2015-32_14_Brief van Flupke (Medium)Geachte Heer Hoofdredacteur.

Zijne Majesteit houdt er aan U te danken voor de publicaties van zijn brieven. Hij vindt het zelfs zeer fijn dat u die af en toe oplicht met spitante bijhorende cartoons.

Nu de periode van de Nationale Feestdag voorbij is, is Zijn Majesteit zeer vermoeid en wenst enkel weken verlof te nemen. Zodanig zal U van Hem de eerstvolgende weken geen berichten meer ontvangen.

Met de meeste hoogachting.

Roland van Slippendrager tot Hielenlikker
Stafchef van de Koninklijke Hofhouding