2015-35_16_Absurdistan (Medium)Asielzoeker en migranten, ze kosten niets, ze blijven niet…
In progressieve kringen hoor je weinig of niets over de kost van asielopvang en migratie. Maar wie records breekt inzake het aantal nieuwkomers, breekt records inzake de kostprijs voor die opvang. Tijdelijk bed, bad, brood voor meer, weinigen die daarover struikelen. Minder evident is wat volgt: opvang van tienduizenden betekent meer opvangaccommodatie, meer administratieve kosten, meer opleidingskosten, meer onderwijskosten, opvangkosten, werkloosheidsuitkeringen en leeflonen, huisvestingskosten, gezondheidszorg, invaliditeitsuitkeringen, pensioenen…

Willy Borsus: geen subsidies voor Vlaanderen
Het beleid inzake ondernemerschap is sinds de zesde staatshervorming een gewestbevoegdheid. Maar de federale minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie – Willy Borsus – beschikt evenwel over meerdere hefbomen om de Belgische kmo’s en zelfstandigen actief te ondersteunen. Dat kan onder andere via het budget dat werd toegewezen aan sectie 32, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Dat voorziet in een bedrag voor de “toelagen aan organismen, instellingen en personen die zich met de bevordering van kmo’s en de bescherming van de zelfstandige bezighouden, op nationaal of internationaal vlak”.

De olie-exporteurs in grote problemen
De prijs van olie, het zwarte goud, is de voorbije maanden met 60 procent gedaald. Een groot probleem voor de olie-exporterende landen. Zij zien hun inkomsten enorm dalen. Vooral Venezuela en Iran zitten in de penarie.

Als de CD&V Schiltz heilig verklaart (Mark Grammens)
Wij zijn een klein land. Dat is niet negatief bedoeld, zeker niet neerbuigend, maar als een vaststelling. Ik moest er wel aan denken toen ik in een recente zaterdagse column van Rik Van Cauwelaert in De Tijd (8 augustus) de bedenking aanstreepte: “In de CD&V maken vier à vijf mensen de dienst uit”, met daarbij de nostalgische noot dat de partij “in het verleden” over toppolitici beschikte, – toch ook weer niet zoveel, als men het lijstje bekijkt dat Van Cauwelaert op de bedenking laat volgen: Eyskens (Gaston), Tindemans, Martens, Dehaene … dat zijn er zelfs maar vier.

Eurostadion: Gefoefel en vele zwakke plekken
Vorige week dropte het Limburgse studiebureau ‘Technum’ bij de gemeentebesturen van Grimbergen en Wemmel zijn voorstudie in de bus voor het “Milieu Effect Rapport” (MER) dat begin 2016 de bouw- en milieuaanvraag voor het nieuwe nationale stadion moet begeleiden. Zo’n MER-studie is verplicht voor projecten van deze omvang. Alle mogelijke aspecten die invloed hebben op de omgeving (mobiliteit, geluid, trillingen, zuiverheid van lucht, opvang van water,…) moeten in zulke studie aan bod komen. Het is nu aan de gemeentebesturen van Grimbergen en Wemmel om alle mogelijke opmerkingen hierbij te bundelen en over te maken aan het studiebureau.

Praten met Tine Verhelst: “Neen, het Davidsfonds schrapt zijn verleden niet”
Het Davidsfonds verkast naar een Wit Huis. Tine Verhelst is algemeen directeur, een breuk met de mannentop van de vereniging. Verdwijnt de flamingantische toon van Norbert D’Hulst en de marsepeinen Vlaamsheid van haar onmiddellijke voorganger Jeroen Sleurs? Draait het Davidsfonds om zoals NCMV dat Unizo werd, KAV dat Femma is, VKW schuilend achter Ondernemersplatform, VEV en Voka, een hergeboorte met suffe schakeringen?

52ste Europeade in leeg Helsingborg
Tijdens de eerste week van augustus waren we getuige van de 52ste editie van de Europeade, die dit jaar in Helsingborg plaatsvond, een kuststad in het zuidwesten van Zweden. De Europeade is een schitterend verbroederingsfestival van volkskunstgroepen, dat is uitgegroeid tot ongetwijfeld het grootste in zijn soort wereldwijd. Dit jaar namen ruim 250 groepen uit heel Europa deel, met in totaal meer dan 6.000 deelnemers.