‘t Pallieterke van 2 september 2015 (2015-36)

Voor een overzicht van alle artikels, klik HIER (vanaf dinsdagmiddag). Klik HIER om ‘t Pallieterke als PDF te lezen. Deze nieuwe oplossing werkt op alle toestellen. Klik HIER voor de cartoons uit dit nummer. OPGELET: Deze pagina’s zijn enkel bereikbaar

Read More

Deze week

Migratiedebat kan politieke krijtlijnen mee bepalen Vorige week probeerden we onze lezers zo goed mogelijk te informeren over de ingewikkelde problematiek die het politieke leven dezer dagen beheerst. ‘Asielzoekers en migranten, ze kosten niets, ze blijven niet’ en ‘ze vinden

Read More

Asielzoeker en migranten, ze kosten niets, ze blijven niet…

In progressieve kringen hoor je weinig of niets over de kost van asielopvang en migratie. Maar wie records breekt inzake het aantal nieuwkomers, breekt records inzake de kostprijs voor die opvang. Tijdelijk bed, bad, brood voor meer, weinigen die daarover

Read More

Zuur & Zoet

Stop de ‘deskundigen’ Herkenbaar stukje in Trouw, naar aanleiding van het nakende begin van het nieuwe schooljaar. Auteur Marc Oskam – zelf wiskundeleraar – maakt brandhout van de onderwijsdeskundigen die al decennia onuitwisbare schade hebben aangericht aan het Nederlandse onderwijs.

Read More

De cava is terug van weggeweest

Ergens begin juli moesten we noodgedwongen stoppen met onze verkoop van cava. 3.000 flessen zijn van eigenaar veranderd. Het beste is dan om op het hoogtepunt te stoppen, maar de vraag naar cava bleef aanhouden. We konden dan ook niet

Read More

Willy Borsus: geen subsidies voor Vlaanderen

Het beleid inzake ondernemerschap is sinds de zesde staatshervorming een gewestbevoegdheid. Maar de federale minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie – Willy Borsus – beschikt evenwel over meerdere hefbomen om de Belgische kmo’s en zelfstandigen actief te

Read More

Olie-exporteurs in grote problemen

De prijs van olie, het zwarte goud, is de voorbije maanden met 60 procent gedaald.  Een groot probleem voor de olie-exporterende landen. Zij zien hun inkomsten enorm dalen. Vooral Venezuela en Iran zitten in de penarie. De prijs van een

Read More

Briefje aan Marc Compernol

Sabelsleper met veel sterren Mijnheer de strateeg, Gij zijt niet de minste, want gij zijt in de Belze militaire hiërarchie de nummer twee, na de CHOD (Chief of Defence), Gerard van Caelenberghe. Gij zijt met uw bijna zestig jaar één

Read More

Mark Grammens

Als de CD&V Schiltz heilig verklaart Wij zijn een klein land. Dat is niet negatief bedoeld, zeker niet neerbuigend, maar als een vaststelling. Ik moest er wel aan denken toen ik in een recente zaterdagse column van Rik Van Cauwelaert

Read More

Nieuwsfeit van de week

Echte prioriteiten Mocht u zich afvragen waarom bij de Verenigde Naties eensgezindheid uitblijft om wereldproblemen als massamigratie – door oorlogsgeweld en IS-toestanden – afdoend aan te pakken, dan ligt dat aan de échte prioriteiten waarmee de VN rekening moet houden.

Read More