2015-32_13_Boek_De Grote Oorlog kroniek 1914-1918 deel 30 (Medium)Elzas-Lotharingen was van oorsprong Duits

In het voorjaar van 2002 verscheen het eerste deel van de boekenreeks “De Grote Oorlog: kroniek 1914-1918”. Thans, dertien jaar later, verschijnt deel 30, een jubileumboek. Tevens een bewijs van het succes van de reeks. In totaal schreven 104 Nederlandse en Vlaamse auteurs één of meer bijdragen; alles samen 139 artikels of 8.000 bladzijden en dat alleen over de Eerste Wereldoorlog. Toch een bewijs dat samenwerking tussen Noord en Zuid ook op dat terrein best lukt.

Het voorliggende feestnummer bevat 15 onderwerpen en is dikker dan normaal; haast 500 bladzijden. We kunnen enkel een paar uitschieters heel beknopt voorstellen. Eén van de initiatiefnemers van de onschatbare reeks Hans Andriessen, komt in zijn artikel tot het besluit dat Frankrijk en Rusland zo’n twintig jaar bezig geweest zijn met zich voor te bereiden op een oorlog met het Duitse keizerrijk. In Frankrijk vooral was duidelijk de wil aanwezig om een revanche-oorlog met Duitsland te voeren. Het lukte de Franse diplomatie om niet door de buitenwereld als een agressor beschouwd te worden. Duitsland werd langzaam maar zeker geïsoleerd. Vooral de Franse president Poincaré spande zich buitenmate in om een oorlog tegen de Duitsers te ontketenen. Hiermee volgt Andriessen, door eigen onderzoek, duidelijk het voetspoor van Christopher Clark en anderen, dat niet alleen Duitsland schuldig was aan het uitbreken van de oorlog.

Ook Anton Kruft is in zijn opstel over de Franse aanspraken op Elzas-Lotharingen niet mals voor onze zuiderburen. Dat die gebieden van oudsher tot Frankrijk behoorden, doet hij af als een mythe. Hij overloopt de periode 962-1918, ofwel 956 jaren. Daarvan behoorde Elzas-Lotharingen 767 jaren, of 80 procent van de tijd, tot het Duitse Rijk en slechts 189 jaar bij Frankrijk. Daarbij was het gebied tot 1914 voor 88 procent Duits.

De meest omvangrijke bijdrage is die van Bas de Groot. Zijn bijdrage over het aandeel van de marine bij de strijd om Gallipoli in 1915 ligt over meer dan 100 bladzijden verspreid. Lezenswaardige artikels zijn onder meer die van Pieter Jan Verstraete over het dagelijkse leven in het bezette Kortrijk, Ton Stassen over Tardi of een beeldroman over de oorlog en een stuk over de muiterij in 1918 in het Nederlandse veldleger.

Voor WOI-liefhebbers een niet te missen boek.

MAEKEBLYDE


“De Grote Oorlog: kroniek 1914-1918: deel 30”
Soesterberg, Aspekt, 2015. Ill., 481 blz., Gen., 24,95 euro
ISBN 978 94 6153 656 3