

Friezen struikelen zelf
Omrop Fryslân presenteerde zich onlangs als “hoeder van de Friese taal” met haar campagne ‘Us taal, Us Omrop’. Wat blijkt nu? Dat ruim twee derde van de medewerkers van de Omrop zelf is gezakt voor de toets, die het personeel zelf heeft ingevoerd. De taalbeheersing van veel ‘Omroppers’ is beneden de maat.

De Omrop ontvangt voor het gebruik van de Friese taal jaarlijks miljoenen euro’s subsidie. Even toch wat meer hun best doen, die sympathieke Friezen.