2015-32_07_Gent (Medium)Meer macht en meer geld voor Gent

Het Vlaams en Federaal beleid is goed nieuws voor de stad Gent. Het stadsbestuur krijgt meer vrijheid en meer bevoegdheden. Door de uitstap uit de provincie komt er voor de stadskas ook een smak geld bij. De indexsprong en de tax shift helpen de zware loonkosten drukken. Het zijn mooie tijden voor het stadsbestuur, maar dat zullen  rood en groen natuurlijk nooit toegeven.

Beginnen we met het beleid van de Vlaamse regering. Het opdelen van subsidies in hokjes – zoveel voor de bibliotheek,  zoveel voor jeugdbeleid… – wordt afgeschaft. Vanaf midden 2016 krijgt de stad één groot subsidiebedrag, waarmee de schepenen zelf aan de slag kunnen. Het gaat om de middelen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding. Daardoor kan het geld veel efficiënter gebruikt worden: een restje op cultuur moet niet meer per se opgemaakt worden omdat de stad dat geld anders kwijt is, maar kan elders zinvol gebruikt worden. Er valt meteen een hele administratieve last weg. Een aantal ambtenaren gespecialiseerd in het schrijven van rapporten voor dat soort “geoormerkte” subsidies mag meer zinvol werk gaan doen. Hebt u Termont al horen juichen? Neen? Wij ook niet. Nochtans is dat net wat hij al jaren vraagt: minder betutteling en meer zelfstandigheid voor de stad.

Ook het opgaan van het OCMW in de stad zal een krachtiger bestuur mogelijk maken. Nu wordt veel werk dubbel gedaan; stad en OCMW lopen elkaar voor de voeten (elk met een eigen woondienst bijvoorbeeld, of eigen jeugdwelzijnswerk). Door het samengaan van de twee administraties zullen personeel en geld meer efficiënt kunnen worden gebruikt. Het is vanzelfsprekend ook een vermindering van het aantal lokale mandatarissen. De enigen die daarom zullen treuren, zijn die mandatarissen zelf en hun politieke partijen die niet langer zitjes in de OCMW-raden als troostprijzen zullen kunnen uitdelen.

Dan hebben we nog de grote uitstap uit de provincie. Gent krijgt er een aantal mooie gebouwen bij en in één klap 32 miljoen euro aan extra inkomsten, het bedrag dat de Gentenaars nu aan provinciebelasting betalen. Daarvoor moet de stad een deel van het provinciaal beleid overnemen, maar dat stelt echt niet veel voor. De Oost-Vlaamse provincie leeft al jaren op gespannen voet met het stadsbestuur. De hele provincie heeft een budget dat nog geen derde is van dat van de stad. Geen wonder dat de deputatie als armer broertje niet bereid was veel geld in Gent te investeren. De stad zal aan de hervorming van de provincie een goede zaak doen. Ook hier is de vraag of de mensen die klagen over het afslanken van de provincies niet vooral de mandatarissen zijn en de politiek benoemden samen met partijen die hierdoor een stuk aan invloed zullen verliezen. In Gent is vooral de CD&V “slachtoffer”. In de gemeenteraad zijn de tsjeven een piepkleine fractie, maar in de provincie delen ze nog volop in de macht. De drie kleurpartijen hebben er net de helft plus één van de verkozenen en houden zo de N-VA nog buiten. Er zal geen volksopstand uitbreken voor de redding van de provincies en dat is terecht.

Naast het versterken van de stad op bestuurlijk vlak, wordt ook de stadskas door onze regeringen flink geholpen. Meer dan de helft van het Gentse budget gaat op aan loonkosten. De indexsprong alleen al heeft in onze stad de job van honderd ambtenaren gered. Het stadsbestuur is een grote werkgever (vierduizend ambtenaren rechtstreeks en nog eens duizenden bij allerhande dochters). Alle “cadeaus aan de bazen” helpen dus ook de stadskas, en de taks shift zou wel eens een zeer positief effect kunnen hebben op het stedelijk budget.

Het is een mooie paradox dat net de regeringen waar de socialisten niet aan deelnemen sterke steden, een droom van het Gentse stadsbestuur, helpen waarmaken. Jaren aan een stuk was het één en al pessimisme. De stad kon geen eigen beleid voeren en zag voortdurend de dreigende kale bodem van de stadskas. Nu komt er wat hoop op betere tijden. Maar op veel dankbaarheid van Termont en co moeten de regeringen niet rekenen!

Mathildis