Sabelsleper met veel sterren

Mijnheer de strateeg,

Gij zijt niet de minste, want gij zijt in de Belze militaire hiërarchie de nummer twee, na de CHOD (Chief of Defence), Gerard van Caelenberghe. Gij zijt met uw bijna zestig jaar één van de ‘oudere’ militairen, die een indrukwekkend palmares kan voorleggen. Gij doorliept zowat alles wat in het leger kan doorlopen worden. Dat begon in de inmiddels afgeschafte Kadettenschool en liep, onder meer via de Koninklijke Militaire School, de troepen in Duitsland, de batterij paracommando, buitenlandse missies, het stafbrevet en leidende functies bij de landmacht, tot de topfunctie van onderstafchef. Op dat niveau zijt gij verantwoordelijk voor Operaties en Training van ‘onze jongens en meisjes’. Gij zijt een behoorlijk gedecoreerde militair ‘pur sang’, met veel en – vooral – gezond verstand. Men kent u bovendien als een vriendelijke en correcte man, die niet simpel zijn uren klopt of op zijn prestaties teert. Iemand die constructief meedenkt over de toekomst van Defensie, en niet vanuit een ivoren toren.

Zo haalde gij in alle stilte en in de luwte van de zomervakantie toch het nieuws, met een waarschuwing voor een blijvende en groeiende stroom vluchtelingen. Als een topmilitair dat zegt, dan denkt men meteen aan militaire inzet, het bouwen van muren en hekken en het manu militari verdedigen van het grondgebied. Niets daarvan, zegt gij in alle kalmte, dat is symptoombestrijding. Gij pleit warempel voor een resolute aanpak in Syrië, Libië en Irak, om er de toenemende onveiligheid te bekampen. Als daar niks mee gebeurt, dan kunnen wij het vergeten en zullen ze blijven komen, stelt gij kurkdroog. Er moet méér gebeuren, en grondiger, zoveel is duidelijk.

Uw vraag om ter plaatse de conflicten en de noodtoestand mee aan te pakken, is terecht. Het is de kern van de mogelijke oplossing van de problemen. Of men daarin zal willen investeren, is een andere kwestie. Misschien zou een ‘pay-shift’ in die richting nuttiger kunnen zijn dan wat er vandaag met onze centen gebeurt, zonder oplossing in het verschiet.

Natuurlijk beseft gij als geen ander dat ons land één en ander niet alleen kan doen. Daarom pleit gij voor een gezamenlijke aanpak met onze bondgenoten. Jawel, militaire inzet is nodig, maar er moet ook een politiek gevoerd worden van wat gij noemt ‘intelligence’. Militair maar ook met diplomatieke capaciteit moet ons land kunnen ageren, om mee een rol te spelen in de oplossing van moeilijke en ingewikkelde conflicten. Gij zegt, en nu komt de kat op de koord: “Op termijn zal er iets moeten gebeuren om de dalende trend van de defensiebudgetten om te buigen, zodat we een aantal capaciteiten kunnen uitbouwen die we absoluut nodig hebben om militaire operaties uit te voeren.”

En daarmee geeft gij, als briljante strateeg, een niet te miskennen schot voor de boeg van de federale regering. Die was er immers net voor de zomer niet meer in geslaagd het strategisch meerjarenplan van uw minister Steven Vandeput goed te keuren, dat de toekomst van Defensie voor de komende vijftien jaar moet vastleggen. En daarin gaat het vanzelfsprekend ook over centen. Veel centen.

In een brief aan zijn militairen schrijft de minister: “De bedoeling van dit strategisch plan is om de negatieve budgettaire tendens voor Defensie, die er de voorbije decennia was, om te buigen. (…) Maar de contacten die ik heb met de premier en de vicepremiers zijn hoopgevend. De ganse regering wil gaan voor een solidaire en gebalanceerde Defensie die een antwoord biedt op de uitdagende (toekomstige) Europese veiligheidsomgeving.”

Gij hebt de bal gelegd en de minister hoeft hem maar binnen te trappen. Ik kan mij dan ook niet van de indruk ontdoen dat gij als militair – die in principe niet aan politiek mag doen – het meerjarenplan een duwtje in de rug wilt geven. En gij haalt dan als argumentatie het actueel politieke probleem aan van de gevoelige vluchtelingencrisis, waar niemand nog naast kan kijken. Goed gezien, want zo vangt gij twee vliegen in één klap.

‘t Pallieterke